Skip to content

Toekomst sociaal-medisch beoordelen: uitkeringsgerechtigden steeds meer in de knel

09/04/2021

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben nieuwe afspraken gemaakt om de groeiende vraag naar sociaal-medische beoordelingen op te vangen. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat UWV meer uitkeringsgerechtigden kan beoordelen en begeleiden en dat ook beter kan doen. Daarnaast is de verwachting dat de maatregelen het werk als verzekeringsarts aantrekkelijker maken. Niettemin blijft ondanks de nieuwe maatregelen de vraag naar sociaal-medische dienstverlening hoger dan het aanbod. Daar zijn aanvullende maatregelen voor nodig, maar die zullen door het huidige demissionaire en het volgende kabinet samen met betrokkenen zoals ook de sociale partners goed gewogen moeten worden.

UWV, NVVG en het ministerie van SZW hebben afgelopen jaar samen met Gupta Strategists onderzocht welke vraag er de komende jaren is naar sociaal-medische dienstverlening. De conclusie is stevig: als er niet verder wordt ingegrepen, zal de vraag naar sociaal-medische dienstverlening in 2027 meer dan 25 procent hoger zijn dan het beschikbare aanbod aan sociaal medische dienstverlening. Dat is nog zonder beleidswijzigingen zoals de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Dit wordt met name veroorzaakt door de toename van het aantal WIA-gerechtigden de komende jaren. Dit betekent dat de dienstverlening aan de mensen die al een uitkering hebben in toenemende mate in de knel zal komen.

Bericht delen