Skip to content

Voortgang banenafspraak: overheid blijft achter

02/07/2020

Werkgevers hebben samen in 2019 61.615 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd. Dat is 6.615 meer dan afgesproken. Dit blijkt uit de resultaten van de banenafspraak die staatssecretaris Van Ark (SZW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dat werkgevers ruim hebben voldaan aan de doelstelling van de banenafspraak is vooral te danken aan de inzet van werkgevers in het bedrijfsleven. Zij waren goed voor 51.829 extra banen, ruim boven de afgesproken 40.000. Met 9.786 extra banen bleef de banengroei bij de overheid het afgelopen jaar opnieuw achter bij de doelstelling, die 15.000 bedroeg. Het resultaat geeft geen aanleiding om de quotumregeling voor de overheid te deactiveren.

Bericht delen