Skip to content

Stelsel arbeidsongeschiktheid werkt niet voor mensen met een beperking

13/10/2023

Het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel is te complex en werkt niet voor mensen met een structurele beperking. Tot die conclusie komt de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) in een tussenrapport.

Daarmee komt Octas tot dezelfde conclusie als Ieder(in) en andere partijen en ervaringsdeskundigen. In 2024 komt Octas met het eindrapport, met oplossingen voor verbeteringen. Ieder(in) wil dat mensen met een beperking daar nauw bij betrokken worden.

Bericht delen