Skip to content

Wat verandert er in 2022 op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

23/12/2021

In 2022 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder vindt u een overzicht van die wijzigingen.

Voor de duidelijkheid: onderstaande wijzigingen zijn voorbereid vóór de presentatie van het coalitieakkoord.

Bericht delen