skip to Main Content

Overig

Gerealiseerde publicaties
Preadvies conceptbeleidsregels tegemoetkoming kinderopvang sociaal medische indicatie
Programmaplan jeugdhulp
Overwegingen Adviesraad Sociaal Domein Leiden bij RV bijsturingen Sociaal Domein Leiden 2020- 2023
Gemeentelijke toegang Jeugdhulp regio Leiden
Overzicht eetinitiatieven agenda
Beleidsplan Werk en Participatie 2019-2023
Beleidskader sport en gezondheid 2019-2023
Initiatiefvoorstel D66 en CU wijkleerbedrijf ‘Een weg uit de bijstand’
Visie Sociaal Domein Leiden
Gerelateerde nieuwsberichten
Beluister de podcast ‘Onbeperkt Bewegen’
Wij zoeken enthousiaste Energiecoaches (vrijwilligerswerk)
SchakelWijk: Leiden-Noord
Actieplan Toegankelijk Stemmen: voor meer toegankelijke gemeenteraadsverkiezingen in 2022
Onbeperkt wonen
Derde voortgangsrapportage Langer Thuis en beleidsreactie SCP publicatie ‘Passende zorg voor ouderen thuis
Stein uitgeroepen tot meest toegankelijke gemeente van Nederland
Week van de inclusie: 7 okt online congres
Bijeenkomst over Lokale Inclusie Agenda
‘Laat alle gemeenten meedoen aan proef stemhulp’
Stadsenquête: Leidenaren nog even gelukkig als voor corona
6- 10 september 2021 Week van lezen en schrijven
Gemeenteraad: Discussie Participatie in Leiden ontleed 9 sept. 2021
Denk tot 30 augustus mee over de handreiking kwaliteit laaggeletterdheid
Wethouder Damen over onderzoek naar participatie: ‘Veel is herkenbaar’
Week tegen de eenzaamheid 30 september – 7 oktober
Internetconsultatie: tijdelijke experimentenwet assistentie bij het stemmen
Handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ gelanceerd
Meer gemeenten werken aan inclusie met VN-verdrag Handicap
Clientondersteuner ontlast mensen met complexe zorgvragen, maar is vaak nog onbekend
Hulpmiddelen Wlz en zorg aan mensen met een psychische stoornis uitgelegd
De menselijke maat
Het publieke leven is nog niet goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijk beperking
Bouwen woningen voor ouderen krijgt hoge prioriteit
Baankansen vergroten voor mensen met psychische aandoeningen
Corona opvang sluit, meer mensen op straat
Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van start
Waarde van mantelzorg is 22 miljard per jaar
Kamercommissie: de menselijke maat moet terug in de uitvoering
Lobbysucces voor grondwettelijk verbod op discriminatie om handicap
De straatpastor: geen hulpverlener maar troostverlener
Volle inzet op campagne ‘Aandacht voor elkaar’
Het is 2 voor 12: hou op met de jacht op burgers maar bied bestaanszekerheid
Internationale Mensenrechtendag: voorkom uitsluiting en discriminatie van mensen met een beperking
Tweede Kamer vergadert over verbeteren digitale toegankelijkheid
Nederlanders redden zich tijdens coronacrisis, maar hebben wel meer zorgen
Mensen met een verstandelijke beperking zijn minder tevreden met het leven, vaker eenzaam en doen minder mee in de samenleving
Hoe gaat het met het VN-verdrag handicap in 2020? Meedenken over wetten en beleid
Campagne ministerie van VWS: ouderen van grote waarde voor samenleving
Breng de menselijke maat in het werk van uitvoeringsorganisaties door uit te gaan van mensenrechten
‘Geldproblemen bij minima door computerproblemen CAK’
Toolkit Krachtige basiszorg biedt handvatten voor de aanpak van complexe zorg in de wijk
Unieke samenwerking om CZ-verzekerden met multiproblematiek te helpen goed geslaagd
‘Het kan wél’: boek over complexe zorgvragen
Beantwoording Kamervragen over bericht dat toegang tot zorg nog steeds niet op orde is
Kamerbrief over vervolgaanpak wachttijden ggz
Surfen zonder zicht: principes toegankelijke website
Meldpunt ontoegankelijke website
Sleutelrol voor bibliotheken bij grote maatschappelijke opgaven
Ministers en burgemeesters pakken samen de sociale gevolgen van het coronavirus aan
6 oktober aftrap periode ‘aandacht voor elkaar’
Gezondheidsverschillen voorbij
Burgemeester Lenferink: 3 oktober klein maar fijn!
Stad voor steeds minder mensen toegankelijk
Herziening van beslag- en executierecht biedt schuldenaar meer zekerheid
ANBO heropent coronalijn voor ouderen vanwege groeiend aantal vragen
Wet Zorg en Dwang: Spanning en zorgen bij mantelzorgers over toepassen van onvrijwillige zorg bij naaste met dementie
Overheden lappen regels voor toegankelijke websites aan hun laars
“Waarborgfonds betekent een enorme versnelling in het schuldenregelen”
Nationale ombudsman: geen woorden, maar daden nodig bij toegang tot zorg
Meer nodig dan een bevlogen docent voor kwetsbare groepen leerlingen en studenten
Komend jaar in het teken van werk houden of vinden
Troonrede: investeren in banen, economische terugslag op komst
Kabinet: investeren in crisis- en toekomstbestendige zorg
De coronamarathon zonder sociaal bestek
Kansrijke en minder kansrijke beroepen
Campagne Senioren en Veiligheid: gemeenten kunnen aansluiten
Ingangsdatum nieuw inburgeringsstelsel naar 1 juli 2021
Eerste aanbevelingen Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten