Spring naar inhoud

Publicaties 2019

Adviezen 2019

Gevraagde adviezen:

  • Beleidsplan werk en Participatie 2019-2023
  • Overzicht eetinitiatieven in Leiden
  • Beleidskader sport en gezondheid 2019-2023
  • Conceptvisie Jeugdhulp Leidse regio
  • Visie Sociaal Domein