Skip to content

Zinvolle dagactiviteiten voor mensen met dementie: naar een aanbod dat voldoet aan ieders behoefte

13/07/2021

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft Movisie in het voorjaar van 2021 onderzoek gedaan naar het huidige aanbod van ontmoetingsmogelijkheden en zinvolle dagactiviteiten voor mensen met dementie in Nederland. Zinvolle dagactiviteiten zijn voor mensen met dementie en hun naasten van belang om meerdere redenen. In de eerste plaats om zoveel als mogelijk gezond te blijven, in de tweede plaats om in contact te blijven met anderen en in de derde plaats om te leren omgaan met (de gevolgen van) dementie.

Mensen met dementie geven aan dat hun kwaliteit van leven wordt verbeterd wanneer zij zich nuttig voelen, plezier beleven aan activiteiten en sociale contacten onderhouden. Het aanbieden van zinvolle activiteiten biedt een mogelijkheid tot sociale participatie voor mensen met dementie. Vooral het van betekenis kunnen zijn voor een ander, maakt het leven van mensen met dementie de moeite waard. Bij het bieden van persoonsgerichte zorg is het ook belangrijk om iemand ruimte te geven voor eigen initiatief. Zinvolle dagbesteding heeft niet alleen een gunstig effect op de persoon zelf, maar ook op mantelzorgers. Het kan voor beiden een vorm van respijt zijn, juist ook om het in de thuissituatie vol te kunnen houden.

Lees het bericht en download het rapport van de site van Movisie

Bericht delen