Skip to content

VN-verdrag Handicap: nog grote verschillen tussen gemeenten

05/10/2023

Er bestaan nog steeds grote verschillen tussen gemeenten bij de uitvoering van het VN-verdrag Handicap, dat in Nederland geldt sinds 2016. In het verdrag zijn de rechten van mensen met een beperking op verschillende terreinen uitgewerkt. Daarbij staan gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen centraal.

Peiling naar uitvoering VN-verdrag

Met de ratificatie van het verdrag door Nederland in 2016 zijn gemeenten verplicht om een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Sommige gemeenten zijn volop bezig met de uitvoering van zo’n agenda, andere moeten nog beginnen. Dit blijkt uit de 6e peiling naar de uitvoering van het VN-verdrag Handicap door gemeenten. De peiling werd ook dit jaar weer uitgevoerd door Movisie en de VNG.

Bericht delen