Skip to content

Gevraagd advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2024

Betreft:                  Gevraagd advies concept verordening maatschappelijke ondersteuning Leiden 2024, versie 11 januari 2024

Uitgebracht door de Adviesraad Sociaal Domein Leiden d.d. 26 januari 2024.

Op 22 december 2023 ontving de Adviesraad de concept verordening voor advies. Omdat de wijzigingen technisch van aard zijn, is ons advies beperkt.

Positief zijn we over de opgenomen wijzigingen in de verordening als gevolg van twee uitspraken van de CRvB van 16 augustus 2023. Het pgb uurtarief dat gehanteerd wordt, mag daardoor niet meer gelijk zijn aan het minimumloon. De uurtarieven voor een pgb voor het sociale netwerk moeten worden vastgesteld aan de hand van de CAO’s die gelden voor huishoudelijke hulp of begeleiding: de CAO VVT (verzorging, verpleging, thuiszorg).

Ons advies uit 2022 ten aanzien van het belang van duidelijke, begrijpelijke en toegankelijke communicatie met belanghebbenden zoals cliënten, hun mantelzorgers en zorgverleners is nog steeds van kracht.

We adviseren het College daarom aandacht voor duidelijke, begrijpelijke en toegankelijke communicatie ten aanzien van de verordening maatschappelijke ondersteuning Leiden 2024 in het algemeen en in het bijzonder aandacht voor de wijzigingen in de verordening betreffende artikelen 11 en 13 en de gevolgen daarvan voor de belanghebbenden.

De Adviesraad wenst op de hoogte gehouden te worden van de uitwerking van deze verordening. Verder worden we graag tijdig betrokken bij het opstellen van de beleidsregels 2024.

Adviesraad Sociaal Domein Leiden

26 januari 2024

U kunt hier het document downloaden: Gevraagd advies verordening MO 2024

U kunt hier de reactie van het college lezen: Collegereactie op advies verordening MO 2024