Skip to content

Uitkeringen en minimumloon per 1 jan. 2021

03/12/2020

De zogenaamde Normenbrief van het ministerie van SZW bevat de nieuwe bedragen voor het minimumloon en de gemeentelijke uitkeringen. Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 januari 2021 vastgesteld op € 1.684,80 per maand exclusief vakantiegeld. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum eveneens wijzigen.

Bericht delen