Skip to content

Makkelijker toegang en verkorte WSNP per 1 juli 2023

30/06/2023

Op zaterdag 1 juli treedt de vernieuwde Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) in werking. In deze wet staat hoe mensen met schulden weer schuldenvrij kunnen worden via een Wsnp-traject en zo een nieuwe start kunnen maken. In de wet zijn diverse wijzigingen doorgevoerd waarmee procedures rondom schuldsanering toegankelijker en efficiënter moeten worden. 

Bericht delen