skip to Main Content

Werk en inkomen

Gerelateerde nieuwsberichten
Gerichte maatregelen kunnen arbeidsmarktpositie migranten verbeteren
Betere afwegingen voor het re-integratietraject: Leiden focust minder op uitstroom en meer op methodisch werken
Banenafspraak: overheidswerkgevers blijven achter
Kamerbrief resultaten evaluatie actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’
Meer mogelijkheden voor gemeenten om dakloze jongeren beter te helpen
Vervolgbrief Staatssecretaris vereenvoudiging van de Wajong.
Kijk 28 sept 18.15 naar NPO1: De participatiewet deugt niet, tijd voor een ander beleid:
Van werk naar werk in regionale mobiliteitsteams
Sociaal pakket geeft mensen zekerheid dat ze geholpen worden
Deeltijdwerk moet lonen, vindt gemeente Wageningen
Divosa: aantal zorgen over wetsvoorstel Breed offensief
Komend jaar in het teken van werk houden of vinden
Troonrede: investeren in banen, economische terugslag op komst
SWOM helpt 1000 studenten met een arbeidsbeperking aan stageplek
Cedris ‘Breed offensief-voorstellen’ zijn geen antwoord op fundamentele knelpunten participatiewet
Een opleiding met Wajong: studeren wordt aantrekkelijker
Invoering quota op de arbeidsmarkt haalbaar? Tegengaan van achterstand van werknemers met migratieachtergrond
20 augustus 2020 Tot 1 oktober kan je nog overstappen naar Wajongregeling 2010
Solliciteren? Gebruik de STARR-methode!
Kansrijke en minder kansrijke beroepen
Project JAS in Leiden basis voor nieuwe Wet Inburgering
Beantwoording Kamervragen over verdringen van reguliere arbeid
Cliëntentoets wijziging Wajong: verbeteringen te beperkt
Leefbaar inkomen geeft rust
23 juli 2020 In deze 6 sectoren is nu werk
23 juli 2020 Ondersteuning arbeidsongeschikten moet beter
23 juli 2020 Nederlandse huishoudens beperkt financieel weerbaar bij crisis
13 juli 2020 LCR: Draai verlaging van de bijstand terug, vergroot inkomenskloof niet
7 juli 2020 Gemeenten en UWV versterken samenwerking in de regio
4 juli 2020 Overeenstemming over uitwerking pensioenakkoord
2 juli 2020 Gratis ontwikkeltraject voor werkenden en werkzoekenden
2 juli 2020 Nieuwe wet Inburgering aangenomen door Tweede Kamer
2 juli 2020 Voortgang banenafspraak: overheid blijft achter
1 juli 2020 Een opleiding met Wajong: veranderingen per 1 september 2020
30 juni 2020 Meer inzicht in de financiële gevolgen van uitkering naar werk
Eerste aanbevelingen Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten
29 mei 2020 Extra geld voor begeleiding kwetsbare jongeren naar werk
28 mei 2020 Experimenten bijstand: kleine verschillen in resultaat
14 mei 2020 Persoonlijke aandacht maakt het verschil in begeleiding bijstandsgerechtigden
23 januari 2020 In wat voor een land willen wij werken?
Gevraagd advies inzake inspraaknota beleidsplan Werk en Participatie 2019-2023