Skip to content

Update afsluitregeling energie

16/05/2023

Bescherming onder de nieuwe afsluitregeling

Sinds 1 april 2023 zijn de regels over afsluiten van energie aangescherpt en is de bescherming van huishoudens structureel uitgebreid. Energieleveranciers mogen contracten alleen opzeggen:

  1. als klanten niet reageren op betalingsherinneringen of belpogingen om een betalingsrekening af te spreken, of
  2. als een betalingsregeling geweigerd/niet nagekomen wordt en er geen aanvraag loopt voor een traject bij schuldhulpverlening.

Daarnaast mogen klanten niet afgesloten worden als dit leidt tot ernstige gezondheidsrisico’s, of als schuldhulpverlening is aangevraagd.

Om afsluiting te voorkomen krijgen huishoudens met een betaalachterstand vaker dan voorheen een betalingsherinnering (minimaal 3) en wordt er per herinnering minstens 14 dagen reactietermijn geboden. Daarnaast nemen energieleveranciers vaker dan voorheen en op verschillende manieren contact op met deze huishoudens, en verwijzen zij actief naar schuldhulpverlening, waarbij ze aanbieden gegevens te delen met de schuldhulpverlener. Ook wordt de gemeente beter betrokken om contact op te nemen over schuldhulpverlening. Zij krijgt namelijk meer signalen van energieleveranciers zodat de ernst van de betalingsproblematiek beter in beeld wordt gebracht. Daarmee kunnen gemeenten gerichter interveniëren op de betreffende situatie.

Mocht hier ook geen reactie op komen, dan volgt – na een laatste signaal van contractbeëindiging van de energieleverancier naar de gemeente – afsluiting. Alle informatie over dit proces is hier na te lezen.

Bericht delen