Skip to content

Toegang tot de WSNP is een hindernisbaan zonder finish

11/06/2020

Per saldo komen steeds minder burgers in aanmerking voor een schuldenvrije toekomst. De Nationale ombudsman maakt zich hier ernstig zorgen over. Uit onderzoek blijkt dat burgers die hun weg proberen te vinden naar de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) op verschillende terreinen knelpunten en belemmeringen tegenkomen. Die hebben te maken met wetgeving (onder andere. strenge eisen) en met de onzorgvuldige uitvoering van het minnelijk traject door gemeenten. Daarnaast is het zo dat eenmaal in bewind de bewindvoerders erg lang wachten met het aanpakken van schulden.

Bericht delen