Skip to content

Stop met ‘resultaatgericht werken’ in de Wmo

25/05/2023

Al jaren constateert Ieder(in) dat er grote problemen zijn in de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Eén van de knelpunten, die mensen met een beperking of chronische ziekte regelmatig melden, is de ontstane praktijk van ‘resultaatgericht werken’. In dat geval geeft de gemeente inwoners geen indicatie op basis van uren, maar is de beschikking gebaseerd op een (vaak vage) resultaatomschrijving. Bijvoorbeeld: ‘een schoon huis’. Zowel cliëntenorganisaties als de rechter zijn hier kritisch over. Ieder(in) doet, samen met Alzheimer Nederland, MantelzorgNL, MIND, Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo en de Seniorencoalitie, een dringend beroep op staatssecretaris Van Ooijen en de Tweede Kamer om het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken in de Wmo in te trekken.

Bericht delen