Skip to content

Sociaal Domein breed

Gerelateerde publicaties
Jaarverslag 2021
Bijeenkomst 16 juni 2022 met brede werkveld Adviesraad
Werkzaamheden Adviesraad over 2021
Gevraagd advies rapportage sociale en maatschappelijke gevolgen coronacrisis
Gevraagd advies ontwikkelvisie Leiden Noord
Werkplan 2022 Adviesraad Sociaal Domein Leiden
Omgevingsvisie Leiden 2040 versie 1.1
Gevraagd advies programma Leiden inclusief 2021-2023
Verslag online bijeenkomst brede achterban 20 april 2021, thema onafhankelijke cliëntondersteuning
Werkplan 2021 Adviesraad Sociaal Domein Leiden
Gerelateerde nieuwsberichten
SCP: Omslag bij gemeenten nodig om deel inwoners écht te bereiken
Bijeenkomst brede werkveld Adviesraad Sociaal Domein Leiden: Nieuw technieken dreigen burgers buiten te sluiten
Praat mee over het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg
Kabinet zet stappen in het vereenvoudigen van de sociale zekerheid
Nieuwe afleveringen podcast Rina Weet Raad
Online ‘stembussen’ Meest Toegankelijke Gemeente gaan open
Waarom maken mensen geen gebruik van sociale voorzieningen?
Netwerkbijeenkomst: Samen voor een Leeftijdsvriendelijke Regio Leiden
Inbreng VNG op senaatsdebat Wet versterking participatie
Jaarverslag 2023: Burgerperspectief: een manier van doen
Regelgeving Sociaal Domein moet terug naar Rijk
23 mei bijeenkomst Nivel: Perspectieven op Toegankelijkheid
Mensen met een beperking in de Participatiewet moeten bestaanszekerheid krijgen
Kabinet: toekomstbestendig passend onderwijs voor elk kind
Gratis entree op 12 mei (Moederdag) bij Wereldmuseum Leiden 
Leids Steunloket Migranten: Informatie over energietransitie in engels, arabisch en perzisch
Wetsvoorstel voor modernisering sociale zekerheid in Caribisch Nederland
Internetconsultatie wijziging Besluit Inburgering 2021 van start
Conferentie Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis | Beter Oud
Opnieuw grotere achterstanden in taal en rekenen leiden tot ongelijke kansen
1.2 miljoen voor sociale initiatieven
Plannen voor eenvoudiger verlof opnemen voor goede balans werk en privé
Nieuwe website voor gemeente Leiden
Ongelijke toegang tot zorg en bezorgdheid over bestaanszekerheid bij mensen met chronische ziekte of beperking
On line Promotie: Van je familie moet je het hebben? – Het bevorderen van familie- en mantelzorg in beleid en regelgeving
De StadsKamer is de nieuwste ontmoetingsplek van Leiden
Kabinet komt met nationale strategie om positie van mensen met een beperking flink te verbeteren
Lenen bij vrienden of familie: onderlinge solidariteit maar ook bron problemen
Werkplan 2024 Adviesraad
Proactieve en persoonlijke dienstverlening sociale zekerheid: stand van de uitvoering 2023
Cliëntenparticipatie: vervelende verplichting of de moeite waard?
Nieuwe cijfers sociaal domein gepubliceerd
BuurtzorgT Leiden vraagt aandacht voor mentale gezondheid met Blue Monday Run
Inclusief communiceren over mensen met een beperking: 8 tips
Wat verandert er voor u in 2024 zorg en gezondheid?
Write for Rights 2023 – Zaterdag 9 december
Toegankelijk vervoer voorwaarde om mee te kunnen doen
In contact met moeilijk bereikbare groepen: handreiking
Inclusie bij psychische beperking: handreiking gemeenten
5 november 12.30 uur: de eerste BuurtBuik in Leiden
Problemen met hulpmiddelen zijn nog steeds niet verholpen
Wetsvoorstel versterking participatie op decentraal niveau vandaag in TK
College voor de Rechten van de Mens: ‘Zorg voor diversiteit onder ervaringsdeskundigen met een beperking die meedenken over wetten en beleid’
Subsidieregeling Energiecompensatie Culturele Organisaties 2023 en 2024
Knelpunten in doelgroepenvervoer: recht op mobiliteit in gevaar
Gemeente Leiden: ‘Iedereen moet kunnen fietsen’
VN-verdrag Handicap: nog grote verschillen tussen gemeenten
De Leidse Erepenning!
Drie Leidse horecagelegenheden krijgen pluim voor toegankelijkheid
Voor eenzame Leidenaren is er nu Signaalpunt Eenzaamheid
Leiden gaat voorlopig door met coronasteun
5 oktober webinar Een toegankelijke reis loont
Succesvol Leids debuut vraagt oog voor verborgen kinderleed
23 september: Burendag – Open azc dag Haagse Schouwweg
In de media: gemeenten werpen flinke drempels op voor mensen met een beperking
26 sept: Buitengewoon (on)beperkt: (Overheids)organisaties en mensen met een beperking?!
Subsidie voor zorggeschikte woningen opengesteld
Speciale nieuwsbrief Leiden in cijfers: Stads- en Wijkenquête 2023
Week van Lezen en Schrijven: Iedereen kan meedoen!
TSG | Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen lanceert Themanummer Dakloosheid
Gemeentelijke adviesraad diverser: praktische tips voor gemeente, adviesraden en inwoners
Rijksoverheid start campagne tegen geweld in huiselijke kring en stimuleert omstanders het gesprek aan te gaan
Nieuwe wijkprofielen Leiden
Pop-up buurtcamping in Park Matilo verbindt buurtbewoners
Leiden: Statushouders en studenten aan de slag in de zorg
Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) Helder reageert op vragen en opmerkingen over de brief over de versterking van de positie van patiënten en cliënten binnen het zorgsysteem
Kun je goed horen? Uitleg van gehoorscreening door Gemiva
Halfjaarlijkse rapportage over de stand van de uitvoering in de sociale zekerheid
Leiden een van de aantrekkelijkste woonsteden
Jan Troost besluit 50 jaar strijd voor rechten gehandicapten met bezoek Kamer
Podcastserie over inclusie in de Meelfabriek: ‘ik vind het nu al fantastisch’
Gebrek aan invloed voor burgers in Wmo
E-book: Nooit te oud om te beginnen
Doe een aanvraag voor subsidie bij Fonds 1818
Natuurspeeltuin De Doorbraak heeft openbaar toilet voor mindervaliden
Zuid-Holland heeft een Burgerakkoord
Leiden wil een burgerberaad energietransitie: 150 betrokken inwoners gezocht
Woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen: dit zijn de gevolgen
Leiden Praat: stadsgesprek in Scheltema over racisme en discriminatie
Gemeenten krijgen 17,5 miljoen voor bevorderen maatschappelijke participatie
Energiekostencompensatie voor Leidse verenigingen en stichtingen
Minder betaalbare huurwoningen tot 2030 in collectieve afspraak
Opvang Oekraïense vluchtelingen in hotel aan de Lange Mare
Leiden steunt mensen met niet-zichtbare beperking
Zorgbestuurders, hoogleraren en prominenten aan kabinet: “Alles op alles om te voorkomen dat mensen ziek worden door armoede”
Hoe staat het met de samenloop van zorgwetten in gemeenten?
Tekort aan thuis- en verpleegzorg in regio loopt op tot 4.300 plekken
Gemeentelijke monitor sociaal domein: wijkdashboard
Het verminderen van de opeenstapeling van gezondheids- en sociale problemen: LUMC start in Leiden
Komt handicap na 10 jaar lobby als non-discriminatiegrond in de Grondwet?
Deelnemers gezocht voor onderzoek werkhervatting van werknemers met psychische klachten
Gecoördineerde aanpak nodig om rechtsbescherming van mensen met een beperking te garanderen
Eerst een thuis centraal in Nationaal Actieplan Dakloosheid
IGJ start Toezicht Lokale Teams
Veere in 2022 de nieuwe toiletvriendelijkste gemeente van Nederland; Leiden op nr 19
Hoe omgaan met nepnieuws en desinformatie
Leiden Healthy Society Center: samen Leiden de gezondste stad van Nederland maken
Gemiddelde senior in Leiden is 74,2 jaar
Stadskrant gemeente Leiden Special: Energie voor huurders
Uitvoering VN-verdrag Handicap gemeenten: grote verschillen
Zo kunnen provincies en gemeenten checken of iedereen mee kan doen
Extra geld voor gemeenten voor verbeteren basisvaardigheden
Informele zorg moet versterkt, ondersteund en gewaardeerd worden
Staatssecretaris Van Ooijen presenteert vervolgaanpak Eén tegen eenzaamheid
Recent uitgebrachte adviezen inzake verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2023, Monitor Sociaal Domein 2022 en Kader Sociale Wijkteams vanaf 2023
UWV: Mensen met schulden zien vaak door de bomen het bos niet meer
Kamer: maak noodzakelijke overheidsapps op korte termijn toegankelijk
Inbreng MantelzorgNL voor Kamerdebat arbeidsmarkt en zorg op 6 juli
DZB 50 jaar: Geslaagde open dag op 24 juni
Jaarverslag 2021 Adviesraad Sociaal Domein Leiden
Verslag en presentatie van bijeenkomst met brede werkveld Adviesraad op 16 juni jl.
Loket subsidieregeling voor behoud zorgmedewerkers met post-covidklachten vanaf vandaag open
Radio Sleutelstad: Kees van Oosten, nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal Domein
8 juni: Meld je aan voor de webinar WieWatWajong: Wajong en Ondernemen
Kabinet presenteert vernieuwde aanpak dakloosheid: wonen eerst
Vier routes voor grip en inzicht voor raadsleden op sociaal domein
Nieuwe cijfers Wmo in Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein
Werkzaamheden Adviesraad 2021
Raadgevers over inclusieve samenleving
Het juiste loket: digitale voorlichtingsbijeenkomsten
Eenzaamheid verminderen onder ouderen. Negen belangrijkste geleerde lessen
4e monitor: Sociale impact corona in cijfers
SCP formuleert uitdagingen in het sociaal domein
Ouderen zijn eenzamer en bewegen minder tijdens de coronapandemie
DZB Leiden organiseert DOE-beurs op 23 maart 2022
Burgers nog steeds tevreden met het vervullen van sociale rollen en activiteiten: cijfers 2016-2021
Handvatten voor betere toegankelijkheid sporthulpmiddelen
Hulp voor Oekraïne
Multi-zintuigelijke tentoonstelling in het Van Abbemuseum
Tweede Kamer stemt met grote meerderheid vóór uitbreiding Artikel 1 van de Grondwet met grondslag handicap
Wie gebruikt welke persoonsgegevens van mij?
17 maart online seminar Bestaanszekerheid: van praten naar doen
Sportakkoord houdt geld over: Nog 50.000 euro te verdelen
Bijna alle Leidse stemlocaties toegankelijk voor iedereen
Meldpunt Onbeperkt Stemmen vanaf 7 maart open
Alzheimer Café over geld en rechtsbescherming
Boezemcafé opent deuren voor vrouwelijke borstkankerpatiënten
Stevenshof Vitaal krijgt vervolg en breidt uit
Naleving VN-verdrag verloopt moeizaam qua betaald werk en gebruik voorzieningen voor mensen met een handicap
Ondernemers gaan aan de slag met toegankelijkheid
Leiden maakt werkt van begrijpelijk taalgebruik in brieven aan inwoners
Extra steun voor jongeren met mentale problemen
Dagbesteding ggz-cliënten toch naar gemeenten
Gelijke kansen op een goede gezondheid vragen om ongelijke aanpak – 6 actiepunten om de kloof te dichten
MIND vraagt garanties over behoud ggz-dagbesteding
Monitor Toegankelijkheid 2021: 32 essentiële overheidswebsites niet toegankelijk 
Nieuwe podcastserie over digitale toegankelijkheid
Eerste traject Rowing Blind bij Njord ‘smaakt naar meer’
Leiden krijgt 7,2 miljoen voor kwetsbaren in coronacrisis: ‘Grote uitdaging om ze te bereiken’
Vertegenwoordigen wijkverenigingen de bewoners uit hun wijk?
Nieuwe website Leidse gemeenteraad toegankelijk voor mensen met een beperking
Onderzoek: verkiezingen nog altijd onvoldoende toegankelijk voor blinden en slechtzienden
Kamerbrief over eindrapportage Onbeperkt meedoen! 2018 – 2021
Gezond leven voor iedereen bereikbaar: hoe pakt Leiden dat aan?
Monitor Sociaal Beleid kan meer zijn dan signaleringsdocument
Vijf jaar VN-verdrag: Volwaardig meedoen aan de samenleving moet meer zijn dan een mazzeltje
Toegankelijkheid voor gehandicapten: vooruitgegaan?
Leiden telt ca. 1600 mensen met dementie, in in 2025 zijn dat er 1800
Gemeenteraadsverkiezingen: Check je Lokale Partijprogramma’s!
Actieplan Toegankelijk Stemmen: voor meer toegankelijke gemeenteraadsverkiezingen in 2022
Bijeenkomst over Lokale Inclusie Agenda
‘Laat alle gemeenten meedoen aan proef stemhulp’
Prikbus goed voor 4.000 extra vaccinaties in Hollands Midden
Leidse breedtesportcoördinator verheugt zich op nieuwe seizoen: ‘Er kan steeds meer’
Doe mee met de actie #PakJeToeslag
Leiden en Leiderdorp binden strijd aan met laaggeletterdheid
Stemmen voor meest toegankelijke gemeente
Monitor sociaal domein nuttig beleidsinstrument voor gemeenten
Servicepunt 71 opgeheven: buurgemeenten gaan diensten inkopen bij Leiden
Serie keuzes in de laatste levensjaren op RTV Sleutelstad
Vijf jaar VN-verdrag Handicap: werk aan de winkel
De maatschappelijke waarde van mantelzorg
Passende zorg voor ouderen thuis: knelpunten zijn hardnekkig
Woningnood voor mensen met een beperking: woningaanpassing vaak onmogelijk en groot tekort toegankelijke woningen
Onbedoeld minder uitkering Wajongers wordt hersteld
Bijna 18! En dan?
Handen ineen voor betere continuïteit jeugdhulp
Jongeren krijgen hulp bij digitale overheidszaken
Grote ambitie Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren krijgt vorm in tastbare resultaten
Jaarverslag 2020 Adviesraad Sociaal Domein
Week tegen de eenzaamheid 30 september – 7 oktober
Internetconsultatie: tijdelijke experimentenwet assistentie bij het stemmen
Europa tekent voor einde aan dakloosheid
Overheidsapps vaak onbruikbaar voor mensen met beperking: ‘Er moet een omslag komen’
Hogeschool Leiden ondertekent VN-verdrag Handicap
Vernieuwde app voor jongeren die meerderjarig worden
Meer gemeenten werken aan inclusie met VN-verdrag Handicap
‘Presenteren met de Stad’, hoe studenten en bewoners van elkaar leren
Clientondersteuner ontlast mensen met complexe zorgvragen, maar is vaak nog onbekend
Hulpmiddelen Wlz en zorg aan mensen met een psychische stoornis uitgelegd
Podcastserie De Ladder over de mensen van de BOP: ‘Waar word jij gelukkig van?’
De menselijke maat
Het publieke leven is nog niet goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijk beperking
Lancering themapublicaties onafhankelijke cliëntondersteuning
Baankansen vergroten voor mensen met psychische aandoeningen
Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van start
Hospice Issoria en VPTZ Leiden samen verder voor de mens in de laatste levensfase
Verkenning eenzaamheid onder jongeren: meer aandacht voor sociale en mentale gezondheid
Corona spreekuur moet mensen met taalachterstand gaan helpen
Essay Inclusie en diversiteit. Wat, waarom en hoe?
Leiden krijgt extra openbaar mindervalidentoilet
Digitale informatiebijeenkomst over zorgwetten m.b.t zorg en ondersteuning van kinderen voor ouders, naasten en andere geïnteresseerden
Kabinet: voedselaanbod voor de voedselbanken op peil houden
LCR stuurt 10-Punten-Plan naar informateur Tjeenk Willink
Doe mee aan een onderzoek van Ieder(in) en de Woonbond naar toegankelijk wonen!
Verslag online bijeenkomst brede achterban Adviesraad, thema onafhankelijke cliëntondersteuning
20 april 2021: Bijeenkomst achterban over de onafhankelijke cliëntondersteuning
BCMB-checklist biedt bouwsteen en inspiratie voor gemeenten
Nationaal Mantelzorgonderzoek 2021: de resultaten
Manifest: maak het sociaal domein sterker en menselijker
Meldpunt Onbeperkt Stemmen
Geldtekort dwingt gemeenten tot hardere keuzes
Stemmen met een visuele beperking
Stemmen en stemgeheim zijn een mensenrecht, ook voor mensen met een beperking
SCP: coronacrisis heeft grote impact op jongvolwassenen
21 nieuwe koplopergemeenten gestart met versterken cliëntondersteuning
Kamercommissie: de menselijke maat moet terug in de uitvoering
Proef ‘Stemmen met een beperking’: rapport met aanbevelingen
Kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor welzijn in coronatijd
Kijk terug: ‘Sociale ondersteuning kwetsbare groepen’
Eerste Leidse kenniswinkel gestart
Lobbysucces voor grondwettelijk verbod op discriminatie om handicap
Positie van mensen met een visuele beperking
Doe mee aan #2MiljoenStemmen: laat politici weten wat belangrijk is
Beweging in kwetsbaarheid: 6 inclusieve ontmoetingen
GEMEENTEGRENS WORDT GESLOTEN VOOR ONGEWENSTE ZORGVRAGERS
De straatpastor: geen hulpverlener maar troostverlener
Volle inzet op campagne ‘Aandacht voor elkaar’
Na 30 jaar valt het doek voor mantelzorg-expertisecentrum Eva
Dagbesteding in coronatijd
Preventie Alliantie helpt dakloosheid te voorkómen
Mensen met een beperking hebben niks te zoeken in de Participatiewet
Internationale Mensenrechtendag: voorkom uitsluiting en discriminatie van mensen met een beperking
Actieplan voor meer politieke ambtsdragers met een beperking
Geen verbetering situatie ernstig belaste mantelzorgers
Tweede Kamer vergadert over verbeteren digitale toegankelijkheid
Kabinet en gemeenten bieden samen met jongeren perspectief in coronatijd
Nederlanders redden zich tijdens coronacrisis, maar hebben wel meer zorgen
Hoe gaat het met het VN-verdrag handicap in 2020? Meedenken over wetten en beleid
Special Interviewreeks Lokale Inclusie Agenda Leiden- deel 3
Mensen met beperking nog onvoldoende betrokken bij beleid
Subsidie voor onderzoek dementie op jonge leeftijd
Campagne ministerie van VWS: ouderen van grote waarde voor samenleving
Breng de menselijke maat in het werk van uitvoeringsorganisaties door uit te gaan van mensenrechten
Inspirerende voorbeelden en tips in ‘Gemeenten en GGZ’
Kwart cliënten ervoer negatieve gevolgen coronacrisis
Podcastserie Leven en werken met het coronavirus
Kabinet: extra steun voor de voedselbanken vanwege de coronacrisis
SCP: Hulp aan kwetsbare jongeren nog niet op orde
Sociaal domein stagneert: Vijf jaar na decentralisatie is de ondersteuning van kwetsbare burgers nog niet op orde
Buurthuizen en wijkcentra blijven open, maar onder voorwaarden
Interview met Rik Wouters, Oogvereniging Leiden-Leiden stad voor iedereen
Online arbeidsmarkt event 3 t-m 6 november: Aan de slag, juíst nu!
Sportakkoord Leiden-Nieuwsflits
‘Geldproblemen bij minima door computerproblemen CAK’
Toolkit Krachtige basiszorg biedt handvatten voor de aanpak van complexe zorg in de wijk
Unieke samenwerking om CZ-verzekerden met multiproblematiek te helpen goed geslaagd
‘Het kan wél’: boek over complexe zorgvragen
Beantwoording Kamervragen over bericht dat toegang tot zorg nog steeds niet op orde is
Kamerbrief over vervolgaanpak wachttijden ggz
Staatsecretaris Blokhuis lanceert nieuw landelijk meldpunt Zorgwekkend gedrag: 0800-1205
Alternatieve locaties voor opvang daklozen in coronawinter
Surfen zonder zicht: principes toegankelijke website
Ministers en burgemeesters pakken samen de sociale gevolgen van het coronavirus aan
Nieuwe informatieboekjes helpen kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving, en hun ouders
Integrale zorg voor thuiswonende ouderen lukt ondanks goede wil nog niet altijd
6 oktober aftrap periode ‘aandacht voor elkaar’
Gezondheidsverschillen voorbij
Week van de toegankelijkheid: digitale toegankelijkheid op 5 oktober 2020
Stad voor steeds minder mensen toegankelijk
Met een visuele of auditieve beperking werkt het anders
Wet Zorg en Dwang: Spanning en zorgen bij mantelzorgers over toepassen van onvrijwillige zorg bij naaste met dementie
Overheden lappen regels voor toegankelijke websites aan hun laars
Bij zorgbehoefte in de toekomst wil men niet altijd mantelzorg
Leiden: Monitor Sociaal Domein 2020
Divosa: aantal zorgen over wetsvoorstel Breed offensief
Miljoenennota: Divosa blij met extra geld, maar structurele investering nodig
Kabinet: investeren in crisis- en toekomstbestendige zorg
Georganiseerde sport krijgt mensen in beweging, dit vraagt om lokale samenwerking
Minister betreurt opzeggen bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid door VNG
SWOM helpt 1000 studenten met een arbeidsbeperking aan stageplek
Dubbel zoveel ouderen voelen zich eenzaam sinds coronacrisis
Aanpak kwetsbare ouderen in de wijk
Handreikingen voor goede prestatieafspraken wonen en zorg
Nieuwe podcastserie Verbroken verbinding: Alleen op de wereld
Meld je aan: Landelijk Congres Cliëntondersteuning: leren en innoveren
MEE ziet wetswijziging als mooie eerste stap richting domeinoverstijgende cliëntondersteuning
Woonbond: Prinsjesdag en de huursector
Save the date: 5 oktober CIB-prijs, rede en leernetwerken
Reserveer je ticket voor het openingsfestival van de Week van de Toegankelijkheid
De coronamarathon zonder sociaal bestek
‘GEMEENTEN BEPALEN ZELF TARIEVEN NIET-DIGITALE AANVRAGEN
Raad van Ouderen uit zorgen over snelheid technologische ontwikkelingen
Na sluiting meldpunt Goed Toegankelijk: werk aan de winkel
Alles over Inclusie, toegankelijkheid en VN-verdrag Handicap
Nederlanders over zelfredzaamheid en mensenrechten
Werkplan 2021 Adviesraad Sociaal Domein Leiden
Jaarverslag 2019 Adviesraad Sociaal Domein Leiden
ANBO en Actiz presenteren Toolkit woonopgave senioren
Overzicht dakloosheid in Europa
Nieuwe website over aanpak multiproblematiek
Nog veel werk te doen voor toegankelijkheidseisen
Nieuwe cijfers monitor sociaal domein
Actieplan Toegankelijk Stemmen: breed gesteund initiatief
Eenzaamheid onder ouderen stabiel, een op de tien is (zeer) eenzaam
Leids Sportakkoord krijgt handtekeningen van wethouder, sportclubs en maatschappelijke organisaties
Samenwerking tussen professionals in de wijk volgens Krachtige basiszorg is van meerwaarde in coronatijd
Tien tips voor cliëntenraden in coronatijd
3 juli 2020 Groentepark Bontekoe oogst 700 kilo aardappelen voor Voedselbank
2 juli 2020 Kiezen voor de taakgerichte uitvoeringsvariant sociaal domein
Oud en zelfstandig in 2030
29 juni 2020 Nieuwe wet geeft cliënten meer invloed
Tien verbeterpunten voor een toegankelijk OV
Geweld hoort nergens thuis
Een tegen eenzaamheid ondersteunt duurzame aanpak
Toegankelijkheid dagjes uit in Nederland is verbeterd
Discriminatie hardnekkig probleem
Lancering platform ‘Iedereen onder een dak’
Dak- en thuisloze LHBTI-jongeren zijn driedubbel kwetsbaar
Tienduizend woonplekken extra voor dak-en thuisloze mensen
Staatssecretaris en gemeenten aan de slag voor gezondheid
Herstel begint met een huis
Terugkoppeling kick-off bijeenkomst
Gevraagd advies beleidskader sport en gezondheid 2019-2023
Verslag kick-off bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein Leiden
Gevraagd advies Visie Sociaal Domein