Skip to content

Toekomst begeleiding mensen met arbeidsbeperking in gevaar

06/10/2022

De VNG, Cedris, FNV en CNV maken zich grote zorgen over de toekomst van de sociale werkbedrijven en de 100.000 medewerkers die daar werken. De branche kampt nog altijd met forse tekorten. Gezamenlijk hebben we een noodsignaal afgegeven aan minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet maken gemeenten voornamelijk gebruik van gemeentelijke sociaal ontwikkelbedrijven. In deze bedrijven werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of met een arbeidsbeperking. Gemeenten en SW-bedrijven treden bij de uitvoering in veel gevallen ook op als werkgever. In 2021 zijn hiervoor 2 cao’s gesloten: de Cao SW en de cao Aan de slag.

Noodsignaal

De VNG, Cedris, FNV en CNV (sociale partners) hebben een gezamenlijk noodsignaal afgegeven aan minister Schouten. Niet alleen het voortbestaan van deze sociale infrastructuur is in gevaar, maar ook de financiële positie van werknemers. Sociale partners vragen aandacht voor de ontbrekende arbeidsvoorwaardenruimte in beide cao’s om werknemers door de huidige crises te loodsen en te voorkomen dat de huidige crises leiden tot een structurele verarming van deze groep werknemers.

Bericht delen