skip to Main Content

Maatschappelijke ondersteuning, Welzijn en Zorg

Gerelateerde publicaties
Verslag catch-up meeting Adviesraad Sociaal Domein Leiden 10 november 2020
Gerelateerde nieuwsberichten
Online community voor mantelzorgers
Beluister de podcast ‘Onbeperkt Bewegen’
Onbeperkt wonen
Derde voortgangsrapportage Langer Thuis en beleidsreactie SCP publicatie ‘Passende zorg voor ouderen thuis
Stein uitgeroepen tot meest toegankelijke gemeente van Nederland
Week van de inclusie: 7 okt online congres
1e lijns behandelaars NAH-patiënten nu makkelijk vindbaar in Zuid-Holland Noord
Te lange wachttijden bij Regiotaxi Holland Rijnland
Dementheek in bibliotheek Nieuwstraat met wekelijks spreekuur
Website Dementievriendelijk Leiderdorp gelanceerd
Ontwikkeling kwaliteitsstandaard overbelaste mantelzorg
Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak
Van 14 september tot en met 29 november ~ de Leidse Inclusie Maanden
Steeds meer jongeren gebruiken antidepressiva
Leiden en Leiderdorp binden strijd aan met laaggeletterdheid
6- 10 september 2021 Week van lezen en schrijven
Grote financiële gevolgen nieuw Zorgprestatiemodel voor ggz-cliënten
Denk tot 30 augustus mee over de handreiking kwaliteit laaggeletterdheid
Onderzoek naar toegankelijkheid maatschappij voor mensen met een beperking.
Wasservice voor ouderen veel voordeliger omdat bijna niemand het wil
Nieuwe regionale informatiegids CVA
Zinvolle dagactiviteiten voor mensen met dementie: naar een aanbod dat voldoet aan ieders behoefte
Herindicaties Wmo leiden vaak tot minder ondersteuning
Snel ingrijpen noodzakelijk voor passend thuis met ondersteuning voor aandachtsgroepen
Stereotiepe benadering van migrantenouderen doet geen recht aan diversiteit in de praktijk
Leiden: Sociale impact corona in cijfers
Trends in Leiden2021
Samenwerken aan servicegerichte toegang Tool: de routing naar mantelzorgondersteuning in beeld
Europa tekent voor einde aan dakloosheid
Themaboekje over mantelzorg: Wat als je zorgt voor iemand die ernstig ziek is?
Bouwen woningen voor ouderen krijgt hoge prioriteit
Doen wat werkt voor jonge mantelzorgers in de regio Leiden
Corona opvang sluit, meer mensen op straat
Leiden krijgt extra openbaar mindervalidentoilet
Ieder(in) : Maak één wettelijke regeling voor hulpmiddelen en woningaanpassing
Gehandicaptenparkeerplaatsen Leiden op de kaart
Praktijklab Leiden meerpartijensamenwerking: Luisteren en vragen stellen blijken verdraaid moeilijk
Kamers met aandacht gezocht voor jongeren
In de Media: Illya Soffer bij Radar (AVROTROS) over willekeur in de Wmo
Twee krachtige Wmo-tools voor wie zijn eigen boontjes wil doppen
Nationaal Mantelzorgonderzoek 2021: de resultaten
Waarde van mantelzorg is 22 miljard per jaar
Deel je ervaring met hulpmiddelen
Gemeente Leiden lanceert HulpApp huiselijk geweld
Kijk terug: ‘Sociale ondersteuning kwetsbare groepen’
Ouderenmishandeling: wat kan ik als vrijwilliger doen? Ouderenmishandeling: wat kan ik als vrijwilliger doen?
Hoe praat je over eenzaamheid?
Multidisciplinaire aanpak voor vergeetachtige migrantenouderen
Beschermd wonen wordt vanaf 1 januari 2022 taak van elke gemeente
Mantelzorgers van mensen met dementie zwaarder belast sinds de coronacrisis
Verslag catch-up meeting Adviesraad Sociaal Domein Leiden 10 november 2020
Preventie Alliantie helpt dakloosheid te voorkómen
Onderzoek naar het switchen tussen dagbesteding en werk
Actieplan voor meer politieke ambtsdragers met een beperking
Geen verbetering situatie ernstig belaste mantelzorgers
Mensen met een verstandelijke beperking zijn minder tevreden met het leven, vaker eenzaam en doen minder mee in de samenleving
Sluit aan bij campagne ‘De Waarde van Ouder Worden’
Stadskrant gemeente Leiden: Special inwoners en corona
Veel jongeren voelen zich eenzaam door coronacrisis
Hoe begeleid je psychisch kwetsbare en dakloze mensen naar participatie?
Nieuwsbrief november 2020 Ouderenberaad Zuid-Holland noord en oproep deelname netwerk 60+
Kansen en uitdagingen voor dagbesteding bij tweede golf
Stand van zaken corona in de regio Zuid-Holland Noord-Acties vanuit Transmuralis
4 november: Online meet up: Pgb: toen, nu en straks
Handreiking coronacrisis lokale cliëntenraden gehandicaptenzorg gereed
Jonge mantelzorgers en eenzaamheid: een dubbel taboe Jonge mantelzorgers en eenzaamheid: een dubbel taboe
Mantelzorgondersteuning Leiden gaat van EVA naar Incluzio
Alternatieve locaties voor opvang daklozen in coronawinter
Sleutelrol voor bibliotheken bij grote maatschappelijke opgaven
Integrale zorg voor thuiswonende ouderen lukt ondanks goede wil nog niet altijd
Wij zijn C.O.O.L.
Week van de toegankelijkheid: digitale toegankelijkheid op 5 oktober 2020
Leiden krijgt ervaringshuis met zorgrobots
ANBO heropent coronalijn voor ouderen vanwege groeiend aantal vragen
Bij zorgbehoefte in de toekomst wil men niet altijd mantelzorg
Nationale ombudsman: geen woorden, maar daden nodig bij toegang tot zorg
Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid van start
Georganiseerde sport krijgt mensen in beweging, dit vraagt om lokale samenwerking
Minister betreurt opzeggen bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid door VNG
Dubbel zoveel ouderen voelen zich eenzaam sinds coronacrisis
Aanpak kwetsbare ouderen in de wijk
Handreikingen voor goede prestatieafspraken wonen en zorg
‘Het gaat erom dat het gesprek gevoerd wordt’
Nieuwe podcastserie Verbroken verbinding: Alleen op de wereld
MEE ziet wetswijziging als mooie eerste stap richting domeinoverstijgende cliëntondersteuning
Kamerbrief over lessen coronamaatregelen gehandicaptenzorg
Stel prioriteiten voor blijvende doorontwikkeling digitale zorg na corona
Verhalenbank psychiatrie: het verhaal staat centraal
Meer samenspraak nodig over coronamaatregelen in de gehandicaptenzorg
Vooraankondiging: Verbeter toegang tot gemeentelijke zorg en ondersteuning
Gemeenten kunnen aanwas daklozen ‘niet meer behappen’
Hitte- en eenzaamheidskaart beschikbaar voor alle gemeenten
Campagne Senioren en Veiligheid: gemeenten kunnen aansluiten
Raad van Ouderen uit zorgen over snelheid technologische ontwikkelingen
Na sluiting meldpunt Goed Toegankelijk: werk aan de winkel
Wijkteams en casemanagers dementie werken in Leiden aan betere dementiezorg
Alles over Inclusie, toegankelijkheid en VN-verdrag Handicap
Nederlanders over zelfredzaamheid en mensenrechten
Praktijkprojecten aanpak mensen met verward gedrag
ANBO en Actiz presenteren Toolkit woonopgave senioren
Nieuwe website over aanpak multiproblematiek
Kamerbrief doorontwikkeling PGB 2.0 systeem
Nog veel werk te doen voor toegankelijkheidseisen
Jongeren deze zomer in 50 kleinere gemeenten aan de slag met Maatschappelijke Diensttijd
SCP: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt harder getroffen door corona
Actieplan Toegankelijk Stemmen: breed gesteund initiatief
Eenzaamheid onder ouderen stabiel, een op de tien is (zeer) eenzaam
Leids Sportakkoord krijgt handtekeningen van wethouder, sportclubs en maatschappelijke organisaties
Samenwerking tussen professionals in de wijk volgens Krachtige basiszorg is van meerwaarde in coronatijd
3 juli 2020 Kabinet pakt zorgfraude aan met nieuwe wet
Nieuwe wet Inburgering aangenomen door Tweede Kamer
Welzijnsprogramma Sterke Sociale Basis van start
Versoepeling coronamaatregelen Regiotaxi
Oud en zelfstandig in 2030
App Mantelzorg en corona
Geweld hoort nergens thuis
Signalen zorgfraude 2019
Wij brengen LOF
Een tegen eenzaamheid ondersteunt duurzame aanpak
Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop
Toegankelijkheid dagjes uit in Nederland is verbeterd
Lancering platform ‘Iedereen onder een dak’
Dak- en thuisloze LHBTI-jongeren zijn driedubbel kwetsbaar
Tienduizend woonplekken extra voor dak-en thuisloze mensen
Staatssecretaris en gemeenten aan de slag voor gezondheid
Herstel begint met een huis
Overzicht eetinitiatieven Leiden agenda 2019
Gevraagd advies beleidskader sport en gezondheid 2019-2023