skip to Main Content

Overig

Gerealiseerde publicaties
Preadvies conceptbeleidsregels tegemoetkoming kinderopvang sociaal medische indicatie
Programmaplan jeugdhulp
Overwegingen Adviesraad Sociaal Domein Leiden bij RV bijsturingen Sociaal Domein Leiden 2020- 2023
Gemeentelijke toegang Jeugdhulp regio Leiden
Overzicht eetinitiatieven agenda
Beleidsplan Werk en Participatie 2019-2023
Beleidskader sport en gezondheid 2019-2023
Initiatiefvoorstel D66 en CU wijkleerbedrijf ‘Een weg uit de bijstand’
Visie Sociaal Domein Leiden
Gerelateerde nieuwsberichten
‘Geldproblemen bij minima door computerproblemen CAK’
Toolkit Krachtige basiszorg biedt handvatten voor de aanpak van complexe zorg in de wijk
Unieke samenwerking om CZ-verzekerden met multiproblematiek te helpen goed geslaagd
‘Het kan wél’: boek over complexe zorgvragen
Beantwoording Kamervragen over bericht dat toegang tot zorg nog steeds niet op orde is
Kamerbrief over vervolgaanpak wachttijden ggz
Surfen zonder zicht: principes toegankelijke website
Meldpunt ontoegankelijke website
Sleutelrol voor bibliotheken bij grote maatschappelijke opgaven
Ministers en burgemeesters pakken samen de sociale gevolgen van het coronavirus aan
6 oktober aftrap periode ‘aandacht voor elkaar’
Gezondheidsverschillen voorbij
Burgemeester Lenferink: 3 oktober klein maar fijn!
Stad voor steeds minder mensen toegankelijk
Herziening van beslag- en executierecht biedt schuldenaar meer zekerheid
ANBO heropent coronalijn voor ouderen vanwege groeiend aantal vragen
Wet Zorg en Dwang: Spanning en zorgen bij mantelzorgers over toepassen van onvrijwillige zorg bij naaste met dementie
Overheden lappen regels voor toegankelijke websites aan hun laars
“Waarborgfonds betekent een enorme versnelling in het schuldenregelen”
Nationale ombudsman: geen woorden, maar daden nodig bij toegang tot zorg
Meer nodig dan een bevlogen docent voor kwetsbare groepen leerlingen en studenten
Komend jaar in het teken van werk houden of vinden
Troonrede: investeren in banen, economische terugslag op komst
Kabinet: investeren in crisis- en toekomstbestendige zorg
De coronamarathon zonder sociaal bestek
Kansrijke en minder kansrijke beroepen
Campagne Senioren en Veiligheid: gemeenten kunnen aansluiten
23 juni 2020 Ingangsdatum nieuw inburgeringsstelsel naar 1 juli 2021
Eerste aanbevelingen Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten