Skip to content

Wij zijn C.O.O.L.

01/10/2020

Misschien niet direct een uitspraak die u van ons diaconaal centrum zou verwachten? Wij hebben afgelopen zomer geen last gekregen van grootheidswaanzin, maar zijn samen met een aantal organisaties uit de stad en individueel betrokken mensen het Comité Opvang Ongedocumenteerden Leiden gestart. COOL dus.

Een groep mensen die krachtig strijdt voor het welzijn van de ongedocumenteerden die permanent tussen wal en schip vallen – de kwetsbaarsten der kwetsbaren – en hen in woord en daad een broodnodig steuntje in de rug biedt. Juist nu in coronatijd.

Tegelijkertijd maakt het actiecomité een gezamenlijke vuist richting de lokale politiek. Het stadsbestuur van Leiden, dat elf jaar geleden nog als eerste stad in ons land het Charter for Compassion tekende, laat juist op dit moment de meest kwetsbare groep onder de vluchtelingen als een baksteen vallen. Half september hebben wij daarom vertegenwoordigers van de coalitiepartijen uitgenodigd om hen te informeren over de situatie van de ongedocumenteerden in onze stad, en met elkaar op zoek te gaan naar een humane situatie voor de – veelal – mannen uit deze groep, die al jaren onze stadsgenoten zijn. Wij houden u op de hoogte!

Nieuwsbericht van de website van diaconaal centrum De Bakkerij Leiden

Bericht delen