skip to Main Content

Sociaal Domein breed

Gerelateerde nieuwsberichten
‘Het kan wél’: boek over complexe zorgvragen
Beantwoording Kamervragen over bericht dat toegang tot zorg nog steeds niet op orde is
Kamerbrief over vervolgaanpak wachttijden ggz
Staatsecretaris Blokhuis lanceert nieuw landelijk meldpunt Zorgwekkend gedrag: 0800-1205
Alternatieve locaties voor opvang daklozen in coronawinter
Surfen zonder zicht: principes toegankelijke website
Ministers en burgemeesters pakken samen de sociale gevolgen van het coronavirus aan
Nieuwe informatieboekjes helpen kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving, en hun ouders
Integrale zorg voor thuiswonende ouderen lukt ondanks goede wil nog niet altijd
6 oktober aftrap periode ‘aandacht voor elkaar’
Gezondheidsverschillen voorbij
Week van de toegankelijkheid: digitale toegankelijkheid op 5 oktober 2020
Stad voor steeds minder mensen toegankelijk
Met een visuele of auditieve beperking werkt het anders
Wet Zorg en Dwang: Spanning en zorgen bij mantelzorgers over toepassen van onvrijwillige zorg bij naaste met dementie
Overheden lappen regels voor toegankelijke websites aan hun laars
Bij zorgbehoefte in de toekomst wil men niet altijd mantelzorg
Divosa: aantal zorgen over wetsvoorstel Breed offensief
Miljoenennota: Divosa blij met extra geld, maar structurele investering nodig
Kabinet: investeren in crisis- en toekomstbestendige zorg
Georganiseerde sport krijgt mensen in beweging, dit vraagt om lokale samenwerking
Minister betreurt opzeggen bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid door VNG
SWOM helpt 1000 studenten met een arbeidsbeperking aan stageplek
Dubbel zoveel ouderen voelen zich eenzaam sinds coronacrisis
Aanpak kwetsbare ouderen in de wijk
Handreikingen voor goede prestatieafspraken wonen en zorg
Nieuwe podcastserie Verbroken verbinding: Alleen op de wereld
Meld je aan: Landelijk Congres Cliëntondersteuning: leren en innoveren
MEE ziet wetswijziging als mooie eerste stap richting domeinoverstijgende cliëntondersteuning
Woonbond: Prinsjesdag en de huursector
Save the date: 5 oktober CIB-prijs, rede en leernetwerken
Reserveer je ticket voor het openingsfestival van de Week van de Toegankelijkheid
De coronamarathon zonder sociaal bestek
‘GEMEENTEN BEPALEN ZELF TARIEVEN NIET-DIGITALE AANVRAGEN
Raad van Ouderen uit zorgen over snelheid technologische ontwikkelingen
Na sluiting meldpunt Goed Toegankelijk: werk aan de winkel
Alles over Inclusie, toegankelijkheid en VN-verdrag Handicap
Nederlanders over zelfredzaamheid en mensenrechten
Werkplan 2021 Adviesraad Sociaal Domein Leiden
Jaarverslag 2019 Adviesraad Sociaal Domein Leiden
ANBO en Actiz presenteren Toolkit woonopgave senioren
Overzicht dakloosheid in Europa
22 juli 2020 Nieuwe website over aanpak multiproblematiek
14 juli 2020 Nog veel werk te doen voor toegankelijkheidseisen
8 juli 2020 Nieuwe cijfers monitor sociaal domein
7 juli 2020 Actieplan Toegankelijk Stemmen: breed gesteund initiatief
7 juli 2020 Eenzaamheid onder ouderen stabiel, een op de tien is (zeer) eenzaam
7 juli 2020 Leids Sportakkoord krijgt handtekeningen van wethouder, sportclubs en maatschappelijke organisaties
6 juli 2020 Samenwerking tussen professionals in de wijk volgens Krachtige basiszorg is van meerwaarde in coronatijd
7 juli 2020 Tien tips voor cliëntenraden in coronatijd
3 juli 2020 Groentepark Bontekoe oogst 700 kilo aardappelen voor Voedselbank
2 juli 2020 Kiezen voor de taakgerichte uitvoeringsvariant sociaal domein
30 juni 2020 Oud en zelfstandig in 2030
29 juni 2020 Nieuwe wet geeft cliënten meer invloed
25 juni 2020 Tien verbeterpunten voor een toegankelijk OV
18 juni 2020 Geweld hoort nergens thuis
17 juni 2020 Een tegen eenzaamheid ondersteunt duurzame aanpak
16 juni 2020 Toegankelijkheid dagjes uit in Nederland is verbeterd
15 juni 2020 Discriminatie hardnekkig probleem
15 juni 2020 Lancering platform ‘Iedereen onder een dak’
11 juni 2020 Dak- en thuisloze LHBTI-jongeren zijn driedubbel kwetsbaar
3 juni 2020 Tienduizend woonplekken extra voor dak-en thuisloze mensen
25 mei 2020 Staatssecretaris en gemeenten aan de slag voor gezondheid
20 april 2020 Herstel begint met een huis
Terugkoppeling kick-off bijeenkomst
Gevraagd advies beleidskader sport en gezondheid 2019-2023
Verslag kick-off bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein Leiden
Gevraagd advies Visie Sociaal Domein