Ga naar hoofdinhoud

Beleid rond openbare toiletten in kaart gebracht

Nederland loopt achter met het aantal openbaar toegankelijke toiletten. Welke gemeenten werken aan meer openbare en opengestelde toiletten? De Toiletalliantie, een verzameling van organisaties die gezamenlijk strijden voor voldoende openbare/opengestelde toiletten, onderzocht dit en bracht het in kaart. Het onderzoek…

Lees meer

Schokbestendigheid huishoudens

Voor het Interdepartementaal Beleidsonderzoek naar vermogensverdeling heeft het CPB onderzocht hoe lang huishoudens inkomensverlies kunnen opvangen met liquide vermogensbuffers. Deze studie is gebaseerd op de economische vooruitzichten voor 2020, voor het uitbreken van de coronapandemie. De liquide vermogensbuffers van een…

Lees meer