skip to Main Content

Armoede en schulden

Gerelateerde nieuwsberichten
Amsterdam voert pauzeknop in voor mensen met schulden
Drie leernetwerken schuldhulpverlening voor cliëntenorganisaties, eerste 29 oktober
Belangrijke stap gezet naar betere aanpak van schulden
Herziening van beslag- en executierecht biedt schuldenaar meer zekerheid
Gratis telefoonnummer biedt oplossing voor mensen met geldzorgen
Extra geld voor versterken gemeentelijke aanpak schulden en armoede
Deeltijdwerk moet lonen, vindt gemeente Wageningen
“Waarborgfonds betekent een enorme versnelling in het schuldenregelen”
Stresstest: Minstens 75.000 huishoudens binnen drie maanden in financiële problemen na inkomensverlies
Betalingsregelingen: Bevorderen van haalbare betalingsregelingen bij private schuldeisers
Jongeren en schulden
28 augustus 2020 Sociaal pakket van 1,4 miljard biedt hulp bij baanverlies en schulden
Groeiend aantal mensen met geldproblemen
Het bericht ‘Gemeentepolis verdwijnt langzaam. Wat is er aan de hand?’
Weinig mogelijkheden om inkomensterugval op te vangen
Schuldenproblematiek in beeld: Huishoudens met geregistreerde problematische schulden 2015-2018
Radio-drieluik over hoe jongeren op straat belanden
Gemeenten kunnen aanwas daklozen ‘niet meer behappen’
Overzicht dakloosheid in Europa
12 juli 2020 Meer regie over je eigen gegevens bij schulden
9 juli 2020 Campagne werkende armen Sam&
9 juli 2020 SCP: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt harder getroffen door corona
3 juli 2020 Groentepark Bontekoe oogst 700 kilo aardappelen voor Voedselbank
24 juni 2020 Goed onderwijs verkleint kans op armoede bij kind
23 juni 2020 Eerste Kamer stemt in met wijziging wet gemeentelijke schuldhulpverlening
22 juni 2020 Voortgang Nationaal Preventieakkoord
18 juni 2020 Bij gelijkblijvend beleid neemt armoede toe
16 juni 2020 Kabinet treft maatregelen om toename mensen met schulden op te vangen
11 juni 2020 Toegang tot de WSNP is een hindernisbaan zonder finish
9 juni 2020 Jongeren en schulden tijdens de coronacrisis
3 juni 2020 Tienduizend woonplekken extra voor dak-en thuisloze mensen
1 april 2020 Adviesrecht gemeenten helpt mensen met schulden
Advies raadsvoorstel verlagen gemeentelijke bijdrage zorgverzekeringspremie minima