Skip to content

Verslag catch-up meeting Adviesraad Sociaal Domein Leiden 10 november 2020

17/12/2020

Het contactmoment met de brede achterban van de Adviesraad vond dit keer online plaats. Gespreksonderwerp was de veranderde situatie van het welzijnsbeleid.  Verslag Catch-up meeting Adviesraad Sociaal Domein Leiden

Bericht delen