Skip to content

Unieke samenwerking om CZ-verzekerden met multiproblematiek te helpen goed geslaagd

22/10/2020

CZ sloot in 2017 een uniek en innovatief contract om met maatwerk verzekerden in Den Haag te helpen met hun bestaansonzekerheid. Denk daarbij aan schulden, armoede- en gezondheidsproblemen. Met een zogenoemde Health Impact Bond is een Sociaal Hospitaal gestart waarin zorgverzekeraar CZ, de Gemeente Den Haag en het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) samen optrokken. In totaal zijn 136 Haagse huishoudens door IPW geholpen. Gemeente en CZ verwachtten in 2017 zowel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van inwoners als aan de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat. Dat is gelukt. Het grootste deel van de deelnemers heeft aangegeven een betere kwaliteit van leven te ervaren en het heeft geleid tot een kostenbesparing van 3 miljoen euro, vooral voor de gemeente Den Haag.

Bericht delen