Skip to content

Overig

Gerealiseerde publicaties
Ongevraagd advies inzake inspraaknota ‘Visie op dienstverlening, Leiden: goed voor elkaar’
Preadvies conceptbeleidsregels tegemoetkoming kinderopvang sociaal medische indicatie
Programmaplan jeugdhulp
Overwegingen Adviesraad Sociaal Domein Leiden bij RV bijsturingen Sociaal Domein Leiden 2020- 2023
Gemeentelijke toegang Jeugdhulp regio Leiden
Overzicht eetinitiatieven agenda
Beleidsplan Werk en Participatie 2019-2023
Beleidskader sport en gezondheid 2019-2023
Initiatiefvoorstel D66 en CU wijkleerbedrijf ‘Een weg uit de bijstand’
Visie Sociaal Domein Leiden
Gerelateerde nieuwsberichten
Iedereen die gebiedsgericht werkt, opgelet! Webinar: wijk- en buurtprofielen Leiden,
woensdag 17 april 19.30 webinar: alles wat je wilde weten over de Omgevingswet
25 april voor professionals: Uit Armoede, tentoonstelling en interactief theater Stedelijk Museum Schiedam en Poverty Escape Rotterdam
Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente 2024 gaat van start
Wet versterking participatie ‘geen symboolwetgeving’
Ministerie van VWS en maatschappelijke organisaties roepen op: Praat vandaag over morgen
Honderden mensen bij protestmars in Leidse binnenstad: de straat is van iedereen
VN-rapporteur huisvesting: Nederland moet toegankelijkheid beter vastleggen
Online kick-off Regiotour Dementie voor gemeenten 14 maart
Leiden, samen tegen racisme! 21 maart 2024
Internationale vrouwendag 10 maart Leiden
Nog meer inclusieve stembureaus tijdens verkiezingen Europees Parlement
Visie eerstelijnszorg 2030 vastgesteld door veldpartijen
Hoe toegankelijk is jouw gemeente? Het maakt uit waar je woont! Beluister/bekijk de video-podcast.
Recht op hulp in stemhokje in Kieswet
Proactieve en persoonlijke dienstverlening sociale zekerheid: stand van de uitvoering 2023
Cliëntenparticipatie: vervelende verplichting of de moeite waard?
Ieder(in) ondersteunt oproep: respecteer grondrechten van álle Nederlanders
Eerste hulp bij overstappen naar andere zorgverzekeraar
Digitale toegang overheid niet goed geregeld voor wettelijk vertegenwoordigers
Welkomstbrief aan nieuwe Kamerleden: ‘Vertegenwoordig mensen met een arbeidsbeperking’
Elke zondag: buurtbuik, gezamenlijk eten in de Bakkerij, kom 3 december
Asielzoekers mogen meer dan 24 weken per jaar werken
Leiden zoekt een nieuwe burgemeester
Meld je ervaringen met de verkiezingen voor de Tweede Kamer
West Maas en Waal: Meest toiletvriendelijke gemeenten 2023
Stemmen met Steffie: voor mensen die moeilijk lezen
Wetsvoorstel versterking participatie op decentraal niveau vandaag in TK
Goed voorbeeld: Bereikbaar Breda App maakt bezoek aan de binnenstad makkelijker
Burgers in de Participatiewet ervaren onvoldoende invloed
5 oktober webinar Een toegankelijke reis loont
Toezicht moet nu echt geregeld: slechts 3% overheidswebsites toegankelijk
79% van de stemlokalen zijn niet toegankelijk.
Vier op de vijf patiënten maakt zich zorgen om de toekomst van hun zorg
Walk into the light 7 september Leiden
App vat moeilijke brieven samen
37,5 miljoen om meer statushouders aan het werk te helpen
Maandag 3 juli laatste kans STAP budget voor scholing
Goed participatiebeleid: 3 adviezen
Wet toekomst pensioenen aangenomen
MIND: Uitnodiging netwerkbijeenkomst ‘Ontwikkelingen in de regio’, 12 juni 2023
KPMG: Nederlanders vertrouwen overheid steeds minder met persoonsgegevens
Zorgcoördinatiecentra in elke regio om acute zorg beter toegankelijk te maken
Uit elkaar met kinderen
Vervoersarmoede, beperkte bereikbaarheid in beeld
Uitnodiging netwerkbijeenkomst ‘Ontwikkelingen in de regio’, 12 juni 2023
Toegankelijkheid verkiezingen kan nog steeds een stuk beter
Onbegrijpelijke brief: Retour afzender
Kabinet wil meer hulp voor kiezers in stemhokje
Burgerberaad energietransitie 19 april 19.30
Doe een aanvraag voor subsidie bij Fonds 1818
Minister staat toch uitbreiding verpleeghuizen toe
Digitale toegankelijkheid overheid: dashboard
Startbanen: Statushouders sneller aan het werk
Statushouders sneller aan het werk met startbanen
Uitnodiging bijeenkomsten ‘Samen aan de slag met Volkshuisvesting’
VWS trekt 8,9 miljoen uit voor ‘arrangeur’ tussen zorgdomeinen
Webinar 21/2: hoe kunnen gemeenten energiekosten sport- en culturele voorzieningen compenseren
Meer aandacht, meer geld en slimme samenwerking voor gezondheid en preventie
Toegankelijke verkiezingen
Bovenaan welvaartsladder bijna 25 jaar langer in goede gezondheid
Komt handicap na 10 jaar lobby als non-discriminatiegrond in de Grondwet?
Guusje ter Horst wordt bestuurlijk aanjager Onbeperkt Meedoen
Leiden in kaart 2022
Lancering Online Kennis- en expertisecentrum ‘Een thuis voor iedereen’
Gecoördineerde aanpak nodig om rechtsbescherming van mensen met een beperking te garanderen
Toegankelijkheid in de culturele en creatieve sector voor mensen met een beperking
November 2022: Maand van de 1000 Voorbeelden
Extra geld voor gemeenten voor verbeteren basisvaardigheden
Integraal zorgakkoord zet streep door plannen langer thuis wonen
Beleid rond openbare toiletten in kaart gebracht
Schokbestendigheid huishoudens
Minister publiceert Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking
€ 138 miljoen voor toekomstbestendige gehandicaptenzorg
Kamer: maak noodzakelijke overheidsapps op korte termijn toegankelijk
Kabinet gaat ouderenzorg anders organiseren
Kabinet presenteert vernieuwde aanpak dakloosheid: wonen eerst
Ongevraagd advies inspraaknota ‘Visie op dienstverlening Leiden: goed voor elkaar’
Statusscore per wijk en buurt o.b.v. welvaart, opleidingsniveau en arbeid
Kabinet gaat ouderenzorg anders organiseren
Davy van den Dop over rolstoelrugby: ‘Iedereen is welkom om het eens te proberen’
Museum De Lakenhal organiseert rondleiding voor doven
Wie gebruikt welke persoonsgegevens van mij?
Inspraak op visie op dienstverlening gemeente Leiden
Gemeente Leiden gaat duidelijker schrijven
EWebinar 23 februari: Toegankelijke gemeenteraadsverkiezingen
Gemeenteraadsverkiezingen 22: Laat je stem horen met #2MiljoenStemmen
Hoe toiletvriendelijk is uw gemeente?
Monitor Toegankelijkheid 2021: 32 essentiële overheidswebsites niet toegankelijk 
Nieuwe podcastserie over digitale toegankelijkheid
Vijf jaar VN-verdrag: Volwaardig meedoen aan de samenleving moet meer zijn dan een mazzeltje
Gemeenteraadsverkiezingen: Check je Lokale Partijprogramma’s!
Beluister de podcast ‘Onbeperkt Bewegen’
Wij zoeken enthousiaste Energiecoaches (vrijwilligerswerk)
SchakelWijk: Leiden-Noord
Actieplan Toegankelijk Stemmen: voor meer toegankelijke gemeenteraadsverkiezingen in 2022
Onbeperkt wonen
Derde voortgangsrapportage Langer Thuis en beleidsreactie SCP publicatie ‘Passende zorg voor ouderen thuis
Stein uitgeroepen tot meest toegankelijke gemeente van Nederland
Week van de inclusie: 7 okt online congres
Bijeenkomst over Lokale Inclusie Agenda
‘Laat alle gemeenten meedoen aan proef stemhulp’
Stadsenquête: Leidenaren nog even gelukkig als voor corona
6- 10 september 2021 Week van lezen en schrijven
Gemeenteraad: Discussie Participatie in Leiden ontleed 9 sept. 2021
Denk tot 30 augustus mee over de handreiking kwaliteit laaggeletterdheid
Wethouder Damen over onderzoek naar participatie: ‘Veel is herkenbaar’
Week tegen de eenzaamheid 30 september – 7 oktober
Internetconsultatie: tijdelijke experimentenwet assistentie bij het stemmen
Handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ gelanceerd
Meer gemeenten werken aan inclusie met VN-verdrag Handicap
Clientondersteuner ontlast mensen met complexe zorgvragen, maar is vaak nog onbekend
Hulpmiddelen Wlz en zorg aan mensen met een psychische stoornis uitgelegd
De menselijke maat
Het publieke leven is nog niet goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijk beperking
Bouwen woningen voor ouderen krijgt hoge prioriteit
Baankansen vergroten voor mensen met psychische aandoeningen
Corona opvang sluit, meer mensen op straat
Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van start
Waarde van mantelzorg is 22 miljard per jaar
Kamercommissie: de menselijke maat moet terug in de uitvoering
Lobbysucces voor grondwettelijk verbod op discriminatie om handicap
De straatpastor: geen hulpverlener maar troostverlener
Volle inzet op campagne ‘Aandacht voor elkaar’
Het is 2 voor 12: hou op met de jacht op burgers maar bied bestaanszekerheid
Internationale Mensenrechtendag: voorkom uitsluiting en discriminatie van mensen met een beperking
Tweede Kamer vergadert over verbeteren digitale toegankelijkheid
Nederlanders redden zich tijdens coronacrisis, maar hebben wel meer zorgen
Mensen met een verstandelijke beperking zijn minder tevreden met het leven, vaker eenzaam en doen minder mee in de samenleving
Hoe gaat het met het VN-verdrag handicap in 2020? Meedenken over wetten en beleid
Campagne ministerie van VWS: ouderen van grote waarde voor samenleving
Breng de menselijke maat in het werk van uitvoeringsorganisaties door uit te gaan van mensenrechten
‘Geldproblemen bij minima door computerproblemen CAK’
Toolkit Krachtige basiszorg biedt handvatten voor de aanpak van complexe zorg in de wijk
Unieke samenwerking om CZ-verzekerden met multiproblematiek te helpen goed geslaagd
‘Het kan wél’: boek over complexe zorgvragen
Beantwoording Kamervragen over bericht dat toegang tot zorg nog steeds niet op orde is
Kamerbrief over vervolgaanpak wachttijden ggz
Surfen zonder zicht: principes toegankelijke website
Meldpunt ontoegankelijke website
Sleutelrol voor bibliotheken bij grote maatschappelijke opgaven
Ministers en burgemeesters pakken samen de sociale gevolgen van het coronavirus aan
6 oktober aftrap periode ‘aandacht voor elkaar’
Gezondheidsverschillen voorbij
Burgemeester Lenferink: 3 oktober klein maar fijn!
Stad voor steeds minder mensen toegankelijk
Herziening van beslag- en executierecht biedt schuldenaar meer zekerheid
ANBO heropent coronalijn voor ouderen vanwege groeiend aantal vragen
Wet Zorg en Dwang: Spanning en zorgen bij mantelzorgers over toepassen van onvrijwillige zorg bij naaste met dementie
Overheden lappen regels voor toegankelijke websites aan hun laars
“Waarborgfonds betekent een enorme versnelling in het schuldenregelen”
Nationale ombudsman: geen woorden, maar daden nodig bij toegang tot zorg
Meer nodig dan een bevlogen docent voor kwetsbare groepen leerlingen en studenten
Komend jaar in het teken van werk houden of vinden
Troonrede: investeren in banen, economische terugslag op komst
Kabinet: investeren in crisis- en toekomstbestendige zorg
De coronamarathon zonder sociaal bestek
Kansrijke en minder kansrijke beroepen
Campagne Senioren en Veiligheid: gemeenten kunnen aansluiten
Ingangsdatum nieuw inburgeringsstelsel naar 1 juli 2021
Eerste aanbevelingen Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten