Skip to content

Toegankelijkheid in de culturele en creatieve sector voor mensen met een beperking

10/11/2022

Deze brief is van Gunay Uslu. Zij is staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. In deze brief legt zij uit wat zij wil doen voor de toegankelijkheid
van cultuur voor mensen met een beperking.

Ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland hebben een beperking of zijn lange tijd
ziek. Deze mensen kunnen niet altijd meedoen. Ik vind het belangrijk dat
iedereen mee kan doen, ook aan cultuur. Cultuur kan je leven mooier maken.
Denk aan een goed boek lezen, naar de film gaan of meezingen met jouw
favoriete band. Het geeft kleur aan je leven. Het laat je nadenken over de
maatschappij en over andere me nsen. Meedoen aan cultuur is heel belangrijk.

Bericht delen