Skip to content

Maatschappelijke ondersteuning, Welzijn en Zorg

Gerelateerde publicaties
Gevraagd advies concept Monitor Sociaal Domein Leiden 2022 en onderzoek impact wegvallen tegemoetkoming zorgkosten
Gevraagd advies concept kader Sociale Wijkteams Leiden vanaf 2023
Gevraagd advies concept verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Leiden 2023
Gevraagd advies plan van aanpak tegengaan ouderenmishandeling
Ongevraagd advies mantelzorgondersteuning
Gevraagd advies concept beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Leiden 2022
Gevraagd advies opdracht collectieve dagactiviteiten gemeente Leiden
Verslag catch-up meeting Adviesraad Sociaal Domein Leiden 10 november 2020
Gerelateerde nieuwsberichten
Kabinetsreactie staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050: moeilijke keuzes moeten gemaakt worden
20 juni ALV Vereniging NOV: prioriteiten onder een nieuw kabinet
Regelgeving Sociaal Domein moet terug naar Rijk
23 mei bijeenkomst Nivel: Perspectieven op Toegankelijkheid
You’re invited! Themabijeenkomst digitale inclusie
Voor burgers, patiënten en mantelzorgers: Nivel-Verbindt-sessie Perspectieven op Toegankelijkheid op 23 mei
11 mei: Fietsen voor aandacht mentale gezondheid onder jongeren
Opnieuw grotere achterstanden in taal en rekenen leiden tot ongelijke kansen
woensdag 17 april 19.30 webinar: alles wat je wilde weten over de Omgevingswet
1.2 miljoen voor sociale initiatieven
Zorginstelling voor ex-gedetineerden vestigt zich in Oegstgeest
Leidse regio doet mee aan telling van dak- en thuislozen
Nieuw buurtcentrum voor Leiden-Noord dankzij initiatief bewoners
Swift viert tien jaar aangepast wielrennen: ‘Iedereen is welkom en volwaardig lid’
Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente 2024 gaat van start
Studentenroeivereniging Njord doopt boot van Rowing Blind Project
Leiden maakt 6,5 ton vrij voor beweegclubs voor ouderen
Incluzio Leiden start Koffiesjop voor mantelzorgers
Wet versterking participatie ‘geen symboolwetgeving’
Ook EU-arbeidsmigranten krijgen hulp op maat bij het Juridisch Loket
Nieuwe locatie Robijnhof van Libertas Leiden geopend
Ministerie van VWS en maatschappelijke organisaties roepen op: Praat vandaag over morgen
Leiden belooft binnen vier weken aanpak schimmelwoningen
On line Promotie: Van je familie moet je het hebben? – Het bevorderen van familie- en mantelzorg in beleid en regelgeving
Online inwonersraadpleging over Oude Lijn en Knooppunt Leiden Centraal
Toegankelijkere mondzorg via een opleidingskliniek in een lage SES wijk
Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging dubbele kinderbijslag
CRvB: geen ruimte in Wmo voor meewegen draagkracht
8 maart internationale vrouwendag! volg Annie Romein-Verschoorlezing 2024: Hartenvrouw
VN-rapporteur huisvesting: Nederland moet toegankelijkheid beter vastleggen
Online kick-off Regiotour Dementie voor gemeenten 14 maart
Duizenden hartpatiënten dood door uitstel zorg in coronatijd
Gespecialiseerde opvang voor dakloze jongeren geopend aan Maansteenpad
Bekendheid cliëntondersteuning Wmo blijft ondermaats
Vitality Club: voor en door Leidse 50-plussers
Leiden steekt resterende coronamiljoenen in structurele hulp
Nog meer inclusieve stembureaus tijdens verkiezingen Europees Parlement
Podcast: Ggz en sociaal domein, samen voor de leefwereld
Leiden verdubbelt aantal opvangplekken voor asielzoekers
RVS adviseert rijksoverheid het zelfredzaamheidsprincipe af te schaffen
Hieperdepiep hoera voor Inloophuis psychiatrie: 40 jaar jong
Trendanalyse Digitalisering en het welzijn van jonge mensen
Kabinet komt met nationale strategie om positie van mensen met een beperking flink te verbeteren
Historische analyse Wmo 2015 aangeboden aan Tweede Kamer
Visie eerstelijnszorg 2030 vastgesteld door veldpartijen
Telling brengt ware omvang dak- en thuisloosheid in beeld
Wmo 2015 is ‘regeltjeswet’ geworden
Hoe toegankelijk is jouw gemeente? Het maakt uit waar je woont! Beluister/bekijk de video-podcast.
Organisaties vragen om Deltaplan bestaanszekerheid
Recht op hulp in stemhokje in Kieswet
Incluzio verbindt Stevenshof met goedkope warme maaltijd
24 jan. Theater Ins Blau: Dis Order – Een psychologische docu-voorstelling over eetstoornissen
@ease: soms helpt het als iemand gewoon naar je luistert!
Het vriest: Leger des Heils heropent ‘warme kamers’
Schaatsen met buddy tijdens Skating Blind
Wat verandert er voor u in 2024 zorg en gezondheid?
Handreiking met tips en handvatten voor leerlingenvervoer
Energiearmoede neemt toe in Noord-Holland en Zuid-Holland
Ieder(in) ondersteunt oproep: respecteer grondrechten van álle Nederlanders
Signaalpunt eenzaamheid verlaagt drempel om hulp te vragen en te bieden
€ 34 miljoen voor het versneld vinden van woonruimte voor mensen die extra hulp nodig hebben
Eerste hulp bij overstappen naar andere zorgverzekeraar
Digitale toegang overheid niet goed geregeld voor wettelijk vertegenwoordigers
Welkomstbrief aan nieuwe Kamerleden: ‘Vertegenwoordig mensen met een arbeidsbeperking’
Mensenrechten en armoedebestrijding
Nieuwe aanpak hulpverlening ouders om problemen bij kinderen te voorkomen: voer een kindertoets in
Toegankelijk vervoer voorwaarde om mee te kunnen doen
Eerste Kamer stemt in met betere ondersteuning visueel beperkten
Stemlokalen Leiden met voorzieningen
Meld je ervaringen met de verkiezingen voor de Tweede Kamer
West Maas en Waal: Meest toiletvriendelijke gemeenten 2023
Zorg en Zekerheid: armoede voorspelt grotere zorgvraag
10 november Dag van de Mantelzorg
In contact met moeilijk bereikbare groepen: handreiking
Inclusie bij psychische beperking: handreiking gemeenten
Stemmen met Steffie: voor mensen die moeilijk lezen
Leiden: aantal Wmo-gebruikers stijgt tot 2027 met 13%
Handreiking Samenwerken in de stad nu ter inzage
Problemen met hulpmiddelen zijn nog steeds niet verholpen
Koorddansen met geld: een goede buur helpt
Zoek toegankelijke stemlokalen in Leiden
BplusC verlaat Volkshuis en maakt meer werk van aanpak laaggeletterdheid
Hoe zit het met de sociale cohesie in Leiden?
College voor de Rechten van de Mens: ‘Zorg voor diversiteit onder ervaringsdeskundigen met een beperking die meedenken over wetten en beleid’
Programma Schoolmaaltijden gaat door in 2024
De mantelzorgwaardering
Reminder Dag van de Mantelzorg
Bijeenkomst voor ouders van zorgintensieve kinderen
Recharge Lounge voor jongeren
Stelsel arbeidsongeschiktheid werkt niet voor mensen met een beperking
Knelpunten in doelgroepenvervoer: recht op mobiliteit in gevaar
Tweede Kamer: meer daadkracht nodig om positie mensen met beperking te verbeteren
Doorstroommakelaar Leiden: ouderen helpen om ruimte te maken voor gezinnen
Goed voorbeeld: Bereikbaar Breda App maakt bezoek aan de binnenstad makkelijker
VN-verdrag Handicap: nog grote verschillen tussen gemeenten
Doortrappen helpt senioren om zelfverzekerd en met plezier te blijven fietsen
Voor eenzame Leidenaren is er nu Signaalpunt Eenzaamheid
Succesvol Leids debuut vraagt oog voor verborgen kinderleed
Eenzaamheid: hoe zit dat in Leiden?
Week tegen Eenzaamheid in Leiden
Toezicht moet nu echt geregeld: slechts 3% overheidswebsites toegankelijk
79% van de stemlokalen zijn niet toegankelijk.
Respijthuis Lumen: ‘Een soort B&B met een luisterend oor’
Vier op de vijf patiënten maakt zich zorgen om de toekomst van hun zorg
In de media: gemeenten werpen flinke drempels op voor mensen met een beperking
26 sept: Buitengewoon (on)beperkt: (Overheids)organisaties en mensen met een beperking?!
Gratis speelfilms over dementie in bioscoop Trianon 18-22 sept
TSG | Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen lanceert Themanummer Dakloosheid
Walk into the light 7 september Leiden
Minimumloon als pgb-tarief informele hulp niet toegestaan
Asielzoekers komende week naar 3 Octoberhal
Ouderenzorgorganisaties spannen kort geding aan tegen zorgkantoren
Oproep ActiZ: ouderenzorg in top 3 van politieke agenda
Krijn, adieu! Voor altijd in het hart van De Bakkerij
Mantelzorgers geven overheid een onvoldoende
Ombudsman over de Wmo: Gemeente laat iemand opnieuw slachtoffer zijn
Virtual reality: therapeutische supermarktavonturen bij GGZ Rivierduinen
App vat moeilijke brieven samen
Cadeau Lokaal: Cadeauwinkel Gemiva geopend in De Meelfabriek
Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) Helder reageert op vragen en opmerkingen over de brief over de versterking van de positie van patiënten en cliënten binnen het zorgsysteem
Goed participatiebeleid: 3 adviezen
Kun je goed horen? Uitleg van gehoorscreening door Gemiva
Luchtkwaliteit in Beeld in Leiden
Mantelzorg én professionele zorg worden karig, wen er maar aan
Minister Van Gennip scherpt kwaliteitseisen gastouderopvang aan
MIND: Uitnodiging netwerkbijeenkomst ‘Ontwikkelingen in de regio’, 12 juni 2023
KPMG: Nederlanders vertrouwen overheid steeds minder met persoonsgegevens
Stop met ‘resultaatgericht werken’ in de Wmo
Met het nummer ‘Het is oké’ van sor & Tabitha start VWS nieuwe jongerencampagne over mentale gezondheid
Wetsvoorstel woonplaatsbeginsel: koersen op invoering per 1 januari 2025
Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo vanaf 1 januari 2026
Zorgcoördinatiecentra in elke regio om acute zorg beter toegankelijk te maken
Vervoersarmoede, beperkte bereikbaarheid in beeld
Uitnodiging netwerkbijeenkomst ‘Ontwikkelingen in de regio’, 12 juni 2023
Toegankelijkheid verkiezingen kan nog steeds een stuk beter
Één loket voor (werk)voorzieningen voor blinden en slechtzienden weer een stap dichterbij
Onbegrijpelijke brief: Retour afzender
Ook Leidse regio neemt een doorstroommakelaar in dienst
Ook SCP constateert ontbreken integraal rijksbeleid vrijwilligerswerk
Kabinet wil meer hulp voor kiezers in stemhokje
Gemeente gaat huisartsen ondersteunen bij vinden van voldoende praktijkruimte
Gebrek aan invloed voor burgers in Wmo
E-book: Nooit te oud om te beginnen
Minister staat toch uitbreiding verpleeghuizen toe
Woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen: dit zijn de gevolgen
Leiden geeft de ‘hidden disabilities sunflower keycord’ uit
Uitnodiging bijeenkomsten ‘Samen aan de slag met Volkshuisvesting’
Woonzorgcomplex Puzzelstuk opgeleverd
Topaz Overrhijn opent leerafdeling tegen schaarste in de zorg
Zie je mij? Cedris-lezing 2023 met Reinier van Zutphen, de Nationale ombudsman
Bereid je voor om thuis oud te worden, zeggen ouderenzorgorganisaties
Incluzio Leiden biedt ondersteuning bij vinden gepaste daginvulling
VWS trekt 8,9 miljoen uit voor ‘arrangeur’ tussen zorgdomeinen
Webinar 21/2: hoe kunnen gemeenten energiekosten sport- en culturele voorzieningen compenseren
Kabinet vereenvoudigt dubbele kinderbijslag
Flinke stijging van overlast door mensen met verward gedrag
Meer aandacht, meer geld en slimme samenwerking voor gezondheid en preventie
Verbetering publieke dienstverlening: hoe doe je dat?
Warm onderdak voor dak en thuislozen in koude weken
Platform Gehandicapten Leiden: nog steeds veel obstakels in het verkeer
Guusje ter Horst wordt bestuurlijk aanjager Onbeperkt Meedoen
Sporten met een beperking: inloopavond boccia en showdown bij GSV De Sleutels
Movens opent eigen kerstwinkel
Aandacht voor Leidse vrijwilligers tijdens uitreiking Vrijwilligersprijs
Lancering Online Kennis- en expertisecentrum ‘Een thuis voor iedereen’
(Werk)voorzieningen voor mensen met visuele beperking naar één loket
Sjaals en handschoenen gezocht voor kerstdiner
Alzheimercafe over rijvaardigheid
Website Steffie gelanceerd over energie in makkelijke taal
Woningen GewoonWonen feestelijk geopend
Eerst een thuis centraal in Nationaal Actieplan Dakloosheid
PersberichtTegemoetkoming zorgpremie chronisch zieken: ruim 1000 euro verschil per gemeente
Preventieve controle van jeugdhulpaanbieders in Leidse regio
Veere in 2022 de nieuwe toiletvriendelijkste gemeente van Nederland; Leiden op nr 19
Toegankelijkheid in de culturele en creatieve sector voor mensen met een beperking
Intentieverklaring Leiden Healthy Society Center ondertekend
Voel-bingo in Oogcafé: Iedereen wil een keer bingo roepen
Wie zorgt er voor de mantelzorger? Documentaireserie Kanaal Sociaal maakt de balans op van een piepend en krakend zorgsysteem
Invoering eerlijkere eigen bijdrage huishoudelijke hulp
Inloopavonden Boccia en Showdown bij GSV de Sleutels
LUMC ontvangt 10 miljoen euro in strijd tegen reuma
Cultureel programma in Kopermolen voor ouderen
Regio zet in op honderd extra banen voor mensen met psychische problemen
Burgemeester Lenferink positief over vluchtelingenopvang in kerken: ‘Maar doe het wel in overleg’
Noodopvang Ter Apel in Leiden
27 oktober – GOUD Theatrale lunch en storytelling middag over de positie van ouderen in de samenleving.
Brief aan Tweede Kamer: Kom met een meerjarige daadkrachtige aanpak voor mensen met een beperking
Dag van de Witte Stok: ‘Geef ons de ruimte en behandel ons als gelijke’
Leiden start pilot met corporaties voor opvang minderjarige vluchtelingen
Samenwerking ondertekend tegen financieel misbruik van ouderen
Lekker blijven fietsen tot uw 100e! Kom naar het Fietsloket
Veranderingen Regiotaxi per 1 januari 2023
Oproep aan mantelzorgers: doe mee met enquête over respijthuis
Uitvoering VN-verdrag Handicap gemeenten: grote verschillen
Bijeenkomsten voor onderzoek cliëntondersteuning: oproep
Gratis schoolontbijt op 500 basisscholen met veel kwetsbare leerlingen
Week van de toegankelijkheid 3 – 8 oktober 2022
Zo kunnen provincies en gemeenten checken of iedereen mee kan doen
Informele zorg moet versterkt, ondersteund en gewaardeerd worden
500 miljoen euro per jaar voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg
Programma Week tegen de eenzaamheid 29 t/m 6 oktober 2022 gemeente Leiden
Staatssecretaris Van Ooijen presenteert vervolgaanpak Eén tegen eenzaamheid
Recent uitgebrachte adviezen inzake verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2023, Monitor Sociaal Domein 2022 en Kader Sociale Wijkteams vanaf 2023
20 sept: Vitality Walk
Woensdag 21 september: Herstelmarkt 2022
Mantelzorgcafé ‘Levenseinde in eigen regie’
Week van lezen en schrijven
Kom bij het Lezerspanel! Denk mee over de brieven van de gemeente.
Doe mee met het onderzoek naar hulpmiddelen
Gevraagd advies inzake plan van aanpak tegengaan ouderenmishandeling
De Regiotaxi krijgt nieuwe vervoerder
Integraal zorgakkoord zet streep door plannen langer thuis wonen
ANBO: augustus: maand van de toeslagen
Vooraankondiging: 2 december congres SamenSterkdag
Respijthuis Leidse regio: ‘Een mooie plek voor zinvol vrijwilligerswerk’
‘Door bij te dragen aan het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren is mijn eigen ervaring niet voor niets geweest’
Inspiratiegraphic | Wat levert vrijwilligerswerk brievenhulp op?
Lees nu het online magazine ‘Inburgering in de praktijk’
Zorgorganisaties werken in de Leidse regio samen bij opleiden casemanagers dementie
Minister publiceert Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking
€ 138 miljoen voor toekomstbestendige gehandicaptenzorg
Inwoners oordelen positief over dienstverlening maatschappelijke ondersteuning
Kabinet gaat ouderenzorg anders organiseren
Inbreng MantelzorgNL voor Kamerdebat arbeidsmarkt en zorg op 6 juli
Helder noemt werkwijze gemeenten ‘mensonterend’
Ongevraagd advies mantelzorgondersteuning
@ease Leiden opent deuren voor jongeren die ‘ergens mee zitten’
Vacatures Platform Gehandicapten Leiden
Raadgevers over inclusieve samenleving
Zonder verblijfsrecht en ziek… een hele zorg
12 mei 2022 Alzheimer Café: Gedragsverandering bij dementie
Het juiste loket: digitale voorlichtingsbijeenkomsten
Eenzaamheid verminderen onder ouderen. Negen belangrijkste geleerde lessen
Kabinet gaat ouderenzorg anders organiseren
Mensen met een migratieachtergrond hebben vaker diabetes, onderzoek naar oorzaken én gerichte preventie nodig
Oproep: gebruik ALS-protocol in uitvoeringspraktijk Wmo
Bouw Puzzelstuk van start
Daling in het aantal mensen dat afziet van zorg vanwege kosten stagneert: cijfers 2016-2021
Inloop locatie van De Binnenvest gaat verhuizen
Snel hulp bij huiselijk geweld: de hulpapp
Invoering woonplaatsbeginsel beschermd wonen per 2023 niet langer haalbaar
Gedragsonderzoek: gevoel eenzaamheid gestegen
EWebinar 23 februari: Toegankelijke gemeenteraadsverkiezingen
Gemeenteraadsverkiezingen 22: Laat je stem horen met #2MiljoenStemmen
Mindervaliden krijgen 2.000 extra parkeerplaatsen in Leiden
Webinar Rookvrije gehandicaptenzorg | Webinar
Huiselijk geweld | Webinar Donderdag 17 februari, 11.00-12.00 uur
Hoe toiletvriendelijk is uw gemeente?
Opnieuw roeitrainingen voor mensen met een visuele beperking
Dagbesteding ggz-cliënten toch naar gemeenten
Wat verandert er in 2022 op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Netwerkbijeenkomst MIND 31 jan. 2022: thema gemeenteraadsverkiezingen
Ambitie extra woonplekken daklozen nog niet behaald
De basis op orde voor dak- en thuisloze jongeren Inspirerende initiatieven uit de 14 pilotgemeenten van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (2019 – 2021)
Scheidend voorzitter Oogvereniging Rik Wouters: ‘Ik ben niet lastig, maar wel gedreven’
Subsidie voor gemeenten om het aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie te versterken
Leidse studenten bestrijden eenzaamheid ouderen met soep
College: ‘Voorkom dat mensen telkens opnieuw hun beperking moeten bewijzen bij het aanvragen van een hulpmiddel’
Project ‘Gewoon Wonen Leiden’ komt van de grond
Brandbrief aan formatietafel: 4 miljoen mensen ontbreken nog in regeerakkoord
Meedoen in de samenleving blijft nog achter, maar eigen leven invullen naar wens lukt steeds meer mensen met een beperking
Kamerbrief over eindrapportage Onbeperkt meedoen! 2018 – 2021
Wereld Toilet Dag 2021: Druten wint in Nederland
Kom in actie voor verbetering uitvoering hulpmiddelen in je gemeente
Online community voor mantelzorgers
Campagne: Neem een time-out als de spanningen te hoog oplopen
Beluister de podcast ‘Onbeperkt Bewegen’
Onbeperkt wonen
Derde voortgangsrapportage Langer Thuis en beleidsreactie SCP publicatie ‘Passende zorg voor ouderen thuis
Stein uitgeroepen tot meest toegankelijke gemeente van Nederland
Week van de inclusie: 7 okt online congres
1e lijns behandelaars NAH-patiënten nu makkelijk vindbaar in Zuid-Holland Noord
Te lange wachttijden bij Regiotaxi Holland Rijnland
Dementheek in bibliotheek Nieuwstraat met wekelijks spreekuur
Website Dementievriendelijk Leiderdorp gelanceerd
Ontwikkeling kwaliteitsstandaard overbelaste mantelzorg
Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak
Van 14 september tot en met 29 november ~ de Leidse Inclusie Maanden
Steeds meer jongeren gebruiken antidepressiva
Leiden en Leiderdorp binden strijd aan met laaggeletterdheid
6- 10 september 2021 Week van lezen en schrijven
Grote financiële gevolgen nieuw Zorgprestatiemodel voor ggz-cliënten
Denk tot 30 augustus mee over de handreiking kwaliteit laaggeletterdheid
Onderzoek naar toegankelijkheid maatschappij voor mensen met een beperking.
Wasservice voor ouderen veel voordeliger omdat bijna niemand het wil
Nieuwe regionale informatiegids CVA
Zinvolle dagactiviteiten voor mensen met dementie: naar een aanbod dat voldoet aan ieders behoefte
Herindicaties Wmo leiden vaak tot minder ondersteuning
Snel ingrijpen noodzakelijk voor passend thuis met ondersteuning voor aandachtsgroepen
Stereotiepe benadering van migrantenouderen doet geen recht aan diversiteit in de praktijk
Leiden: Sociale impact corona in cijfers
Trends in Leiden2021
Samenwerken aan servicegerichte toegang Tool: de routing naar mantelzorgondersteuning in beeld
Europa tekent voor einde aan dakloosheid
Themaboekje over mantelzorg: Wat als je zorgt voor iemand die ernstig ziek is?
Bouwen woningen voor ouderen krijgt hoge prioriteit
Doen wat werkt voor jonge mantelzorgers in de regio Leiden
Corona opvang sluit, meer mensen op straat
Leiden krijgt extra openbaar mindervalidentoilet
Ieder(in) : Maak één wettelijke regeling voor hulpmiddelen en woningaanpassing
Gehandicaptenparkeerplaatsen Leiden op de kaart
Praktijklab Leiden meerpartijensamenwerking: Luisteren en vragen stellen blijken verdraaid moeilijk
Kamers met aandacht gezocht voor jongeren
In de Media: Illya Soffer bij Radar (AVROTROS) over willekeur in de Wmo
Twee krachtige Wmo-tools voor wie zijn eigen boontjes wil doppen
Nationaal Mantelzorgonderzoek 2021: de resultaten
Waarde van mantelzorg is 22 miljard per jaar
Deel je ervaring met hulpmiddelen
Gemeente Leiden lanceert HulpApp huiselijk geweld
Kijk terug: ‘Sociale ondersteuning kwetsbare groepen’
Ouderenmishandeling: wat kan ik als vrijwilliger doen? Ouderenmishandeling: wat kan ik als vrijwilliger doen?
Hoe praat je over eenzaamheid?
Multidisciplinaire aanpak voor vergeetachtige migrantenouderen
Beschermd wonen wordt vanaf 1 januari 2022 taak van elke gemeente
Mantelzorgers van mensen met dementie zwaarder belast sinds de coronacrisis
Verslag catch-up meeting Adviesraad Sociaal Domein Leiden 10 november 2020
Preventie Alliantie helpt dakloosheid te voorkómen
Onderzoek naar het switchen tussen dagbesteding en werk
Actieplan voor meer politieke ambtsdragers met een beperking
Geen verbetering situatie ernstig belaste mantelzorgers
Mensen met een verstandelijke beperking zijn minder tevreden met het leven, vaker eenzaam en doen minder mee in de samenleving
Sluit aan bij campagne ‘De Waarde van Ouder Worden’
Stadskrant gemeente Leiden: Special inwoners en corona
Veel jongeren voelen zich eenzaam door coronacrisis
Hoe begeleid je psychisch kwetsbare en dakloze mensen naar participatie?
Nieuwsbrief november 2020 Ouderenberaad Zuid-Holland noord en oproep deelname netwerk 60+
Kansen en uitdagingen voor dagbesteding bij tweede golf
Stand van zaken corona in de regio Zuid-Holland Noord-Acties vanuit Transmuralis
4 november: Online meet up: Pgb: toen, nu en straks
Handreiking coronacrisis lokale cliëntenraden gehandicaptenzorg gereed
Jonge mantelzorgers en eenzaamheid: een dubbel taboe Jonge mantelzorgers en eenzaamheid: een dubbel taboe
Mantelzorgondersteuning Leiden gaat van EVA naar Incluzio
Alternatieve locaties voor opvang daklozen in coronawinter
Sleutelrol voor bibliotheken bij grote maatschappelijke opgaven
Integrale zorg voor thuiswonende ouderen lukt ondanks goede wil nog niet altijd
Wij zijn C.O.O.L.
Week van de toegankelijkheid: digitale toegankelijkheid op 5 oktober 2020
Leiden krijgt ervaringshuis met zorgrobots
ANBO heropent coronalijn voor ouderen vanwege groeiend aantal vragen
Bij zorgbehoefte in de toekomst wil men niet altijd mantelzorg
Nationale ombudsman: geen woorden, maar daden nodig bij toegang tot zorg
Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid van start
Georganiseerde sport krijgt mensen in beweging, dit vraagt om lokale samenwerking
Minister betreurt opzeggen bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid door VNG
Dubbel zoveel ouderen voelen zich eenzaam sinds coronacrisis
Aanpak kwetsbare ouderen in de wijk
Handreikingen voor goede prestatieafspraken wonen en zorg
‘Het gaat erom dat het gesprek gevoerd wordt’
Nieuwe podcastserie Verbroken verbinding: Alleen op de wereld
MEE ziet wetswijziging als mooie eerste stap richting domeinoverstijgende cliëntondersteuning
Kamerbrief over lessen coronamaatregelen gehandicaptenzorg
Stel prioriteiten voor blijvende doorontwikkeling digitale zorg na corona
Verhalenbank psychiatrie: het verhaal staat centraal
Meer samenspraak nodig over coronamaatregelen in de gehandicaptenzorg
Vooraankondiging: Verbeter toegang tot gemeentelijke zorg en ondersteuning
Gemeenten kunnen aanwas daklozen ‘niet meer behappen’
Hitte- en eenzaamheidskaart beschikbaar voor alle gemeenten
Campagne Senioren en Veiligheid: gemeenten kunnen aansluiten
Raad van Ouderen uit zorgen over snelheid technologische ontwikkelingen
Na sluiting meldpunt Goed Toegankelijk: werk aan de winkel
Wijkteams en casemanagers dementie werken in Leiden aan betere dementiezorg
Alles over Inclusie, toegankelijkheid en VN-verdrag Handicap
Nederlanders over zelfredzaamheid en mensenrechten
Praktijkprojecten aanpak mensen met verward gedrag
ANBO en Actiz presenteren Toolkit woonopgave senioren
Nieuwe website over aanpak multiproblematiek
Kamerbrief doorontwikkeling PGB 2.0 systeem
Nog veel werk te doen voor toegankelijkheidseisen
Jongeren deze zomer in 50 kleinere gemeenten aan de slag met Maatschappelijke Diensttijd
SCP: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt harder getroffen door corona
Actieplan Toegankelijk Stemmen: breed gesteund initiatief
Eenzaamheid onder ouderen stabiel, een op de tien is (zeer) eenzaam
Leids Sportakkoord krijgt handtekeningen van wethouder, sportclubs en maatschappelijke organisaties
Samenwerking tussen professionals in de wijk volgens Krachtige basiszorg is van meerwaarde in coronatijd
3 juli 2020 Kabinet pakt zorgfraude aan met nieuwe wet
Nieuwe wet Inburgering aangenomen door Tweede Kamer
Welzijnsprogramma Sterke Sociale Basis van start
Versoepeling coronamaatregelen Regiotaxi
Oud en zelfstandig in 2030
App Mantelzorg en corona
Geweld hoort nergens thuis
Signalen zorgfraude 2019
Wij brengen LOF
Een tegen eenzaamheid ondersteunt duurzame aanpak
Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop
Toegankelijkheid dagjes uit in Nederland is verbeterd
Lancering platform ‘Iedereen onder een dak’
Dak- en thuisloze LHBTI-jongeren zijn driedubbel kwetsbaar
Tienduizend woonplekken extra voor dak-en thuisloze mensen
Staatssecretaris en gemeenten aan de slag voor gezondheid
Herstel begint met een huis
Overzicht eetinitiatieven Leiden agenda 2019
Gevraagd advies beleidskader sport en gezondheid 2019-2023