Skip to content

Wetsvoorstel overbruggingsregeling alleenverdieners in internetconsultatie

22/03/2024

De ongeveer 6.400 huishoudens die onbedoeld een lager inkomen hebben dan vergelijkbare huishoudens met een bijstandsuitkering krijgen vanaf komend jaar via een overbruggingsregeling een tegemoetkoming van hun gemeente. Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen stelt het wetsvoorstel dat de tegemoetkoming regelt open voor internetconsultatie.

Bericht delen