Skip to content

Werk en inkomen

Gerelateerde publicaties
Ongevraagd advies armoedebestrijding
Gevraagd advies energietoeslag
Gevraagd advies beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024
Gerelateerde nieuwsberichten
Nieuw regelkader voor toereikend minimumloon
Kabinet investeert de komende jaren een miljard in sociaal ontwikkelbedrijven
Beschut werk: ‘Ineens lukt het allemaal’
Plannen voor eenvoudiger verlof opnemen voor goede balans werk en privé
Broodfonds ZZP-ers informatieavond 9 april 2024
Wetsvoorstel overbruggingsregeling alleenverdieners in internetconsultatie
Basis schuldhulpverlening wordt in iedere gemeente gelijk
Gemeenten moeten meer doen om burgers met dreigende schulden te bereiken
Onaangekondigde huisbezoeken alleen bij sterk vermoeden uitkeringsfraude
Extra middelen voor Tijdelijk Noodfonds Energie
Wat betekent het om te leven met te weinig geld? Dat is waar de nieuwe tentoonstelling in Stedelijk Museum Schiedam over gaat.
Advies: maak stelsel kindregelingen eenvoudiger voor ouders
Kabinet wil bestaanszekerheid vergroten door beter gebruik van regelingen
Organisaties vragen om Deltaplan bestaanszekerheid
Ministerraad stemt in met verlengen uitkering oudere werklozen
Nieuwe gegevens besteedbaar inkomen Leiden
Tijdelijk Noodfonds Energie vanaf 22 jan. open: Huishoudens met hoge energierekening en lager inkomen kunnen steun aanvragen
Wettelijk minimumloon per 1 juli met 1,2 procent extra omhoog
De uitkeringstrekkers, theater zaterdag 13 januari gratis
Verhoogde vrijlating van giften vanaf 2024
Normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 januari 2024
Kabinet: groot experiment naar inspanningsplicht WW
Wat verandert er in 2024 op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Energiearmoede neemt toe in Noord-Holland en Zuid-Holland
Voortgang aanpak geldzorgen, armoede en schulden
Minimumloon en uitkeringen per 1 januari 2024
Handreiking helpt gemeenten bij ondersteunen alleenverdieners
Voortgang alleenverdienersproblematiek
Kabinet wil bestaanszekerheid vergroten door vereenvoudigen inkomensondersteuning
Kijk uitzending 7 december terug: Jong & arbeidsongeschikt
Tijdelijk Noodfonds Energie heropent in januari voor huishoudens met hoge energierekening en een lager inkomen
Asielzoekers mogen meer dan 24 weken per jaar werken
Gemengde reacties op onderhandelaarsakkoord cao’s SW en Aan de Slag
Eerste Kamer stemt in met betere ondersteuning visueel beperkten
Bij Energiekaravaan leren mensen goedkoop energie besparen
Internetconsultatie tijdelijke maatregel WIA-beoordelingen
15 november as: STAP-budget voor het laatst open
1000 Voorbeelden WSP Holland Rijnland: Banenafspraak geen bijzaak
UWV: ‘34.000 mensen op arbeidsmarkt Leidse regio onbenut’
Niet-gebruik Toeslagenwet leidt tot leven onder sociaal minimum
Inkomen laagste inkomensgroep stijgt met bijna 7 procent in 2021
Gemeenten, stel mensenrechten centraal in armoedebeleid
Laag inkomen? Vraag huurverlaging aan tot 30 december!
Kabinet maakt het eenvoudiger om werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking
Programma Schoolmaaltijden gaat door in 2024
Stelsel arbeidsongeschiktheid werkt niet voor mensen met een beperking
Reactie kabinet op commissie sociaal minimum
Minimumloon omhoog en invoering uniform uurloon per 1 januari 2024
Wet Energietoeslag 2023 aangenomen
Inzet RMT’s om statushouders aan het werk te helpen
Burgers in de Participatiewet ervaren onvoldoende invloed
Betaald en vrijwilligerswerk bij Energiek Leiden
Rijk moet centrale rol pakken bij bestaanszekerheid
Werkloze Leidse jongeren voortaan direct recht op een uitkering
Prinsjesdag 2023: maatregelen voor meer bestaanszekerheid
Ook in 2024 gratis maaltijden voor kinderen op scholen
Cedris Sectorinformatie 2022: Alarmerend beeld voor mensen met arbeidsbeperking
STAP regeling: maandag 18 september om 10:00 start de nieuwe aanvraagperiode
‘Zonder nieuwe ingrepen neemt armoede toe in 2024’
Veel energiearmoede onder chronisch zieken ondanks maatregelen overheid
Deel jouw verhaal: maak samen met ons een vuist tegen armoede
LCR over Sociaal minimum: ‘Dit is geen verhaal van individuen, maar van ons als samenleving’
Ook Amsterdam gaat gewoon geld geven, want het werkt
70 miljoen voor scholing en begeleiding van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie
37,5 miljoen om meer statushouders aan het werk te helpen
Inspraak Re-integratieverordening Participatiewet Leiden
Onduidelijkheid ondermijnt positie sociaal ontwikkel bedrijven
Minister Schouten investeert in beschut werk en sociaal ontwikkelbedrijven
Experts over risico’s nieuwe kinderopvangstelsel: ‘Bewijslast ligt bij ouders die dat niet kunnen dragen’
Wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023 naar de Tweede Kamer
Maandag 3 juli laatste kans STAP budget voor scholing
Forse verhoging van het sociaal minimum is nodig
Reactie minister Carola Schouten op eerste rapport Commissie sociaal minimum
Wijziging WSNP: hoe zit dat in Leiden
Leids onderzoek: Waarom vragen veel mensen geen toeslag aan en wanneer wel?
E-learning Armoede en Schulden
Uitkeringsbedragen per 1 juli 2023
Op zoek naar werk of omscholing? Elke dinsdag: Werkcafé Leidse regio
STAP-budget in aangepaste vorm verder
Volgende stap binnen nieuwe Participatiewet
Kamerbrief over visie Participatiewet in balans
Participatiewet heeft te grote focus op betaald werk
Minister Schouten verbetert de Banenafspraak
Kabinet werkt aan structurele oplossing voor huishoudens in de knel
Wet toekomst pensioenen aangenomen
Inwoners met migratieachtergrond duurzaam inzetten? Investeer in begrip van elkaars cultuur!
Cliënt zonder cent? Op deze 18 landelijke fondsen kun jij een beroep doen (update)
Verdeling extra geld voor gemeenten tegen energiearmoede
Internetconsultatie Participatiewet in Balans
Update afsluitregeling energie
Digitale thema-ochtend ‘Ondersteuning bij niet-gebruik’
Podcastserie over inclusie in de Meelfabriek: ‘ik vind het nu al fantastisch’
NVVK: breng ‘basisvloer’ aan in aanbod en kwaliteit financiële hulpverlening
Kwartaalrapportage banenafspraak: eind 2022 zijn er 80.674 extra banen gecreëerd
Kabinet bereidt gerichte compensatie kwetsbare huishoudens na 2023 voor
Nieuwe aanvraagronde STAPbudget start 1 mei
‘Ondersteuning naar werk op verzoek’ mogelijk voor IVA- en Wajong DGA-gerechtigden
Persoonlijke dienstverlening UWV in 2022 sterk uitgebreid en verbeterd
UWV biedt ‘hulp na school’ voor jongeren met een arbeidsbeperking
Één loket voor (werk)voorzieningen voor blinden en slechtzienden weer een stap dichterbij
Eén loket voor werkgeversdienstverlening bij inclusief ondernemerschap
Theater Smit in Leiden 6 en 11 april: Uitkeringstrekkers
Tweede Kamer: ChristenUnie stelt vragen over schulden door afbetalingsapps
Voorstellen voor het herzien van de arbeidsmarkt
Autismeweek: Villa Abel organiseert sollicitatieworkshop
Kabinet trekt extra geld uit voor voedselhulp en bestrijding menstruatiearmoede
Bestaanszekerheid als belofte: naar een lokale agenda bestaanszekerheid
Webinar ‘Ondersteuning bij niet-gebruik’ 31 mei 9.30-12.00 uur
Huurders van De Sleutels krijgen energiebesparende producten
Gemeenten krijgen 17,5 miljoen voor bevorderen maatschappelijke participatie
Startbanen: Statushouders sneller aan het werk
Statushouders sneller aan het werk met startbanen
CPB: koopkrachtherstel door loongroei, maar ook meer mensen onder armoedegrens
De Leidse Rechtswinkel helpt u gratis uw belastingaangifte
Belastingaangifte-stress? Niet nodig. Wij helpen je! Ook in Leiden, op 11 maart as.
Werk als medicijn: tijdens ggz-behandeling al aan de slag
Aanvraag STAP-budget 28 februari 2023 verzet
Webinar over zorgkosten en belastingvoordeel gemist? Kijk het nu terug
Zie je mij? Cedris-lezing 2023 met Reinier van Zutphen, de Nationale ombudsman
Kabinet vereenvoudigt dubbele kinderbijslag
Ondersteuning werkzoekenden schiet tekort
Landelijke Armoedecoalitie: ‘Pak door en regel bestaanszekerheid’
Aangescherpte STAP-regeling herstart 28 februari
Ga energiearmoede tegen: 5 actiepunten voor gemeenten
Stand van de uitvoering sociale zekerheid december 2022 naar de Kamers
Wet energietoeslag 2023 waarschijnlijk in juni van kracht
Aantallen beschutte werkplekken per gemeente voor 2023 vastgesteld
Verbetering publieke dienstverlening: hoe doe je dat?
Wat verandert er in 2023 op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
30 januari: Informatiewebinar: Het leven weer betaalbaar, dat doen we met elkaar
Energietoeslag in gemeenten heel verschillend geregeld
Deelnemers gezocht voor onderzoek werkhervatting van werknemers met psychische klachten
Nederland kansrijk lanceert campagne: Kijk naar skills, niet naar mijn cv
(Werk)voorzieningen voor mensen met visuele beperking naar één loket
Uitkeringsbedragen per 1 januari 2023
Komend jaar besluit over toekomst Banenafspraak
Jongeren kunnen langer thuiswonen zonder gevolgen voor uitkering ouders
Meer vertrouwen en hulp richting werk voor bijstandsgerechtigden
Kabinet wil regels voor bijstand versoepelen, giften tot 1200 euro toestaan
Proef met competentietest voor werkzoekende senioren
PersberichtTegemoetkoming zorgpremie chronisch zieken: ruim 1000 euro verschil per gemeente
Overheid start campagne om mensen met geldzorgen te wijzen op hulp
November 2022: Maand van de 1000 Voorbeelden
Minister Schouten maakt pilot mogelijk voor snellere hulp aan jongeren met schulden
Regio zet in op honderd extra banen voor mensen met psychische problemen
STAP-budget: nieuwe aanvraagronde start 1 november 2022
Ongevraagd advies armoedebestrijding
Dringende brief aan minister Schouten: begeleiding van mensen met arbeidsbeperking in gevaar
Wereldarmoededag: Nationale ombudsman wil actieve en sociale overheid
Kabinet: dienstverlening werkzoekenden, werkenden en werkgevers wordt verbeterd
Themabijeenkomst over ongelijkheid, scheefgroei en de inkomenscrisis
Toekomst begeleiding mensen met arbeidsbeperking in gevaar
In RTL nieuws: LCR ziet te weinig plekken beschut werk
500 miljoen euro per jaar voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg
Leger des Heils opent 135 ‘buurtkamers’ voor iedereen die gas wil besparen
Plannen voor koopkracht
Prinsjesdag 2022: 17 miljard euro voor koopkrachtreparatie
Manifest: ‘Verhoog de rijkssubsidie voor sociale werkgelegenheid met 10%’
413 miljoen voor ondersteuning kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en voedselhulp
50 miljoen voor gemeenten om werkzoekenden te begeleiden naar werk
UWV: Mensen met schulden zien vaak door de bomen het bos niet meer
Groeiende groep mensen radeloos
ANBO: augustus: maand van de toeslagen
Persoonlijke inflatiecalculator
Economie Leidse regio sterk maar zorgen over arbeidsmarkt
Inspiratiegraphic | Wat levert vrijwilligerswerk brievenhulp op?
Onbenut talent in Holland Rijnland
Ondernemingsraad DZB: ‘Water staat veel medewerkers aan de lippen’
Zeer krappe arbeidsmarkt na anderhalf jaar WW-dalingen in Holland Rijnland
Minister van Gennip komt met nieuw actieplan arbeidsmarktdiscriminatie
Leiden gaat energiearmoede tegen door extra openstellen bijzondere bijstand
Kabinet komt met overkoepelende aanpak op armoede en schulden
Nibud: 1 op de 3 Nederlanders is/komt in de financiele problemen, gemeenten doe iets
Schokbestendigheid huishoudens
Kabinet stelt commissie in die sociaal minimum gaat onderzoeken
Realiseren van aantal banen voor arbeidsbeperkten verdient impuls
Kabinet zet stap naar verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus
In de media: uitzichtloosheid in de Participatiewet
Volg het Kamerdebat over het verbeteren van de Participatiewet
’Niet (on)beperkt genoeg’: in gesprek met minister over de Banenafspraak
Menselijke maat voorop bij bijstandsverlening
Beschikbaar maar niet gebruikt: veel ouderen weten de overheid niet te bereiken
Loket subsidieregeling voor behoud zorgmedewerkers met post-covidklachten vanaf vandaag open
Middeninkomens redden het door hoge energierekening niet meer zonder bezuinigen
Wajong en ondernemen
Gemeente Amsterdam: Gratis omscholen naar een baan met toekomst
Bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden krijgen hulp naar werk via regionale hulpteams
8 juni: Meld je aan voor de webinar WieWatWajong: Wajong en Ondernemen
Uitkeringen en minimumloon per 1 juli 2022
Raadgevers over inclusieve samenleving
Lezing Lokhorstkerk 1 mei: vijftig jaar sociale werkvoorzieningen in Leiden
Hoge energierekening: vraag toeslag aan
April is de maand van het leren: raadpleeg het Leerwerkloket
DZB Leiden viert 50-jarig jubileum
Onthulling gedicht bij koperen jubileum: ‘Dress for Success poetst diamanten op’
Toereikender studietoeslag voor studenten met medische beperking
Gevraagd advies energietoeslag
Moeite met belastingaangifte?
CPB: in Nederland dragen niet de sterkste schouders de zwaarste lasten
Minister Schouten: gemeenten kunnen beginnen met uitkeren energietoeslag
Kwijtschelding aanslag gemeentelijke en waterschapsbelastingen
Aanvraag STAP-budget vandaag van start: wees er snel bij
Het STAP-loket gaat open; scholingsbudgetten vanaf 1 maart beschikbaar
Sportschool abonnement voor Leidse minima vergoed: 574.000 euro voor Volwassenenfonds Sport & Cultuur
Normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 januari 2022
Wat verandert er in 2022 op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Doe mee aan: ervaringen van mensen met een visuele beperking bij het aanvragen van werkvoorzieningen
Nationale Ombudsman start onderzoek naar jongeren in de bijstand
Tijdelijke verlenging termijn garantiebedrag Wajong
Minimumloon en uitkeringen per 1 jan 2022
141 miljoen euro niet besteed aan studenten met een beperking
Oproep Ombudsman aan cliëntenraden: zeg HO! tegen de macht
Lobbysucces: Studenten met beperking krijgen volgend jaar overal dezelfde toeslag
LLokaal opent officieel haar deuren met feestelijk startschot
Knallende opening van de Maand van de 1000 Voorbeelden
Baan of inkomen kwijt tijdens de coronacrisis? Het Regionaal Mobiliteitsteam helpt!
Europees geld beschikbaar voor werk en scholing kwetsbare werkenden
Werken zonder Armoede
MareGroep en Servicepunt Werk samen verder als Provalu
Krapte op regionale arbeidsmarkt bijna weer net zo hoog als voor corona
Doe mee met de actie #PakJeToeslag
Blog Amma Asante LCR: WIA-vorderingen – Meer luisteren, oplossingen zoeken
WIA-voorschotten hoeven niet terug, poortwachtersfunctie moet beter
Huurtoeslag aanvragen over 2020? Het kan nog!
UWV: 60.525 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak
Meldpunt problemen met (toekennen) WIA
Op stage met een beperking: onderzoek toont dat er nog veel moet verbeteren
Holland-Rijnland: Regionale ww-cijfers dalen, maar zijn nog niet terug op pre-corona niveau
Cliënt in Beeld-prijs 2021: inschrijven kan nú BURGERS BOUWEN AAN VERTROUWEN
Iedereen kan subsidie aanvragen voor bijscholing
Inspiratiegids biedt zich op interventies voor uitkeringsgerechtigden met een migratieachtergrond
Basis arbeidsmarkt vraagt investeringsplan
Aantal banen Banenafspraak net niet gehaald tijdens coronajaar
UWV en SVB informeren Tweede Kamer over knelpunten in de uitvoering
Jongeren: Meer begeleiding naar vervolgopleiding en werk
Onbedoeld minder uitkering Wajongers wordt hersteld
Uitkeringsbedragen per 1 juli 2021
Teveel mensen maken geen gebruik van de bijstand
Stichting Leergeld Leiden en Omstreken breidt steun uit met menstruatieproducten
Nieuwe directeur wil DZB omvormen tot ontwikkelbedrijf
Kamerbrief uitkomsten rondetafelgesprekken Participatiewet en vervolgaanpak
Extra geld re-integratie en onderzoek dienstverlening UWV/gemeenten
Cedris Waarderingsprijs 2021: aanmelding is geopend
Gevolgen uitstel wetsontwerp Breed Offensief
NewFuture Haarlem: jongeren werken aan een schuldenvrije toekomst
1 op de 4 huishoudens in Leiden riskeert problematische schulden
LCR stuurt 10-Punten-Plan naar informateur Tjeenk Willink
Toekomst sociaal-medisch beoordelen: uitkeringsgerechtigden steeds meer in de knel
Cedris: “Maak nu werk van de inclusieve arbeidsmarkt”
‘Als verrekenen een beperking is’
Rectificatie bedragen vrijstelling onkostenvergoeding vrijwilligerswerk in de bijstand
Kom in actie bij geldzorgen: de eerste stap helpt je verder
Uitzending op 11 februari ‘inkomenszekerheid in crisistijd’ van LCR en Pakhuis
Onderhandelaarsakkoord over cao voor werknemers met loonkostensubsidie
Gemeente Leiden gaat slachtoffers toeslagenaffaire helpen
Positie van mensen met een visuele beperking
Aanpak hardheid Participatiewet en mogelijkheden tot maatwerk
Tweede Kamer: investeer in sociaal ontwikkelbedrijven
Ieder(in) lanceert Informatiepunt Wajong met campagne WieWatWajong
Leiden gaat sociale werkvoorziening afbouwen
Leiden: 85 beschutte werkplekken in 2021
Uitkeringsbedragen per 1 januari 2021
Gemeentepolis: zorgverzekering via de gemeente
Het is 2 voor 12: hou op met de jacht op burgers maar bied bestaanszekerheid
Mensen met een beperking hebben niks te zoeken in de Participatiewet
Onderzoek naar het switchen tussen dagbesteding en werk
Zuid-Holland steekt €6,9 miljoen in het (om)scholen van 3.000 extra IT’ers
Flexibel contract: grootste risico’s op arbeidsmarkt, minste veerkracht
Bijdrage van jobcoaches aan duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt
Preventie én goede schuldhulpverlening zijn cruciaal
Uitkeringen en minimumloon per 1 jan. 2021
Hulp op maat in eigen regio voor werkzoekenden
Inspirerende voorbeelden en tips in ‘Gemeenten en GGZ’
Hoe begeleid je psychisch kwetsbare en dakloze mensen naar participatie?
Meer onderwijsvolgende jongeren werken weer
Nibud: Verhoog bijstand en minimumjeugdloon
Online arbeidsmarkt event 3 t-m 6 november: Aan de slag, juíst nu!
Ruim twee derde van de schoolverlaters uit het vso wacht een uitkering
Onderzoek van NVVK en De Monitor naar impact onbedoelde fraude
UWV: Afname van 496 banen binnen de banenafspraak
Gerichte maatregelen kunnen arbeidsmarktpositie migranten verbeteren
Betere afwegingen voor het re-integratietraject: Leiden focust minder op uitstroom en meer op methodisch werken
Banenafspraak: overheidswerkgevers blijven achter
Kamerbrief resultaten evaluatie actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’
Meer mogelijkheden voor gemeenten om dakloze jongeren beter te helpen
Vervolgbrief Staatssecretaris vereenvoudiging van de Wajong.
Kijk 28 sept 18.15 naar NPO1: De participatiewet deugt niet, tijd voor een ander beleid:
Kabinet besteedt aandacht aan jeugdwerkloosheid
Van werk naar werk in regionale mobiliteitsteams
Sociaal pakket geeft mensen zekerheid dat ze geholpen worden
Deeltijdwerk moet lonen, vindt gemeente Wageningen
Divosa: aantal zorgen over wetsvoorstel Breed offensief
Komend jaar in het teken van werk houden of vinden
Troonrede: investeren in banen, economische terugslag op komst
Detachering van mensen met een arbeidsbeperking: 4 redenen waarom dit werkt
SWOM helpt 1000 studenten met een arbeidsbeperking aan stageplek
Cedris ‘Breed offensief-voorstellen’ zijn geen antwoord op fundamentele knelpunten participatiewet
Een opleiding met Wajong: studeren wordt aantrekkelijker
Invoering quota op de arbeidsmarkt haalbaar? Tegengaan van achterstand van werknemers met migratieachtergrond
Tot 1 oktober kan je nog overstappen naar Wajongregeling 2010
Solliciteren? Gebruik de STARR-methode!
Kansrijke en minder kansrijke beroepen
Project JAS in Leiden basis voor nieuwe Wet Inburgering
Beantwoording Kamervragen over verdringen van reguliere arbeid
Cliëntentoets wijziging Wajong: verbeteringen te beperkt
Leefbaar inkomen geeft rust
23 juli 2020 In deze 6 sectoren is nu werk
23 juli 2020 Ondersteuning arbeidsongeschikten moet beter
23 juli 2020 Nederlandse huishoudens beperkt financieel weerbaar bij crisis
LCR: Draai verlaging van de bijstand terug, vergroot inkomenskloof niet
Gemeenten en UWV versterken samenwerking in de regio
4 juli 2020 Overeenstemming over uitwerking pensioenakkoord
Gratis ontwikkeltraject voor werkenden en werkzoekenden
Nieuwe wet Inburgering aangenomen door Tweede Kamer
Voortgang banenafspraak: overheid blijft achter
Een opleiding met Wajong: veranderingen per 1 september 2020
Meer inzicht in de financiële gevolgen van uitkering naar werk
Eerste aanbevelingen Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten
Extra geld voor begeleiding kwetsbare jongeren naar werk
Experimenten bijstand: kleine verschillen in resultaat
Persoonlijke aandacht maakt het verschil in begeleiding bijstandsgerechtigden
In wat voor een land willen wij werken?
Gevraagd advies inzake inspraaknota beleidsplan Werk en Participatie 2019-2023