skip to Main Content

Jeugd

Gerelateerde publicaties
Gevraagd advies concept verordening en nadere regels Jeugdhulp Leiden 2022
Gerelateerde nieuwsberichten
Kamerbrief rapportage kwantitatieve ambitie kinderarmoede
‘Kamers met Aandacht’ ondersteunt jongeren bij zelfstandigheid
Van thuis weer naar school
Steeds meer jongeren gebruiken antidepressiva
Gratis online training leert je kind omgaan met angst
Document: VGN Jongeren met een beperking na corona
Participatie van ouders en jeugd bij ontwikkelen steunpunten voor passend onderwijs
Jongeren: Meer begeleiding naar vervolgopleiding en werk
Opheffing zorg-BSO dreigt, ruim zestig kinderen in onzekerheid
Bijna 18! En dan?
Handen ineen voor betere continuïteit jeugdhulp
Jongeren krijgen hulp bij digitale overheidszaken
Grote ambitie Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren krijgt vorm in tastbare resultaten
Vernieuwde app voor jongeren die meerderjarig worden
Gemeenten moeten inkomstentoets jeugdhulp-pgb schrappen
Stichting Leergeld Leiden en Omstreken breidt steun uit met menstruatieproducten
Rijk en gemeenten starten hervorming jeugdzorg
Ruim € 1,3 miljard extra voor tekorten jeugdzorg in 2022
NewFuture Haarlem: jongeren werken aan een schuldenvrije toekomst
Verkenning eenzaamheid onder jongeren: meer aandacht voor sociale en mentale gezondheid
Aantal jongeren met jeugdzorg in 2020 gedaald
Opgroeien met autisme: lezing 11 mei as.
Sterke eerste lijn houdt jeugdhulp betaalbaar
Kabinet stelt ruim € 600 miljoen extra beschikbaar voor jeugdzorg
VWS steunt tientallen landelijke initiatieven voor jeugd in coronatijd
Rechten en plichten rondom hulpverleningsdossier jeugd
Onafhankelijke cliëntondersteuning voor jongeren: ervaringsdeskundigen als bron van hoop en (h)erkenning
SCP: coronacrisis heeft grote impact op jongvolwassenen
Jeugdpakket activiteiten kunnen doorgaan tijdens lockdown
Beoogde daling gespecialiseerde jeugdzorg na decentralisatie niet zichtbaar
Leidse Burcht wordt de digitale ontmoetingsplek voor jongeren
Kabinet en gemeenten bieden samen met jongeren perspectief in coronatijd
Veel jongeren voelen zich eenzaam door coronacrisis
Organisatie jeugdbescherming kan eenvoudiger
Meer onderwijsvolgende jongeren werken weer
Een kansrijke start voor álle kinderen
Ruim twee derde van de schoolverlaters uit het vso wacht een uitkering
Aantal jongeren met betalingsproblemen groeit
StroomOP, de podcast voor steeds betere jeugdhulp
Ggz: ‘heb aandacht voor mentale gezondheid van jongeren’
Jonge mantelzorgers en eenzaamheid: een dubbel taboe Jonge mantelzorgers en eenzaamheid: een dubbel taboe
Doorbraak in jeugdbescherming nú nodig
Nieuwe informatieboekjes helpen kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving, en hun ouders
Kinderen met meervoudige of complexe ondersteuningsbehoeften vinden onderwijs niet passend
Kabinet besteedt aandacht aan jeugdwerkloosheid
‘Klassieke’ jeugdhulpverlening heeft effect
Meer nodig dan een bevlogen docent voor kwetsbare groepen leerlingen en studenten
Jongeren en schulden
Wetsvoorstel tot herziening van de Jeugdwet
Radio-drieluik over hoe jongeren op straat belanden
Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp Holland Rijnland
Jongeren deze zomer in 50 kleinere gemeenten aan de slag met Maatschappelijke Diensttijd
3 juli 2020 Kamerbrief en eindrapport evaluatie passend onderwijs
Onderwijsraad schetst route naar inclusief onderwijs
Goed onderwijs verkleint kans op armoede bij kind
Ik laat je niet alleen: uithuisgeplaatst en dan….
Geweld hoort nergens thuis
Acht expertisecentra voor jongeren met complexe problematiek
Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop
Jongeren en schulden tijdens de coronacrisis
Extra geld voor begeleiding kwetsbare jongeren naar werk
Jongerenperspectief structureel betrekken bij beleid
Gevraagd advies conceptvisie Jeugdhulp Leidse regio