Skip to content

Wetsvoorstel versterking participatie op decentraal niveau vandaag in TK

23/10/2023

Het wetsvoorstel ligt er al even, maar wordt eindelijk vandaag 23 oktober 2023 besproken in de Tweede Kamer.

Met het wetsvoorstel wil de regering bewoners niet alleen invloed geven op de voorbereiding van het gemeentelijk beleid, maar ook op de uitvoering van het beleid. En zij wil gemeenten de mogelijkheid bieden om de spelregels rond het ‘uitdaagrecht’ vast te leggen. (Het uitdaagrecht wordt gebruikt als de Nederlandse term voor het right to challenge, zoals bekend het recht van burgers om de gemeente uit te dagen als zij denken gemeenschapstaken goedkoper en beter te kunnen uitvoeren).

Het kabinet wil met dit wetsvoorstel bijdragen aan het versterken en vernieuwen van de lokale democratie. Wat betekent dat voor oa. Adviesraden Sociaal Domein.

Bericht delen