skip to Main Content

Actueel

20apr 20

Herstel begint met een huis

Het laatste decennium is het aantal daklozen in Nederland ruim verdubbeld. Naast persoonlijk leed brengt dat ook grote maatschappelijke gevolgen met zich mee. Dit wordt in de huidige coronacrisis eens…

lees verder ›
23jan 20

In wat voor een land willen wij werken?

De wereld van werk is volop in beweging door technologische, economische, demografische ontwikkelingen en veranderende voorkeuren van werkenden. Daarom is door het huidige kabinet in november 2018 de Commissie Regulering…

lees verder ›
03sep 19

Advies raadsvoorstel verlagen gemeentelijke bijdrage zorgverzekeringspremie minima

De Adviesraad maakt zich zorgen over het behoud van een evenwichtig pakket aan ondersteunende maatregelen. De Adviesraad beveelt aan samen met de zorgverzekeraar een uitgebreide voorlichtingscampagne te houden over de dekking van de Av-standaard in vergelijking met de Av-top. En te monitoren of de gewijzigde bijdrage gevolgen heeft voor de doelgroepen zoals hogere achterstallige premiebetaling en het maken van schulden. In de reactie van het college wordt aan deze oproep gehoor gegeven.
lees verder ›
14jun 19

Terugkoppeling kick-off bijeenkomst

Het is alweer enige tijd geleden dat onze kick-off bijeenkomst plaatsvond. We kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst in de Burgerzaal van het stadhuis, vonden het fijn dat u hierbij aanwezig was en danken u voor uw waardevolle bijdragen.
lees verder ›
17apr 19

Gevraagd advies conceptvisie Jeugdhulp Leidse regio

De Adviesraad is verheugd dat de gemeenten in de Leidse regio met de aanbevelingen uit de landelijke evaluatie Jeugdwet en de rapportage van de Rekenkamercommissie aan de slag zijn gegaan. Deze sluiten aan bij de eerdere uitgebrachte adviezen van de Adviesraad.
lees verder ›
08mrt 19

Gevraagd advies Visie Sociaal Domein

De Adviesraad is positief over de uitgangspunten in de visie. De aanbevelingen betreffen daarom slechts een aantal zaken. De Adviesraad wil nogmaals benadrukken dat er wel degelijk mogelijkheden zijn binnen de kaders die het college heeft gesteld om invloed uit te oefenen op de kwaliteit van het sociale domein.
lees verder ›