Skip to content

Jeugd

Gerelateerde publicaties
Gevraagd advies verordening en beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer 2022
Gevraagd advies conceptrapportage RKC ‘Jeugdhulp zonder verwijzing’
Gevraagd advies concept verordening en nadere regels Jeugdhulp Leiden 2022
Gerelateerde nieuwsberichten
20 juni 13 uur Gratis Webinar: Vervoer voor de jeugdige: raak de weg niet kwijt!
Bijna 50.000 kinderen van arbeidsmigranten in kwetsbare positie
14 mei weer Food for thought van SHout! Leiden
Kabinet: toekomstbestendig passend onderwijs voor elk kind
Startfoto’s en metarapportage Hervormingsagenda Jeugd
Deze hulpverleners omzeilen de regeltjesrompslomp – zodat gezinnen écht geholpen worden
Nivels nieuwe gesprekstool UP! helpt jongeren en behandelaars om te praten over psychische problemen
Te veel kinderen krijgen geen onderwijs, zorgen om blijvende problematiek van thuiszitters
Leiden trekt 640.000 euro uit voor extra ondersteuning basisscholen
AFM: Achteraf betalen risico voor jongeren
Buurtgezinnen zoeken steungezinnen: ‘Opvoeden doen we samen’
Zorgen bij GroenLinks, PvdA en SP over jeugdige slachtoffers toeslagenaffaire
Week van de gezondheidsverschillen: Geldparade soepshow tijdens de Gezondheidsinloop
Subsidie om jongeren te leren over geldzaken en geldzorgen
11 – 15 maart Week van het geld: Tweederde jongeren die influencers volgt laat eigen financiële situatie hierdoor beïnvloeden
Gespecialiseerde opvang voor dakloze jongeren geopend aan Maansteenpad
SOL helpt jongeren met inschrijven voor sociale huurwoning
Kwikstart: regelzaken tool voor jongeren (16-27 jaar)
Binnen de muren van de jeugdgevangenis: Teylingereind is niet het eind maar een nieuw begin voor jongeren | Onderzoek
Trendanalyse Digitalisering en het welzijn van jonge mensen
Onderzoek: leefomstandigheden in jeugdgevangenis Teylingereind verbeterd door aanwas personeel; zorgen om kinderrechten blijven
Advies: maak stelsel kindregelingen eenvoudiger voor ouders
@ease: soms helpt het als iemand gewoon naar je luistert!
Handreiking met tips en handvatten voor leerlingenvervoer
Handreiking zak- en kleedgeld in residentiële jeugdhulp
Goedkoper abonnement en boetevrij boeken lenen voor jongeren
Per 1 januari wet voor betere bescherming kinderen in gesloten jeugdhulp
Leiden krijgt een jongerenraad ‘op proef’
Kijk uitzending 7 december terug: Jong & arbeidsongeschikt
Nieuwe aanpak hulpverlening ouders om problemen bij kinderen te voorkomen: voer een kindertoets in
Brede ondersteuning kinderopvangtoeslagaffaire
Koorddansen met geld: gratis bijles bij Leids Steunloket Migranten
Bijeenkomst voor ouders van zorgintensieve kinderen
Recharge Lounge voor jongeren
Koorddansen met geld: SHout! Leiden denkt in mogelijkheden
Werkloze Leidse jongeren voortaan direct recht op een uitkering
Save the date! woensdag 11 oktober 2023 van 13-15 uur in het Utopa weeshuis: Themabijeenkomst Jeugd met brede werkveld Adviesraad
Rijksoverheid start campagne tegen geweld in huiselijke kring en stimuleert omstanders het gesprek aan te gaan
Walhallab Leiden: ‘Ieder kind wil leren, dat krijgen we van nature mee’
20 juli: gratis webinar overgang van 18- naar 18+
Experts over risico’s nieuwe kinderopvangstelsel: ‘Bewijslast ligt bij ouders die dat niet kunnen dragen’
Lokale teams jeugdhulp werken verschillend; niet-vrijblijvend kader voor gemeenten nodig
Echte Leidse onderwijsverhalen: Denk niet wat is er mis met kind, maar wat is er gebeurd met dit kind?
Zes ton voor subsidies jongerencultuur in Leiden
Minister Van Gennip scherpt kwaliteitseisen gastouderopvang aan
Inspiratiebijeenkomst Jeugd Participatie
Met het nummer ‘Het is oké’ van sor & Tabitha start VWS nieuwe jongerencampagne over mentale gezondheid
Hervormingsagenda over verbeteringen jeugdzorg
Uit elkaar met kinderen
UWV biedt ‘hulp na school’ voor jongeren met een arbeidsbeperking
Kabinet en gemeenten zetten belangrijke stap naar verbetering jeugdzorg
Leiden krijgt kinderraad in plaats van kinderburgemeester
De Ricardo van Rhijn Foundation is er voor ieder kind
Programma schoolmaaltijden vanuit OCW
Verslag themabijeenkomst ‘Rondkomen in onzekere tijden’ op 9 februari 2023
Inkomensgrens Jeugdfonds Sport & Cultuur verhoogd
IGJ start Toezicht Lokale Teams
‘Door bij te dragen aan het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren is mijn eigen ervaring niet voor niets geweest’
Minister van Gennip komt met nieuw actieplan arbeidsmarktdiscriminatie
Stevige hervorming gesloten jeugdhulp: nul plaatsingen en kleinschalige woonplekken
Preventieve controle van jeugdhulpaanbieders in Leidse regio
Weerbaar opvoeden: ‘Eerste bijeenkomst vaak vol emotie en zakdoekjes’
Jongeren zijn door afterpay snel een financiële prooi: ‘Ik heb een schuld van 30.000 euro’
SVL en Groenlinks openen jongerenmeldpunt energiearmoede
@ease Leiden opent deuren voor jongeren die ‘ergens mee zitten’
Raadgevers over inclusieve samenleving
Landelijk onderzoek GGD’en naar impact van corona op gezondheid jongvolwassenen
Aantal jongeren in JeugdzorgPlus neemt verder af
15 jaar JES Rijnland
Week van het geld: Nieuw platform voor jongeren op Geldfit
Oproep JES Rijnland aan politiek: ‘Word vrijwilliger voor gelijke kansen’
Leerlingenvervoer put kwetsbare kinderen uit
Extra steun voor jongeren met mentale problemen
De basis op orde voor dak- en thuisloze jongeren Inspirerende initiatieven uit de 14 pilotgemeenten van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (2019 – 2021)
Gemeente Leiden wint Jantje Beton Prijs voor meest speelvriendelijke gemeente van Nederland!
Leiden is meest speelvriendelijke gemeente van Nederland
Documentaire ‘Het kind of de rekening?’: hoe krijgt de gemeente meer grip op jeugdhulp?
Online special over het leven van dakloze jongeren
CBS: jeugdzorggebruik verschilt sterk per gemeente
De gevolgen van 16 maanden corona voor het onderwijs
Campagne: Neem een time-out als de spanningen te hoog oplopen
Kamerbrief rapportage kwantitatieve ambitie kinderarmoede
‘Kamers met Aandacht’ ondersteunt jongeren bij zelfstandigheid
Van thuis weer naar school
Steeds meer jongeren gebruiken antidepressiva
Gratis online training leert je kind omgaan met angst
Document: VGN Jongeren met een beperking na corona
Participatie van ouders en jeugd bij ontwikkelen steunpunten voor passend onderwijs
Jongeren: Meer begeleiding naar vervolgopleiding en werk
Opheffing zorg-BSO dreigt, ruim zestig kinderen in onzekerheid
Bijna 18! En dan?
Handen ineen voor betere continuïteit jeugdhulp
Jongeren krijgen hulp bij digitale overheidszaken
Grote ambitie Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren krijgt vorm in tastbare resultaten
Vernieuwde app voor jongeren die meerderjarig worden
Gemeenten moeten inkomstentoets jeugdhulp-pgb schrappen
Stichting Leergeld Leiden en Omstreken breidt steun uit met menstruatieproducten
Rijk en gemeenten starten hervorming jeugdzorg
Ruim € 1,3 miljard extra voor tekorten jeugdzorg in 2022
NewFuture Haarlem: jongeren werken aan een schuldenvrije toekomst
Verkenning eenzaamheid onder jongeren: meer aandacht voor sociale en mentale gezondheid
Aantal jongeren met jeugdzorg in 2020 gedaald
Opgroeien met autisme: lezing 11 mei as.
Sterke eerste lijn houdt jeugdhulp betaalbaar
Kabinet stelt ruim € 600 miljoen extra beschikbaar voor jeugdzorg
VWS steunt tientallen landelijke initiatieven voor jeugd in coronatijd
Rechten en plichten rondom hulpverleningsdossier jeugd
Onafhankelijke cliëntondersteuning voor jongeren: ervaringsdeskundigen als bron van hoop en (h)erkenning
SCP: coronacrisis heeft grote impact op jongvolwassenen
Jeugdpakket activiteiten kunnen doorgaan tijdens lockdown
Beoogde daling gespecialiseerde jeugdzorg na decentralisatie niet zichtbaar
Leidse Burcht wordt de digitale ontmoetingsplek voor jongeren
Kabinet en gemeenten bieden samen met jongeren perspectief in coronatijd
Veel jongeren voelen zich eenzaam door coronacrisis
Organisatie jeugdbescherming kan eenvoudiger
Meer onderwijsvolgende jongeren werken weer
Een kansrijke start voor álle kinderen
Ruim twee derde van de schoolverlaters uit het vso wacht een uitkering
Aantal jongeren met betalingsproblemen groeit
StroomOP, de podcast voor steeds betere jeugdhulp
Ggz: ‘heb aandacht voor mentale gezondheid van jongeren’
Jonge mantelzorgers en eenzaamheid: een dubbel taboe Jonge mantelzorgers en eenzaamheid: een dubbel taboe
Doorbraak in jeugdbescherming nú nodig
Nieuwe informatieboekjes helpen kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving, en hun ouders
Kinderen met meervoudige of complexe ondersteuningsbehoeften vinden onderwijs niet passend
Kabinet besteedt aandacht aan jeugdwerkloosheid
‘Klassieke’ jeugdhulpverlening heeft effect
Meer nodig dan een bevlogen docent voor kwetsbare groepen leerlingen en studenten
Jongeren en schulden
Wetsvoorstel tot herziening van de Jeugdwet
Radio-drieluik over hoe jongeren op straat belanden
Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp Holland Rijnland
Jongeren deze zomer in 50 kleinere gemeenten aan de slag met Maatschappelijke Diensttijd
3 juli 2020 Kamerbrief en eindrapport evaluatie passend onderwijs
Onderwijsraad schetst route naar inclusief onderwijs
Goed onderwijs verkleint kans op armoede bij kind
Ik laat je niet alleen: uithuisgeplaatst en dan….
Geweld hoort nergens thuis
Acht expertisecentra voor jongeren met complexe problematiek
Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop
Jongeren en schulden tijdens de coronacrisis
Extra geld voor begeleiding kwetsbare jongeren naar werk
Jongerenperspectief structureel betrekken bij beleid
Gevraagd advies conceptvisie Jeugdhulp Leidse regio