Skip to content

Statusscore per wijk en buurt o.b.v. welvaart, opleidingsniveau en arbeid

07/04/2022

Het CBS heeft voor het eerst cijfers over welvaart, opleidingsniveau en arbeidsmarktdeelname in onderlinge samenhang op laagregionaal niveau in kaart gebracht. Voor elke gemeente, wijk en buurt is een gecombineerde score berekend op basis van gegevens over elk huishouden.

Bericht delen