Skip to content

Uitnodiging bijeenkomsten ‘Samen aan de slag met Volkshuisvesting’

27/02/2023

Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties organiseert 5 regionale bijeenkomsten over de plannen en ambities voor volkshuisvesting. De uitnodiging om hieraan deel te nemen is onder andere gericht aan regionale en lokale platforms van mensen met een beperking of chronische ziekte.

Bericht delen