Skip to content

Weerbaar opvoeden: ‘Eerste bijeenkomst vaak vol emotie en zakdoekjes’

01/07/2022

Wat doe je als je kind gepest wordt op school? Wat bespreek je met je kind? Hoe kijk je naar de opvoeding die andere kinderen krijgen? Bij de cursus ‘Weerbaar opvoeden’ leren ouders van elkaar en dat geeft verbinding in de wijk. Projectmanagers Naima Reggani en Christien Hoek willen de training in heel Leiden uitrollen.

Weerbaar opvoeden bestaat uit een serie van vier bijeenkomsten, waar steeds een ander thema centraal staat: basiswaarden opvoeding, discriminatie en uitsluiting, verschillen in opvoeding bij jongens en meisjes en normen en waarden. De groepen bestaan uit maximaal tien ouders. “Het zijn best persoonlijke zaken die besproken worden”, zegt Hoek, die werkt voor jeugd- en jongerenwelzijnsorganisatie SOL. “En wat op de cursus besproken wordt, blijft binnen de cursus”, zegt Reggani van Buzz Leiden.

Bericht delen