Skip to content

Stereotiepe benadering van migrantenouderen doet geen recht aan diversiteit in de praktijk

07/07/2021

De specifieke culturele achtergrond van ouderen met een migratieachtergrond blijkt niet bepalend te zijn voor hun zorgwensen en -behoeften. De onderlinge diversiteit is groot, waardoor zorgwensen en -behoeften heel persoonlijk zijn en mede afhangen van hoe iemand in Nederland heeft geleefd. Tevens ervaren migrantenouderen – net als ouderen die in Nederland geboren zijn – problemen rondom het verkrijgen van formele basiszorg en de kwaliteit daarvan.

Lees het hele bericht op de site van Movisie

Bericht delen