Skip to content

Terugkoppeling kick-off bijeenkomst

14/06/2019

Terugkoppeling kick-off bijeenkomst 19 maart jl.

Het is alweer enige tijd geleden dat onze kick-off bijeenkomst plaatsvond. We kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst in de Burgerzaal van het stadhuis, vonden het fijn dat u hierbij aanwezig was en danken u voor uw waardevolle bijdragen.
We zegde u toe het verslag te sturen. Dat treft u hier aan met wat foto’s die een impressie geven van de feestelijke start van de nieuwe Adviesraad. Tevens zijn deze stukken ook te vinden op onze website adviesraadsociaaldomeinleiden.nl. We maken graag gebruik van uw aanbevelingen en tips
om deze site te actualiseren en gebruiksvriendelijk te maken. Hieronder kunt u lezen hoe we met de
door u aangereikte tips aan de slag gaan.

  • Het aantrekkelijker maken van de website voor jongeren: we willen de website graag neutraal houden en niet op één doelgroep toegespitst.
  • Het bijhouden van aantallen bezoekers: dit gaan we instellen ten behoeve van eigen inzicht en verbeteren van de website.
  • Per doelgroep een eigen tabblad dan wel informatie groeperen met evt. casuïstiek. Hier willen we nog over nadenken of dit handig is.

De afgelopen maanden hebben we naast onze reguliere advieswerkzaamheden ook het nodige gedaan om de nieuwe Adviesraad op orde te krijgen. Hiertoe hebben we o.a. gesprekken gevoerd met geïnteresseerden in een lidmaatschap van de raad.
Zoals toegelicht op de kick-off, zijn we bezig met het opstellen van een nieuw communicatieplan waarin we graag uw wensen, tips en aanbevelingen meenemen. We spraken over het uitbrengen van een nieuwsbrief: hier gaan we werk van maken! Zodat u met enige regelmaat (de frequentie is nog niet bekend) door ons geïnformeerd wordt over Leidse ontwikkelingen in het sociaal domein en uiteraard over waar we zelf mee bezig zijn. Ook hebben we het gehad over het (gezamenlijk) organiseren van 1 à 2 themabijeenkomst(en) per jaar: deze gaan we houden! T.z.t. verneemt u wat onze plannen hiervoor zijn en graag zien we u daar weer!

Thea Dickhoff
voorzitter

Voor vragen e.d. kunt u contact opnemen met Yasemin Tel, beleidsmedewerker van de Adviesraad Sociaal Domein Leiden.
Oude Rijn 44b
2312 HG Leiden
071 – 514 97 44
info@adviesraadsociaaldomeinleiden.nl

Bericht delen