Skip to content

Tweede Kamer stemt met grote meerderheid vóór uitbreiding Artikel 1 van de Grondwet met grondslag handicap

15/03/2022

Goed nieuws uit Den Haag: De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel voor uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet met de grondslag handicap. Dit betekent dat bij het verbod op discriminatie, waarover artikel 1 gaat, discriminatie op grond van handicap nu expliciet benoemd wordt. Ook seksuele gerichtheid wordt met dit wetsvoorstel toegevoegd aan artikel 1.

Niet alleen symbolisch 

Met deze wetswijziging krijgt discriminatie op grond van een beperking extra aandacht, net als discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Het wetsvoorstel van Alexander Hammelburg (D66), Habtamu de Hoop (PvdA) en Laura Bromet (GroenLinks) kreeg brede steun in de Tweede Kamer. Bij de bespreking benadrukten de Tweede Kamerleden dat ze het aannemen van dit wetsvoorstel beschouwen als een opdracht om het VN-verdrag Handicap verder in de praktijk te brengen. Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken gaf aan dat er nog veel moet gebeuren in de Caribische rijksdelen en dat ze vaart gaat maken met onderzoeken of Nederland het facultatief protocol kan ratificeren.  

Lees het hele artikel op de website van Ieder(i)n

Bericht delen