Skip to content

Armoede en schulden

Gerelateerde publicaties
Ongevraagd advies armoedebestrijding
Gevraagd advies energietoeslag
Gevraagd advies beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024
Gerelateerde nieuwsberichten
Hoge maatschappelijke kosten van schulden vragen om stevige aanpak
Voortgang aanpak geldzorgen, armoede en schulden
Landelijk programma bundelt lokale krachten in de strijd tegen energiearmoede
Geldparadesoepshow: ‘Zorgkosten zijn hoofdpijndossier’
Bijna 50.000 kinderen van arbeidsmigranten in kwetsbare positie
Nieuwe cijfers Armoedescan
Burgemeester opent BuurtBuik Leiden in De Bakkerij
Advies schuldhulpverleners: ‘Trek snel aan de bel bij geldproblemen’
Deze hulpverleners omzeilen de regeltjesrompslomp – zodat gezinnen écht geholpen worden
De Geldparade in Leiden Zuid-West
Dienst Toeslagen en de Belastingdienst brengen samen hulp dichtbij
Leiden trekt 640.000 euro uit voor extra ondersteuning basisscholen
25 april voor professionals: Uit Armoede, tentoonstelling en interactief theater Stedelijk Museum Schiedam en Poverty Escape Rotterdam
AFM: Achteraf betalen risico voor jongeren
Zorgen bij GroenLinks, PvdA en SP over jeugdige slachtoffers toeslagenaffaire
Inkomensgrens verhoogd Stichting Leergeld Leiden
Basis schuldhulpverlening wordt in iedere gemeente gelijk
Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging dubbele kinderbijslag
Subsidie om jongeren te leren over geldzaken en geldzorgen
11 – 15 maart Week van het geld: Tweederde jongeren die influencers volgt laat eigen financiële situatie hierdoor beïnvloeden
Praten over geld als elke euro telt: huisbezoek Leiden Zuidwest febr – mei
Gemeenten moeten meer doen om burgers met dreigende schulden te bereiken
Voedselbank opent uitgiftepunt in Denksportcentrum Leiden
De LAD-dagen komen er weer aan!
RVS adviseert rijksoverheid het zelfredzaamheidsprincipe af te schaffen
Extra middelen voor Tijdelijk Noodfonds Energie
Wat betekent het om te leven met te weinig geld? Dat is waar de nieuwe tentoonstelling in Stedelijk Museum Schiedam over gaat.
Kabinet wil bestaanszekerheid vergroten door beter gebruik van regelingen
Lenen bij vrienden of familie: onderlinge solidariteit maar ook bron problemen
Incluzio verbindt Stevenshof met goedkope warme maaltijd
Tijdelijk Noodfonds Energie vanaf 22 jan. open: Huishoudens met hoge energierekening en lager inkomen kunnen steun aanvragen
Routekaart Financiële Zorgen nu live
Verhoogde vrijlating van giften vanaf 2024
Normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 januari 2024
Wat verandert er in 2024 op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Voortgang aanpak geldzorgen, armoede en schulden
Handreiking helpt gemeenten bij ondersteunen alleenverdieners
Voortgang alleenverdienersproblematiek
Write for Rights 2023 – Zaterdag 9 december
Kabinet wil bestaanszekerheid vergroten door vereenvoudigen inkomensondersteuning
Mensenrechten en armoedebestrijding
Tijdelijk Noodfonds Energie heropent in januari voor huishoudens met hoge energierekening en een lager inkomen
29 nov Leiden: Geldfestival, omgaan met geld en papier
Koorddansen met geld: het nut van een ouderwets kasboekje
Doelgroep Nationaal Isolatieprogramma gemeente Leiden, 2020
Koorddansen met geld: een goede buur helpt
Brede ondersteuning kinderopvangtoeslagaffaire
Torenhoge energie-afrekening voor Leidse flatbewoners
Niet-gebruik Toeslagenwet leidt tot leven onder sociaal minimum
Inkomen laagste inkomensgroep stijgt met bijna 7 procent in 2021
Gemeenten, stel mensenrechten centraal in armoedebeleid
Laag inkomen? Vraag huurverlaging aan tot 30 december!
Koorddansen met geld: gratis bijles bij Leids Steunloket Migranten
Week tegen Armoede: je staat er niet alleen voor
Week tegen de armoede Leiden
Koorddansen met geld: Voor alles een DigiD nodig
Reactie kabinet op commissie sociaal minimum
Arm! Poging tot oplossen armoede
Kabinet gaat meer doen om problematische schulden te voorkomen
Wet Energietoeslag 2023 aangenomen
Rijk moet centrale rol pakken bij bestaanszekerheid
Koorddansen met geld: SHout! Leiden denkt in mogelijkheden
Werkloze Leidse jongeren voortaan direct recht op een uitkering
Prinsjesdag 2023: maatregelen voor meer bestaanszekerheid
Ook in 2024 gratis maaltijden voor kinderen op scholen
Noemt u dat menswaardig?! Armoede in welvarend Nederland ( 4 sept studium generale)
‘Zonder nieuwe ingrepen neemt armoede toe in 2024’
Veel energiearmoede onder chronisch zieken ondanks maatregelen overheid
Deel jouw verhaal: maak samen met ons een vuist tegen armoede
LCR over Sociaal minimum: ‘Dit is geen verhaal van individuen, maar van ons als samenleving’
Ook Amsterdam gaat gewoon geld geven, want het werkt
Nieuw armoedebeleid Leiden moet toegankelijkheid voorzieningen vergroten
Wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023 naar de Tweede Kamer
Forse verhoging van het sociaal minimum is nodig
Reactie minister Carola Schouten op eerste rapport Commissie sociaal minimum
Vanaf 1 juli 2023 is de aflosperiode van de Msnp 18 maanden
Makkelijker toegang en verkorte WSNP per 1 juli 2023
E-learning Armoede en Schulden
Volgende stap binnen nieuwe Participatiewet
Kamerbrief over visie Participatiewet in balans
Participatiewet heeft te grote focus op betaald werk
Armoedehulp is een platform dat mensen helpt om makkelijker de juiste hulp te vinden.
Cliënt zonder cent? Op deze 18 landelijke fondsen kun jij een beroep doen (update)
Verdeling extra geld voor gemeenten tegen energiearmoede
Ronde tafel 17/5 Tweede Kamer Sneller uit de schulden.
Update afsluitregeling energie
Digitale thema-ochtend ‘Ondersteuning bij niet-gebruik’
14 mei: Benefietvoorstelling voor donatie groenten aan de Voedselbank in Ins Blau
NVVK: breng ‘basisvloer’ aan in aanbod en kwaliteit financiële hulpverlening
Kabinet bereidt gerichte compensatie kwetsbare huishoudens na 2023 voor
Tweede Kamer: ChristenUnie stelt vragen over schulden door afbetalingsapps
Kabinet trekt extra geld uit voor voedselhulp en bestrijding menstruatiearmoede
Denk mee over het nieuwe armoedebeleid op 11 april 17-19 uur
Bestaanszekerheid als belofte: naar een lokale agenda bestaanszekerheid
Webinar ‘Ondersteuning bij niet-gebruik’ 31 mei 9.30-12.00 uur
Huurders van De Sleutels krijgen energiebesparende producten
De Ricardo van Rhijn Foundation is er voor ieder kind
Programma schoolmaaltijden vanuit OCW
CPB: koopkrachtherstel door loongroei, maar ook meer mensen onder armoedegrens
De Leidse Rechtswinkel helpt u gratis uw belastingaangifte
Leiden Helpt is terug: ‘En dit is nog maar het begin’
Leiden brengt registratieperiode BKR terug naar zes maanden
Verslag themabijeenkomst ‘Rondkomen in onzekere tijden’ op 9 februari 2023
Webinar over zorgkosten en belastingvoordeel gemist? Kijk het nu terug
Zorgbestuurders, hoogleraren en prominenten aan kabinet: “Alles op alles om te voorkomen dat mensen ziek worden door armoede”
Leger des Heils opent kledingwinkel in Haarlemmerstraat
Tijdelijk Noodfonds Energie biedt steun aan kwetsbare huishoudens
Landelijke Armoedecoalitie: ‘Pak door en regel bestaanszekerheid’
Minister Schouten wil schuldhulpverlening sneller en beter toegankelijk maken
9 februari 2023: Themabijeenkomst Adviesraad ‘Rondkomen in onzekere tijden’
Gemeente en netbeheerder Liander starten pilot om kwetsbare huishoudens te hulp te schieten
Inkomensgrens Jeugdfonds Sport & Cultuur verhoogd
Tegemoetkoming hoge energieprijzen voor huishoudens met blokaansluiting bekend
Ga energiearmoede tegen: 5 actiepunten voor gemeenten
Stand van de uitvoering sociale zekerheid december 2022 naar de Kamers
Beslag op inkomen? Check de beslagvrije voet!
Wet energietoeslag 2023 waarschijnlijk in juni van kracht
Gezamenlijke afspraken van verhuurders, gemeenten en het Rijk over maatwerk bij het voorkomen van huisuitzettingen tijdens de energiecrisis en hoge inflatie
Bovenaan welvaartsladder bijna 25 jaar langer in goede gezondheid
Handige tips om energie te besparen
30 januari: Informatiewebinar: Het leven weer betaalbaar, dat doen we met elkaar
Energietoeslag in gemeenten heel verschillend geregeld
Warm onderdak voor dak en thuislozen in koude weken
Sjaals en handschoenen gezocht voor kerstdiner
Jongeren kunnen langer thuiswonen zonder gevolgen voor uitkering ouders
Meer vertrouwen en hulp richting werk voor bijstandsgerechtigden
Kabinet wil regels voor bijstand versoepelen, giften tot 1200 euro toestaan
Meer inzet op schuldhulpverlening en het voorkomen van geldzorgen
Isolatiesubsidie voor lage inkomens
Koelkastregeling voor lage inkomens
Overheid start campagne om mensen met geldzorgen te wijzen op hulp
Gratis tandartsbehandeling voor kansarme Leidenaren
Minister Schouten maakt pilot mogelijk voor snellere hulp aan jongeren met schulden
Ongevraagd advies armoedebestrijding
Wereldarmoededag: Nationale ombudsman wil actieve en sociale overheid
Open dag Voedselbank 22 oktober 12 – 16 uur
Gratis schoolontbijt op 500 basisscholen met veel kwetsbare leerlingen
Leger des Heils opent 135 ‘buurtkamers’ voor iedereen die gas wil besparen
Prinsjesdag 2022: 17 miljard euro voor koopkrachtreparatie
Manifest: ‘Verhoog de rijkssubsidie voor sociale werkgelegenheid met 10%’
Meedoen aan sport en cultuur
Rijk keert geld verhoging energietoeslag in september uit
Jongeren zijn door afterpay snel een financiële prooi: ‘Ik heb een schuld van 30.000 euro’
SVL en Groenlinks openen jongerenmeldpunt energiearmoede
Raadgevers over inclusieve samenleving
Hulpverleners verwachten extra instroom van duizenden in schuldhulp
Hoge energierekening: vraag toeslag aan
Week van het geld: Nieuw platform voor jongeren op Geldfit
Gevraagd advies energietoeslag
Moeite met belastingaangifte?
Minister Schouten: gemeenten kunnen beginnen met uitkeren energietoeslag
Sportschool abonnement voor Leidse minima vergoed: 574.000 euro voor Volwassenenfonds Sport & Cultuur
Online special over het leven van dakloze jongeren
Voedselbanken krijgen ruimere mogelijkheid om voedselaanbod te garanderen
Kamerbrief rapportage kwantitatieve ambitie kinderarmoede
Leidse Voedselbank zoekt chauffeurs ‘met hart op de goede plaats’ om donaties op te halen
Grote financiële gevolgen nieuw Zorgprestatiemodel voor ggz-cliënten
Huurtoeslag aanvragen over 2020? Het kan nog!
Wat vind jij van de gemeentepolis? Vertel het ons!
Gemeente Leiden: Brief collectieve aanvullende zorgverzekering
Gemeenten en maatschappelijke organisaties bereiken meer kinderen in armoede
Dashbord Schuldenproblematiek in beeld
Humanitas Thuisadministratie en SchuldHulpMaatje Leiden slaan handen ineen
Handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ gelanceerd
Teveel mensen maken geen gebruik van de bijstand
Podcast over heldere taal en communicatie bij armoede en schulden
Kabinet: voedselaanbod voor de voedselbanken op peil houden
Dashboard armoede thuiswonende kinderen, 2015-2018
Kom in actie bij geldzorgen: de eerste stap helpt je verder
Uitzending op 11 februari ‘inkomenszekerheid in crisistijd’ van LCR en Pakhuis
Flexibel contract: grootste risico’s op arbeidsmarkt, minste veerkracht
Preventie én goede schuldhulpverlening zijn cruciaal
Leiden helpt gedupeerden toeslagenaffaire
Zorgverzekering via de gemeente; gemeentepolis
Kabinet: extra steun voor de voedselbanken vanwege de coronacrisis
Nibud: Verhoog bijstand en minimumjeugdloon
Ruim twee derde van de schoolverlaters uit het vso wacht een uitkering
Aantal jongeren met betalingsproblemen groeit
Amsterdam voert pauzeknop in voor mensen met schulden
Drie leernetwerken schuldhulpverlening voor cliëntenorganisaties, eerste 29 oktober
Belangrijke stap gezet naar betere aanpak van schulden
Herziening van beslag- en executierecht biedt schuldenaar meer zekerheid
Gratis telefoonnummer biedt oplossing voor mensen met geldzorgen
Extra geld voor versterken gemeentelijke aanpak schulden en armoede
Kabinet besteedt aandacht aan jeugdwerkloosheid
Deeltijdwerk moet lonen, vindt gemeente Wageningen
“Waarborgfonds betekent een enorme versnelling in het schuldenregelen”
Stresstest: Minstens 75.000 huishoudens binnen drie maanden in financiële problemen na inkomensverlies
Betalingsregelingen: Bevorderen van haalbare betalingsregelingen bij private schuldeisers
Jongeren en schulden
2Sociaal pakket van 1,4 miljard biedt hulp bij baanverlies en schulden
Groeiend aantal mensen met geldproblemen
Het bericht ‘Gemeentepolis verdwijnt langzaam. Wat is er aan de hand?’
Weinig mogelijkheden om inkomensterugval op te vangen
Schuldenproblematiek in beeld: Huishoudens met geregistreerde problematische schulden 2015-2018
Radio-drieluik over hoe jongeren op straat belanden
Gemeenten kunnen aanwas daklozen ‘niet meer behappen’
Overzicht dakloosheid in Europa
Meer regie over je eigen gegevens bij schulden
9 juli 2020 Campagne werkende armen Sam&
SCP: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt harder getroffen door corona
3 juli 2020 Groentepark Bontekoe oogst 700 kilo aardappelen voor Voedselbank
Goed onderwijs verkleint kans op armoede bij kind
Eerste Kamer stemt in met wijziging wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Voortgang Nationaal Preventieakkoord
Bij gelijkblijvend beleid neemt armoede toe
Kabinet treft maatregelen om toename mensen met schulden op te vangen
Toegang tot de WSNP is een hindernisbaan zonder finish
Jongeren en schulden tijdens de coronacrisis
Tienduizend woonplekken extra voor dak-en thuisloze mensen
Adviesrecht gemeenten helpt mensen met schulden
Advies raadsvoorstel verlagen gemeentelijke bijdrage zorgverzekeringspremie minima