Skip to content

Verdeling extra geld voor gemeenten tegen energiearmoede

17/05/2023

Het ministerie van BZK stelt in 2023 € 185 miljoen extra beschikbaar aan gemeenten voor maatregelen tegen energiearmoede. Onder voorbehoud van akkoord van de Tweede Kamer is nu de verdeling onder gemeenten bekend. Na instemming van de Kamer ontvangen gemeenten deze middelen in juli.

Bericht delen