Skip to content

UWV en SVB informeren Tweede Kamer over knelpunten in de uitvoering

06/07/2021

De afgelopen periode is het UWV en SVB gelukt om coronasteunregelingen uit te voeren en gelijktijdig de dienstverlening op peil te houden. Beide uitvoeringsorganisaties zetten voor het eerst in een brief aan de Tweede Kamer uiteen tegen welke knellende wet- en regelgeving zij aanlopen die goede dienstverlening aan burgers in de weg staat. Dit meldt minister Koolmees in de halfjaarlijkse brief Stand van de uitvoering.

Dienstverlening

De impact van corona op de uitvoeringsorganisaties UWV en SVB is ook het afgelopen half jaar groot geweest. Zij hebben zich daarom gericht op hun belangrijkste kerntaken: het bieden van bestaanszekerheid, het rechtmatig verstrekken van uitkeringen en het ondersteunen van mensen naar of richting werk. Dit betekent ook dat een aantal taken en trajecten minder aandacht hebben gekregen. Hierdoor zal er de tweede helft van 2021 naar verwachting nog veel druk op de uitvoering blijven bestaan.

Bericht delen