Skip to content

Nieuw regelkader voor toereikend minimumloon

De lidstaten van de Europese Unie willen de leef- en werkomstandigheden van Europeanen verbeteren. Daarom zijn afspraken gemaakt over hoe lidstaten kunnen beoordelen of een minimumloon toereikend is. Het kabinet heeft deze afspraken uitgewerkt in een wetsvoorstel. De ministerraad heeft…

Lees meer