Skip to content

Zuid-Holland heeft een Burgerakkoord

27/03/2023

De Stichting G1000.nu heeft rond de verkiezingen voor Provinciale Staten een aantal bijeenkomsten gehouden met in totaal 360 ingelote inwoners van Zuid-Holland. In deze zogeheten burgerberaden werd gediscussieerd over wonen, de toekomst van het platteland en leefbaarheid, verkeer en vervoer.

Doel van elk burgerberaad is vaststellen wat inwoners écht belangrijk vinden en uitvinden hoe zij de toekomst van de provincie zien. “Wat willen zij meegeven aan het nieuw te vormen provinciebestuur?”, licht Remco van der Stoep van de Stichting G100 toe. “Om daar zicht op te krijgen zijn de afgelopen maanden 360 ingelote inwoners van Zuid-Holland met elkaar in gesprek gegaan over actuele maatschappelijke vraagstukken tijdens het allereerste burgerberaad van de provincie, de G1000-Zuid-Holland.”

Tijdens de slotconferentie van de G1000Zuid-Holland hebben de deelnemers de drie Burgerakkoorden afgelopen zaterdag definitief vastgesteld en samengevoegd tot één Provinciaal Burgerakkoord. Dit akkoord hebben zij overhandigd aan commissaris van de Koning Jaap Smit en aan Fred Teeven die als verkenner aan de slag is om te kijken uit welke partijen een nieuw provinciebestuur zou kunnen bestaan. Ook alle fractievoorzitters van de Provinciale Staten kregen het akkoord, vergezeld door het verzoek om de voorstellen mee te nemen naar de coalitieonderhandelingen.

De Provinciale Staten hebben toegezegd te gaan kijken hoe ze de voorstellen mee kunnen nemen in het te sluiten coalitieakkoord. Een aantal afgevaardigden van de G1000Zuid-Holland houdt contact met de provincie om de voortgang bij te houden. Ook de fractievoorzitters hebben aangegeven blij te zijn met de adviezen.

Lees hier het artikel op Sleutelstad.nl

Bericht delen