Skip to content

Verslag catch-up meeting Adviesraad Sociaal Domein Leiden 10 november 2020

Het contactmoment met de brede achterban van de Adviesraad vond dit keer online plaats. Gespreksonderwerp was de veranderde situatie van het welzijnsbeleid.

Verslag Catch-up meeting Adviesraad Sociaal Domein Leiden