Skip to content

‘Zonder nieuwe ingrepen neemt armoede toe in 2024’

17/08/2023

Als het kabinet op Prinsjesdag geen maatregelen aankondigt om vooral de armere huishoudens te helpen met het betalen van de rekeningen, neemt de armoede flink toe. Volgens het Centraal Planbureau zou zo’n 5,7 procent van de totale bevolking en 7 procent van de kinderen zonder extra beleid in armoede komen, omdat lopende regelingen veelal aflopen vanaf 1 januari 2024.

CPB-directeur Pieter Hasekamp: “Omdat de tijdelijke koopkrachtmaatregelen volgend jaar stoppen, neemt de armoede in Nederland weer toe. Als het kabinet hiervoor extra maatregelen wil treffen, is het zaak die conform de bestaande budgettaire spelregels te dekken. Want ook zonder nader beleid loopt het overheidstekort de komende jaren snel op.”

Bericht delen