Ga naar hoofdinhoud

Armoede en schulden

Gerelateerde publicaties
Gevraagd advies energietoeslag
Gevraagd advies beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024
Gerelateerde nieuwsberichten
Leger des Heils opent 135 ‘buurtkamers’ voor iedereen die gas wil besparen
Prinsjesdag 2022: 17 miljard euro voor koopkrachtreparatie
Meedoen aan sport en cultuur
Rijk keert geld verhoging energietoeslag in september uit
SVL en Groenlinks openen jongerenmeldpunt energiearmoede
Raadgevers over inclusieve samenleving
Hulpverleners verwachten extra instroom van duizenden in schuldhulp
Hoge energierekening: vraag toeslag aan
Week van het geld: Nieuw platform voor jongeren op Geldfit
Gevraagd advies energietoeslag
Moeite met belastingaangifte?
Minister Schouten: gemeenten kunnen beginnen met uitkeren energietoeslag
Sportschool abonnement voor Leidse minima vergoed: 574.000 euro voor Volwassenenfonds Sport & Cultuur
Online special over het leven van dakloze jongeren
Voedselbanken krijgen ruimere mogelijkheid om voedselaanbod te garanderen
Kamerbrief rapportage kwantitatieve ambitie kinderarmoede
Leidse Voedselbank zoekt chauffeurs ‘met hart op de goede plaats’ om donaties op te halen
Grote financiële gevolgen nieuw Zorgprestatiemodel voor ggz-cliënten
Huurtoeslag aanvragen over 2020? Het kan nog!
Wat vind jij van de gemeentepolis? Vertel het ons!
Gemeente Leiden: Brief collectieve aanvullende zorgverzekering
Gemeenten en maatschappelijke organisaties bereiken meer kinderen in armoede
Dashbord Schuldenproblematiek in beeld
Humanitas Thuisadministratie en SchuldHulpMaatje Leiden slaan handen ineen
Handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ gelanceerd
Teveel mensen maken geen gebruik van de bijstand
Podcast over heldere taal en communicatie bij armoede en schulden
Kabinet: voedselaanbod voor de voedselbanken op peil houden
Dashboard armoede thuiswonende kinderen, 2015-2018
Kom in actie bij geldzorgen: de eerste stap helpt je verder
Uitzending op 11 februari ‘inkomenszekerheid in crisistijd’ van LCR en Pakhuis
Flexibel contract: grootste risico’s op arbeidsmarkt, minste veerkracht
Preventie én goede schuldhulpverlening zijn cruciaal
Leiden helpt gedupeerden toeslagenaffaire
Zorgverzekering via de gemeente; gemeentepolis
Kabinet: extra steun voor de voedselbanken vanwege de coronacrisis
Nibud: Verhoog bijstand en minimumjeugdloon
Ruim twee derde van de schoolverlaters uit het vso wacht een uitkering
Aantal jongeren met betalingsproblemen groeit
Amsterdam voert pauzeknop in voor mensen met schulden
Drie leernetwerken schuldhulpverlening voor cliëntenorganisaties, eerste 29 oktober
Belangrijke stap gezet naar betere aanpak van schulden
Herziening van beslag- en executierecht biedt schuldenaar meer zekerheid
Gratis telefoonnummer biedt oplossing voor mensen met geldzorgen
Extra geld voor versterken gemeentelijke aanpak schulden en armoede
Kabinet besteedt aandacht aan jeugdwerkloosheid
Deeltijdwerk moet lonen, vindt gemeente Wageningen
“Waarborgfonds betekent een enorme versnelling in het schuldenregelen”
Stresstest: Minstens 75.000 huishoudens binnen drie maanden in financiële problemen na inkomensverlies
Betalingsregelingen: Bevorderen van haalbare betalingsregelingen bij private schuldeisers
Jongeren en schulden
2Sociaal pakket van 1,4 miljard biedt hulp bij baanverlies en schulden
Groeiend aantal mensen met geldproblemen
Het bericht ‘Gemeentepolis verdwijnt langzaam. Wat is er aan de hand?’
Weinig mogelijkheden om inkomensterugval op te vangen
Schuldenproblematiek in beeld: Huishoudens met geregistreerde problematische schulden 2015-2018
Radio-drieluik over hoe jongeren op straat belanden
Gemeenten kunnen aanwas daklozen ‘niet meer behappen’
Overzicht dakloosheid in Europa
Meer regie over je eigen gegevens bij schulden
9 juli 2020 Campagne werkende armen Sam&
SCP: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt harder getroffen door corona
3 juli 2020 Groentepark Bontekoe oogst 700 kilo aardappelen voor Voedselbank
Goed onderwijs verkleint kans op armoede bij kind
Eerste Kamer stemt in met wijziging wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Voortgang Nationaal Preventieakkoord
Bij gelijkblijvend beleid neemt armoede toe
Kabinet treft maatregelen om toename mensen met schulden op te vangen
Toegang tot de WSNP is een hindernisbaan zonder finish
Jongeren en schulden tijdens de coronacrisis
Tienduizend woonplekken extra voor dak-en thuisloze mensen
Adviesrecht gemeenten helpt mensen met schulden
Advies raadsvoorstel verlagen gemeentelijke bijdrage zorgverzekeringspremie minima