Skip to content

Wijkteams en casemanagers dementie werken in Leiden aan betere dementiezorg

30/07/2020

Deze maand (juli ’20) zijn de sociale wijkteams in Leiden en de casemanagers dementie gestart met een collegiaal overleg. Joan Veldhuizen van Transmuralis organiseerde in samenwerking met Manouk Jansen van de sociale wijkteams Leiden een (digitale) bijeenkomst.

Doel van de bijeenkomst: betere samenwerking ten behoeve van mensen met dementie en hun naasten.

Met een kleine twintig deelnemers werden – voor zover dat nog niet bekend was – elkaars werkwijzen, rollen en verantwoordelijkheden gedeeld. Daarnaast werd op basis van praktijksituaties geïnventariseerd waar knelpunten en kansen voor verbetering van de samenwerking liggen. De aanwezige deelnemers gaven aan dat wat hen betreft een structureel overleg op deze manier zeer welkom is. Transmuralis zal dit in samenwerking met de sociale wijkteams blijven organiseren. De aandachtspunten die uit het eerste overleg zijn gekomen zullen uiteraard een vervolg krijgen.

De komende maanden wordt geïnventariseerd of er in andere subregio’s of gemeenten ook behoefte is aan een dergelijk overleg. Zie de website van Transmuralis voor het bericht

Bericht delen