Skip to content

‘Klassieke’ jeugdhulpverlening heeft effect

De ‘klassieke’ jeugdhulpverlening, die de nadruk legt op een persoonlijke benadering en actieve ondersteuning, heeft effect, aldus onderzoeker Marion Herben. Zij volgde het hulpaanbod aan ruim 900 jongeren en 400 gezinnen en onderzocht twee methodieken (ReSet en Nieuwe Perspectieven), die…

Lees meer

Jongeren en schulden

Steeds meer jongeren krijgen te maken met schulden. Uit onderzoek van Nibud blijkt dat 37% van de mbo’ers van 18 jaar en ouder momenteel een schuld heeft en 1 op de 4 een betalingsachterstand. Een schuld hebben hoeft niet meteen…

Lees meer

Wetsvoorstel tot herziening van de Jeugdwet

Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden, waarmee de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg volledig bij gemeenten is komen te liggen. Gemeenten zouden, als meest nabije overheid, het best in staat zijn om jeugdzorg op maat te leveren.…

Lees meer

Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp Holland Rijnland

Het Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019 is verschenen. In totaal hebben 404 ouders en 76 jeugdigen ervaringen gedeeld over de door hun ontvangen ondersteuningen jeugdhulp in onze regio. Daarnaast wisselden ouders en jongeren ervaringen uit over de jeugdhulp tijdens twee…

Lees meer

Onderwijsraad schetst route naar inclusief onderwijs

Het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat het onderwijs inclusief moet worden. De Onderwijsraad heeft nu een advies uitgebracht aan minister Slob, van basis- en voortgezet onderwijs, hoe dit op de langere termijn kan worden gerealiseerd. In het rapport ‘Steeds inclusiever’ schetst de…

Lees meer