skip to Main Content

Werk en inkomen

Gerelateerde publicaties
Gevraagd advies beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024
Gerelateerde nieuwsberichten
Europees geld beschikbaar voor werk en scholing kwetsbare werkenden
Werken zonder Armoede
MareGroep en Servicepunt Werk samen verder als Provalu
Krapte op regionale arbeidsmarkt bijna weer net zo hoog als voor corona
Doe mee met de actie #PakJeToeslag
Blog Amma Asante LCR: WIA-vorderingen – Meer luisteren, oplossingen zoeken
WIA-voorschotten hoeven niet terug, poortwachtersfunctie moet beter
Huurtoeslag aanvragen over 2020? Het kan nog!
UWV: 60.525 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak
Meldpunt problemen met (toekennen) WIA
Op stage met een beperking: onderzoek toont dat er nog veel moet verbeteren
Holland-Rijnland: Regionale ww-cijfers dalen, maar zijn nog niet terug op pre-corona niveau
Cliënt in Beeld-prijs 2021: inschrijven kan nú BURGERS BOUWEN AAN VERTROUWEN
Iedereen kan subsidie aanvragen voor bijscholing
Inspiratiegids biedt zich op interventies voor uitkeringsgerechtigden met een migratieachtergrond
Basis arbeidsmarkt vraagt investeringsplan
Aantal banen Banenafspraak net niet gehaald tijdens coronajaar
UWV en SVB informeren Tweede Kamer over knelpunten in de uitvoering
Jongeren: Meer begeleiding naar vervolgopleiding en werk
Onbedoeld minder uitkering Wajongers wordt hersteld
Uitkeringsbedragen per 1 juli 2021
Teveel mensen maken geen gebruik van de bijstand
Stichting Leergeld Leiden en Omstreken breidt steun uit met menstruatieproducten
Nieuwe directeur wil DZB omvormen tot ontwikkelbedrijf
Kamerbrief uitkomsten rondetafelgesprekken Participatiewet en vervolgaanpak
Extra geld re-integratie en onderzoek dienstverlening UWV/gemeenten
Cedris Waarderingsprijs 2021: aanmelding is geopend
Gevolgen uitstel wetsontwerp Breed Offensief
NewFuture Haarlem: jongeren werken aan een schuldenvrije toekomst
1 op de 4 huishoudens in Leiden riskeert problematische schulden
LCR stuurt 10-Punten-Plan naar informateur Tjeenk Willink
Toekomst sociaal-medisch beoordelen: uitkeringsgerechtigden steeds meer in de knel
Cedris: “Maak nu werk van de inclusieve arbeidsmarkt”
‘Als verrekenen een beperking is’
Rectificatie bedragen vrijstelling onkostenvergoeding vrijwilligerswerk in de bijstand
Kom in actie bij geldzorgen: de eerste stap helpt je verder
Uitzending op 11 februari ‘inkomenszekerheid in crisistijd’ van LCR en Pakhuis
Onderhandelaarsakkoord over cao voor werknemers met loonkostensubsidie
Gemeente Leiden gaat slachtoffers toeslagenaffaire helpen
Positie van mensen met een visuele beperking
Aanpak hardheid Participatiewet en mogelijkheden tot maatwerk
Tweede Kamer: investeer in sociaal ontwikkelbedrijven
Ieder(in) lanceert Informatiepunt Wajong met campagne WieWatWajong
Leiden gaat sociale werkvoorziening afbouwen
Leiden: 85 beschutte werkplekken in 2021
Uitkeringsbedragen per 1 januari 2021
Gemeentepolis: zorgverzekering via de gemeente
Het is 2 voor 12: hou op met de jacht op burgers maar bied bestaanszekerheid
Mensen met een beperking hebben niks te zoeken in de Participatiewet
Onderzoek naar het switchen tussen dagbesteding en werk
Zuid-Holland steekt €6,9 miljoen in het (om)scholen van 3.000 extra IT’ers
Flexibel contract: grootste risico’s op arbeidsmarkt, minste veerkracht
Bijdrage van jobcoaches aan duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt
Preventie én goede schuldhulpverlening zijn cruciaal
Uitkeringen en minimumloon per 1 jan. 2021
Hulp op maat in eigen regio voor werkzoekenden
Inspirerende voorbeelden en tips in ‘Gemeenten en GGZ’
Hoe begeleid je psychisch kwetsbare en dakloze mensen naar participatie?
Meer onderwijsvolgende jongeren werken weer
Nibud: Verhoog bijstand en minimumjeugdloon
Online arbeidsmarkt event 3 t-m 6 november: Aan de slag, juíst nu!
Ruim twee derde van de schoolverlaters uit het vso wacht een uitkering
Onderzoek van NVVK en De Monitor naar impact onbedoelde fraude
UWV: Afname van 496 banen binnen de banenafspraak
Gerichte maatregelen kunnen arbeidsmarktpositie migranten verbeteren
Betere afwegingen voor het re-integratietraject: Leiden focust minder op uitstroom en meer op methodisch werken
Banenafspraak: overheidswerkgevers blijven achter
Kamerbrief resultaten evaluatie actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’
Meer mogelijkheden voor gemeenten om dakloze jongeren beter te helpen
Vervolgbrief Staatssecretaris vereenvoudiging van de Wajong.
Kijk 28 sept 18.15 naar NPO1: De participatiewet deugt niet, tijd voor een ander beleid:
Kabinet besteedt aandacht aan jeugdwerkloosheid
Van werk naar werk in regionale mobiliteitsteams
Sociaal pakket geeft mensen zekerheid dat ze geholpen worden
Deeltijdwerk moet lonen, vindt gemeente Wageningen
Divosa: aantal zorgen over wetsvoorstel Breed offensief
Komend jaar in het teken van werk houden of vinden
Troonrede: investeren in banen, economische terugslag op komst
Detachering van mensen met een arbeidsbeperking: 4 redenen waarom dit werkt
SWOM helpt 1000 studenten met een arbeidsbeperking aan stageplek
Cedris ‘Breed offensief-voorstellen’ zijn geen antwoord op fundamentele knelpunten participatiewet
Een opleiding met Wajong: studeren wordt aantrekkelijker
Invoering quota op de arbeidsmarkt haalbaar? Tegengaan van achterstand van werknemers met migratieachtergrond
Tot 1 oktober kan je nog overstappen naar Wajongregeling 2010
Solliciteren? Gebruik de STARR-methode!
Kansrijke en minder kansrijke beroepen
Project JAS in Leiden basis voor nieuwe Wet Inburgering
Beantwoording Kamervragen over verdringen van reguliere arbeid
Cliëntentoets wijziging Wajong: verbeteringen te beperkt
Leefbaar inkomen geeft rust
23 juli 2020 In deze 6 sectoren is nu werk
23 juli 2020 Ondersteuning arbeidsongeschikten moet beter
23 juli 2020 Nederlandse huishoudens beperkt financieel weerbaar bij crisis
LCR: Draai verlaging van de bijstand terug, vergroot inkomenskloof niet
Gemeenten en UWV versterken samenwerking in de regio
4 juli 2020 Overeenstemming over uitwerking pensioenakkoord
Gratis ontwikkeltraject voor werkenden en werkzoekenden
Nieuwe wet Inburgering aangenomen door Tweede Kamer
Voortgang banenafspraak: overheid blijft achter
Een opleiding met Wajong: veranderingen per 1 september 2020
Meer inzicht in de financiële gevolgen van uitkering naar werk
Eerste aanbevelingen Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten
Extra geld voor begeleiding kwetsbare jongeren naar werk
Experimenten bijstand: kleine verschillen in resultaat
Persoonlijke aandacht maakt het verschil in begeleiding bijstandsgerechtigden
In wat voor een land willen wij werken?
Gevraagd advies inzake inspraaknota beleidsplan Werk en Participatie 2019-2023