Skip to content

Van werk naar werk in regionale mobiliteitsteams

23/09/2020

Het kabinet wil mensen die nu op de arbeidsmarkt in onzekerheid verkeren de zekerheid bieden dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk. Het kabinet presenteert hierin een aanpak voor regionale mobiliteitsteams waarin werkgeversorganisaties, UWV, gemeenten en vakbonden intensief samenwerken. Dit maakte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 23 september bekend in een uitwerking van het sociaal pakket.

Bericht delen