skip to Main Content

Maatschappelijke ondersteuning, Welzijn en Zorg

Gerelateerde nieuwsberichten
Alternatieve locaties voor opvang daklozen in coronawinter
Sleutelrol voor bibliotheken bij grote maatschappelijke opgaven
Integrale zorg voor thuiswonende ouderen lukt ondanks goede wil nog niet altijd
Week van de toegankelijkheid: digitale toegankelijkheid op 5 oktober 2020
ANBO heropent coronalijn voor ouderen vanwege groeiend aantal vragen
Bij zorgbehoefte in de toekomst wil men niet altijd mantelzorg
Nationale ombudsman: geen woorden, maar daden nodig bij toegang tot zorg
Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid van start
Georganiseerde sport krijgt mensen in beweging, dit vraagt om lokale samenwerking
Minister betreurt opzeggen bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid door VNG
Dubbel zoveel ouderen voelen zich eenzaam sinds coronacrisis
Aanpak kwetsbare ouderen in de wijk
Handreikingen voor goede prestatieafspraken wonen en zorg
‘Het gaat erom dat het gesprek gevoerd wordt’
Nieuwe podcastserie Verbroken verbinding: Alleen op de wereld
MEE ziet wetswijziging als mooie eerste stap richting domeinoverstijgende cliëntondersteuning
Kamerbrief over lessen coronamaatregelen gehandicaptenzorg
27 augustus 2020 Stel prioriteiten voor blijvende doorontwikkeling digitale zorg na corona
24 augustus 2020 Verhalenbank psychiatrie: het vehaal staat centraal
Meer samenspraak nodig over coronamaatregelen in de gehandicaptenzorg
Vooraankondiging: Verbeter toegang tot gemeentelijke zorg en ondersteuning
Gemeenten kunnen aanwas daklozen ‘niet meer behappen’
Hitte- en eenzaamheidskaart beschikbaar voor alle gemeenten
Campagne Senioren en Veiligheid: gemeenten kunnen aansluiten
Raad van Ouderen uit zorgen over snelheid technologische ontwikkelingen
Na sluiting meldpunt Goed Toegankelijk: werk aan de winkel
Wijkteams en casemanagers dementie werken in Leiden aan betere dementiezorg
Alles over Inclusie, toegankelijkheid en VN-verdrag Handicap
Nederlanders over zelfredzaamheid en mensenrechten
Praktijkprojecten aanpak mensen met verward gedrag
ANBO en Actiz presenteren Toolkit woonopgave senioren
22 juli 2020 Nieuwe website over aanpak multiproblematiek
17 juli 2020 Kamerbrief doorontwikkeling PGB 2.0 systeem
14 juli 2020 Nog veel werk te doen voor toegankelijkheidseisen
10 juli 2020 Jongeren deze zomer in 50 kleinere gemeenten aan de slag met Maatschappelijke Diensttijd
9 juli 2020 SCP: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt harder getroffen door corona
7 juli 2020 Actieplan Toegankelijk Stemmen: breed gesteund initiatief
7 juli 2020 Eenzaamheid onder ouderen stabiel, een op de tien is (zeer) eenzaam
7 juli 2020 Leids Sportakkoord krijgt handtekeningen van wethouder, sportclubs en maatschappelijke organisaties
6 juli 2020 Samenwerking tussen professionals in de wijk volgens Krachtige basiszorg is van meerwaarde in coronatijd
3 juli 2020 Kabinet pakt zorgfraude aan met nieuwe wet
2 juli 2020 Nieuwe wet Inburgering aangenomen door Tweede Kamer
2 juli 2020 Welzijnsprogramma Sterke Sociale Basis van start
1 juli 2020 Versoepeling coronamaatregelen Regiotaxi
30 juni 2020 Oud en zelfstandig in 2030
22 juni 2020 App Mantelzorg en corona
18 juni 2020 Geweld hoort nergens thuis
18 juni 2020 Signalen zorgfraude 2019
18 juni 2020 Wij brengen LOF
17 juni 2020 Een tegen eenzaamheid ondersteunt duurzame aanpak
17 juni 2020 Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop
16 juni 2020 Toegankelijkheid dagjes uit in Nederland is verbeterd
15 juni 2020 Lancering platform ‘Iedereen onder een dak’
11 juni 2020 Dak- en thuisloze LHBTI-jongeren zijn driedubbel kwetsbaar
3 juni 2020 Tienduizend woonplekken extra voor dak-en thuisloze mensen
25 mei 2020 Staatssecretaris en gemeenten aan de slag voor gezondheid
20 april 2020 Herstel begint met een huis
Overzicht eetinitiatieven Leiden agenda 2019
Gevraagd advies beleidskader sport en gezondheid 2019-2023