Skip to content

Stevenshof Vitaal krijgt vervolg en breidt uit

28/02/2022

Stevenshof Vitaal krijgt een vervolg en wordt uitgebreid naar andere wijken in Leiden. Dit hebben de bestuurders van de betrokken organisaties besloten naar aanleiding van de eindrapportage en behaalde resultaten. Stevenshof Vitaal is een initiatief waarbij bewoners en organisaties zich samen inzetten voor een gezonde en sociale wijk. Het programma heeft een positieve beweging in gang gezet, zo concluderen de bestuurders. Zo zijn er zeven initiatiefgroepen actief met gezonde voeding, beweging, sociale relaties, groen, gezond opgroeien, een ontmoetingsplek en de dierenweide.

Behalve de initiatiefgroepen zijn er ook drie professionele deelprojecten gestart: Welzijn op Recept voor verwijzing van de huisarts naar een welzijnscoach, de Geïntegreerde Leefstijl Interventie (GLI) om met bewoners aan een gezondere leefstijl te werken en Stevit, een project waarbij mensen met risico op hart- en vaatziekten zelf hun gewicht, bloeddruk en aantal stappen meten. ‘Ik ben er trots op dat bewoners in actie zijn gekomen voor de wijk en mooie resultaten hebben bereikt’, aldus Ron Derogee, voorzitter van de wijkvereniging Wijkraad Stevenshof. ‘Denk aan de toestellen van het Beweeglint of de vergroening van de wijk. Nu is het zaak om verdere stappen te zetten.’

In de nieuwe fase brengt de wijkraad de initiatiefgroepen onder in een eigen werkgroep Stevenshof Vitaal. Daarnaast nemen de welzijnspartners Incluzio, SOL en BuZz de coördinatie van Stevenshof Vitaal op zich en wordt samen met de gemeente ook de communicatie geregeld. De programmagroep gaat, op basis van aanbevelingen in de eindrapportage, een plan van aanpak maken voor het vervolg. Dit gebeurt mede met ondersteuning van betrokkenen bij Wijzer in de Wijk, een samenwerkingsverband voor een wijkgerichte gezondheidsaanpak in drie gemeenten, waaronder Leiden.

Succesvolle elementen van Stevenshof Vitaal worden gebruikt om ook elders in de stad wijkgerichter te gaan werken. Daarbij leggen betrokkenen verbinding met andere ontwikkelingen en initiatieven in Leiden, zoals het sport- en preventieakkoord. ‘We zijn heel blij met wat er met Stevenshof Vitaal is bereikt’, aldus Marnix Kelfkens, beleidsadviseur Gezondheidsbeleid bij de gemeente Leiden. ‘We willen dit graag voortzetten en kijken hoe wij in andere wijken iets soortgelijks kunnen opzetten.’
Voor meer informatie: www.stevenshofvitaal.nl

De volgende organisaties zijn betrokken bij Stevenshof Vitaal: BplusC, BuZz, Centrum voor Jeugd en Gezin, Cordes Fysiotherapie, Eerstelijns samenwerkingsverband Stevenshof, Fietsmaatjes Leiden Leiderdorp, gemeente Leiden, GGD Hollands Midden, Hogeschool Leiden, Incluzio, LUMC/NELL, Reos, Rijncoepel, Sociaal wijkteam Leiden, SOL, Tennisvereniging Stevenshof, Vitality Club, Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden, wijkvereniging Wijkraad Stevenshof, Wijzer in de Wijk, winkelcentrum Stevensbloem, Albert Heijn Stevensbloem, IJsvereniging Rijndijk-Hoge Mors en Zorg en Zekerheid.

Hier de link naar het artikel

Bericht delen