skip to Main Content

Jeugd

Gerelateerde nieuwsberichten
Jeugdpakket activiteiten kunnen doorgaan tijdens lockdown
Beoogde daling gespecialiseerde jeugdzorg na decentralisatie niet zichtbaar
Leidse Burcht wordt de digitale ontmoetingsplek voor jongeren
Kabinet en gemeenten bieden samen met jongeren perspectief in coronatijd
Veel jongeren voelen zich eenzaam door coronacrisis
Organisatie jeugdbescherming kan eenvoudiger
Meer onderwijsvolgende jongeren werken weer
Een kansrijke start voor álle kinderen
Ruim twee derde van de schoolverlaters uit het vso wacht een uitkering
Aantal jongeren met betalingsproblemen groeit
StroomOP, de podcast voor steeds betere jeugdhulp
Ggz: ‘heb aandacht voor mentale gezondheid van jongeren’
Jonge mantelzorgers en eenzaamheid: een dubbel taboe Jonge mantelzorgers en eenzaamheid: een dubbel taboe
Doorbraak in jeugdbescherming nú nodig
Nieuwe informatieboekjes helpen kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving, en hun ouders
Kinderen met meervoudige of complexe ondersteuningsbehoeften vinden onderwijs niet passend
Kabinet besteedt aandacht aan jeugdwerkloosheid
‘Klassieke’ jeugdhulpverlening heeft effect
Meer nodig dan een bevlogen docent voor kwetsbare groepen leerlingen en studenten
Jongeren en schulden
Wetsvoorstel tot herziening van de Jeugdwet
Radio-drieluik over hoe jongeren op straat belanden
Jongeren deze zomer in 50 kleinere gemeenten aan de slag met Maatschappelijke Diensttijd
3 juli 2020 Kamerbrief en eindrapport evaluatie passend onderwijs
Onderwijsraad schetst route naar inclusief onderwijs
Goed onderwijs verkleint kans op armoede bij kind
Ik laat je niet alleen: uithuisgeplaatst en dan….
Geweld hoort nergens thuis
Acht expertisecentra voor jongeren met complexe problematiek
Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop
Jongeren en schulden tijdens de coronacrisis
Extra geld voor begeleiding kwetsbare jongeren naar werk
Jongerenperspectief structureel betrekken bij beleid
Gevraagd advies conceptvisie Jeugdhulp Leidse regio