Skip to content

Stand van de uitvoering sociale zekerheid december 2022 naar de Kamers

12/01/2023

De Stand van de uitvoering december 2022 is door minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Schouten (Armoede, Participatie en Pensioenen) aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Met de Stand van de uitvoering worden de Eerste en Tweede Kamer halfjaarlijks geïnformeerd over wat er speelt in de uitvoering van de sociale zekerheid en rondom de dienstverlening aan burgers en bedrijven in Nederland. SZW rapporteert over de belangrijke thema’s en de dilemma’s en risico’s waar de uitvoering voor staat en werkt hierbij nauw samen met UWV en de SVB. 

 

Bericht delen