Skip to content

Wet Zorg en Dwang: Spanning en zorgen bij mantelzorgers over toepassen van onvrijwillige zorg bij naaste met dementie

24/09/2020

Ruim een half jaar na invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) maakt Alzheimer Nederland de balans op. De Wzd regelt zorgvuldige inzet van onvrijwillige zorg en stimuleert het zoeken naar alternatieven. Uit onderzoek van Alzheimer Nederland onder ruim 600 mantelzorgers blijkt dat verzet van mensen met dementie zowel in de thuissituatie als bij hen die in een zorginstelling wonen veel voorkomt. Meer dan de helft van de mantelzorgers heeft hiermee te maken. En ondanks overleg met zorgverleners, is maar liefst drie op de tien mantelzorgers het oneens met de aanpak van zorgprofessionals en maakt zich hier zorgen over. De cliëntvertrouwenspersoon kan uitkomst bieden, maar is bij de meeste mantelzorgers nog onbekend. Gerjoke Wilmink, directeur Alzheimer Nederland: “Meer voorlichting over de afweging tussen vrijheid en veiligheid bij de zorgverlening is hard nodig”.

Bericht delen