Skip to content

Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid van start

14/09/2020

Vandaag is de ‘Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid’ gelanceerd: via de nieuwe website ervaringsinzet.nu kan ervaringskennis en -deskundigheid worden ingezet op alle vraagstukken die raken aan maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MO & BW).

Bericht delen