Skip to content

Veel energiearmoede onder chronisch zieken ondanks maatregelen overheid

16/08/2023

Veel mensen met ernstige chronische aandoeningen hebben een hoog energiegebruik en daardoor veel extra kosten. Hierdoor kunnen ze vaak niet of nauwelijks rondkomen. Dit blijkt uit onderzoek van Ieder(in), waaraan ruim 500 mensen met een chronische aandoening of beperking hebben meegedaan. Ieder(in) wil daarom dat er nog voor de komende winter extra maatregelen voor deze groep worden getroffen. Want de bestaande energiemaatregelen, zoals het prijsplafond, werken voor deze mensen onvoldoende.

Bericht delen