Skip to content

Verkenning eenzaamheid onder jongeren: meer aandacht voor sociale en mentale gezondheid

10/05/2021

Beter begrip van welke rol eenzaamheid speelt bij jongeren helpt beleidsmakers hun beleid aan te scherpen en stelt professionals en de samenleving in staat om jongeren beter te ondersteunen. Movisie verkende daarom de actuele stand van zaken van dit vraagstuk voor wat betreft literatuur, beleid en praktijk.

Hier de link naar het artikel en hier de link naar het rapport

Bericht delen