Skip to content

Gevraagd advies opdracht collectieve dagactiviteiten gemeente Leiden

Betreft: Gevraagd advies inzake concept opdracht collectieve dagactiviteiten gemeente Leiden d.d. 6 januari 2022

Uitgebracht d.d. 13 januari 2022 door de Adviesraad Sociaal Domein Leiden

Onderstaand onze aanbevelingen, opmerkingen en vragen bij het stuk:

 1. Betrek de organisaties waar het nu belegd is: Rivierduinen, Libertas en de overkoepelende platforms: Lumen, ouderenberaad, ouderencontact prof/burgemeesterwijk
 2. Volgens ons is de geïndiceerde dagbesteding al erg uitgekleed en sowieso al moeilijker om daar een indicatie voor te krijgen. Dus de doelgroep die overblijft voor de geïndiceerde zorg is al niet zo ‘licht’ meer. Wanneer deze verder geïsoleerd wordt van de maatschappij, draagt dit niet bij aan de naleving van het VN-verdrag handicap en het inclusief maken van de voorzieningen in de stad.
 3. Wat gebeurt er met de deskundigheid/expertise en formatie bij de organisaties waar het nu is belegd?
 4. Zorg voor goede communicatie naar de cliënten, veranderingen worden over het algemeen binnen deze groepen niet blij ontvangen…
 5. Probeer het eerst kleinschalig uit.
 6. Kijk naar goede voorbeelden, in de burgemeester/professorenwijk wordt een heel programma gedraaid door het ouderencontact zelf, ook het zelfregiecentrum is een goed voorbeeld.

In buurthuis de Kooi zit volgens ons ook een goede samenwerking van Incluzio met Movens (Rivierduinen).

 1. We zien nog niet direct de voordelen hiervan in, zowel vanuit financieel oogpunt als vanuit de cliënt gezien:

*  Er wordt namelijk gewerkt met de huidige kostprijs. Om buurthuizen geschikt te maken zal ook een investering gedaan moeten worden

*  Wordt er rekening gehouden met de lagere bezettingsgraad (waardoor duurder) i.v.m. coronaproof bijeenkomen?

 1. We missen  in de inleiding dat dagactiviteiten ook voor een deel in respijtzorg/ondersteunen mantelzorger voorzien
 2. Bij 7: doelen betalen bijdrage, staat dat er geen inkomstenafhankelijke bijdrage is (is dat een doel?) maar hooguit voor consumpties en bijdrage kosten vervoer. Zoals dat er nu staat zijn de bijdragen voor consumpties en vervoer inkomstenafhankelijk. Is dat de bedoeling? En wanneer wordt dat hooguit toegepast? Moet er niet staan: De deelnemers betalen indien van toepassing een bijdrage voor consumpties en vervoer.
 3. Ook vragen we ons af of er genoeg ruimte en ondersteuning te vinden is binnen het al afgekalfde aantal buurthuizen van Incluzio om deze dagbestedingen te huisvesten en goed te laten draaien? Je trekt niet zomaar een blik vrijwilligers open die met deze doelgroepen willen en kunnen werken..
 4. Welke rol heeft de Wlz bij de financiering? Is het niet (deels) een Wmo-voorziening met eigen bijdrage?
 5. Hoe kijkt het college tegen de groter wordende rol van Incluzio en het gevaar van monopolypositie?

 

Adviesraad Sociaal Domein Leiden

13 januari 2022

 

Hieronder het advies om te downloaden

Gevraagd advies inzake opdracht collectieve dagactiviteiten gemeente Leiden

Reactie van het college

Reactie op advies van de adviesraad sociaal domein